Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Droga není cesta!"


     

logo projektu.png

Informace o projektu: DROGA NENÍ CESTA !
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003206,
program Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.
Bruntálsko - v září se uskutečnila úvodní konference k česko-polskému projektu "Droga není cesta !"


Za účasti zástupce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, náměstka pro SKPV plk. Radima Wity, zástupců Územního odboru Bruntál, kolegů z partnerské Komendy Wojewódskej Policji w Opolu se zástupcem krajského ředitele insp. Bartołomiejem Burniakem a Komendy Powiatowej Policji w Prudniku v čele s jejím ředitelem nadkom. Rafałem Ozimekem, se v měsíci září 2022 uskutečnila úvodní konference k česko-polskému projektu „Droga není cesta!“.

Projekt je zaměřen na problematiku nealkoholové toxikomanie v česko-polském příhraničí, vychází z potřeby prohlubování spolupráce mezi Policií ČR a PR a reaguje také na nutnost zapojení široké veřejnosti, zejména mládeže zvyšování povědomí o trestní odpovědnosti v souvislosti s drogovou problematikou.

V rámci konference byli všichni zúčastnění seznámeni s hlavním cílem projektu, a to zvýšením intenzity spolupráce institucí v oblasti drogové problematiky a provádění společné činnosti prevence ve prospěch veřejnosti v příhraničních oblastech. Byly představeny prezentace z činnosti Policie ČR a PR se zaměřením na informace z oblasti nealkoholové toxikomanie, prezentace k současnému vývoji a trendům v oblasti návykových látek a také prezentace k preventivní činnosti z této oblasti.

Pracovní setkání

První setkání pracovní skupiny proběhlo ve dnech 26. a 27. září 2022. Během těchto dvou dnů si účastníci české i polské strany vyměnili zkušenosti a informace týkající se problematiky nealkoholové toxikomanie, na základě kterých byl navržen obsah dvojjazyčného informačního letáku, vytyčena cílová skupina, pro kterou budou letáky určeny a následně distribuovány v rámci preventivní činnosti, především na besedách.

nprap. Karla Špaltová
oddělení prevence
14. října 2022


 

Odkazy do noveho okna

úvodní konference_1

úvodní konference_1 

Detailní náhled

úvodní konference_2

úvodní konference_2 

Detailní náhled

úvodní konference_3

úvodní konference_3 

Detailní náhled

setkání_1

setkání_1 

Detailní náhled

setkání_2

setkání_2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem