Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

SOUHRNNÁ AKTUALIZACE: Omezení volného pohybu osob mezi okresy

KRAJ - Zhodnocení podílu Policie ČR na naplnění krizového opatření. 

 

SHRNUTÍ ČINNOSTI POLICISTŮ ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ OPATŘENÍ K OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU MEZI OKRESY

Opatření (od 1. 3. 2021) zaměřená na namátkovou kontrolní činnost ve vztahu k omezení volného pohybu osob mezi okresy trvalo 42 dní.

„V rámci tohoto opatření se policistky a policisté rovněž zaměřili i na kontrolu všech dalších aktuálně platných nařízení. Za tu dobu odsloužili policisté s příslušníky Armády České republiky a Celní správy ČR ve směnách v součtu dohromady 148.884 hodin. Nasazeno do něj celkem bylo za 42 dní v kumulovaném součtu celkem 12.407 policistek, policistů, vojáků a celníků. Pokud si to nenadálá situace vyžádala, věnovaly se policejní hlídky jinak vyčleněné na toto opatření bezodkladně například i záchraně lidských životů, pátrání po osobách, ochraně majetku, bezpečnosti na našich silnicích, zajištění veřejného pořádku a také se podílely na objasňování trestné činnosti. Služby našich policistek i policistů v tomto specifickém období tedy nebyly vůbec jednoduché. Policisté vnímali mnohdy nelehké osudy lidí, kteří však byli k našim policistům v drtivé většině velice vstřícní. Policistkám i policistům touto cestou za jejich nasazení a zodpovědně odváděnou náročnou práci děkuji,“ uvedl brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Do opatření bylo od počátku nasazeno v součtu několik set policistek a policistů, ale také více než stovka příslušníků Armády ČR a dvacet příslušníků Celní správy ČR, kteří službu vykonávali po boku našich policistů v mobilních hlídkách v namátkovém režimu kontrol po celém Královéhradeckém kraji. Spolu s dalšími policistkami a policisty vykonávali každý den v celém kraji několik tisíc kontrol. „Za pomoc při kontrolní činnosti patří příslušníkům Armády ČR a Celní správy ČR velké poděkování. Stali se na čas součástí Policie ČR a svou práci vykonávali velice zodpovědně a s maximálním nasazením,“ hodnotí kladně součinnost dalších složek brig. gen. Ing. Petr Petřík.

Od počátku března jsme do konce nouzového stavu zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů celkem 1.925 vozidlům v našem kraji, a to v souladu s platnými vládními usneseními. Provedli jsme v součtu 176.775 kontrol, při nichž bylo zjištěno 7.221 přestupků, které byly v 2.964 případech vyřešeny domluvou, v 3.845 případech vyřešeny v příkazním řízení a v 412 případech oznámeny místně a věcně správnímu orgánu k dořešení. 

Policisté v Královéhradeckém kraji však mají od počátku roku za sebou, stejně jako jejich kolegové z Karlovarského kraje, ještě jedno specifické období, které se týkalo omezení volného pohybu osob, a to na Trutnovsku. Od 12. 2. 2021 byli společně s policistkami a policisty z dalších posilujících krajských policejních ředitelství nasazeni do 17 dní trvajícího opatření, kdy byl uzavřen jeden okres. Hned po ukončení tohoto opatření všechny kraje plynule přešly do nového opatření celorepublikového charakteru, které bylo ukončeno spolu s nouzovým stavem v neděli 11. 4. 2021 o půlnoci. I tyto specifické kontrolní činnosti přinesly různá odhalení protiprávních jednání. Policisté například v únoru odhalili a následně zajistili i několik cizinců, kteří pobývali na území ČR v rozporu s platnou legislativou. Dále jsme při kontrolách vjezdu/výjezdu zjistili i řidiče pod vlivem alkoholu nebo jsme také odhalili i muže, kterému byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel či muže v pátrání.

kpt. Mgr. Eva Prachařová, Mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
12. 4. 2021

-----------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 12. 4. 2021

Za neděli 11. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 18 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř dva a půl tisíce osob či objektů (2.417), při nichž zjistili celkem 110 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 64 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 31 případů vyřešili domluvou.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
12. 4. 2021

-------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 11. 4. 2021

Za sobotu 10. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 20 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali přes tři tisíce osob či objektů (3.197), při nichž zjistili celkem 141 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 88 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 50 případů vyřešili domluvou a 3 oznámili k dořešení správním orgánům.

mjr. Magdaléna Vlčková
11.4.2021

--------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 10. 4. 2021

Za pátek 9. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 18 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali přes tři tisíce osob či objektů (3.077), při nichž zjistili celkem 129 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 89 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 33 případů vyřešili domluvou a 7 oznámili k dořešení správním orgánům.

Policejní hlídky dohlížejí i nadále ve zvýšené míře nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v celém Královéhradeckém kraji.

Řidiči i další účastníci silničního provozu, buďte k sobě navzájem ohleduplní!

mjr. Magdaléna Vlčková
10.4.2021

-----------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 9. 4. 2021

Za čtvrtek 8. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 15 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř tři tisíce osob či objektů (2.916), při nichž zjistili celkem 116 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 70 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 43 případů vyřešili domluvou a 3 oznámili k dořešení správním orgánům.

I o nadcházejícím víkendu budeme dohlížet na dodržování všech platných nařízení v celém Královéhradeckém kraji a zaměříme se v rámci toho i na kontrolní činnost na komunikacích vedoucích do horských oblastí. V souvislosti s ukončením nouzového stavu končí k nedělní půlnoci policisté s namátkovou kontrolní činností k zamezení volného pohybu osob mezi okresy (ve vztahu k usnesení Vlády ČR 299 - https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu) a dalších opatření svázaných s nouzovým stavem.

V hledáčku policistů však zůstává v rámci celého kraje i nadále intenzivní kontrolní činnost bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to s ohledem na přetrvávající nekázeň některých řidičů spočívající převážně v nerespektování rychlostních limitů a v řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Za uplynulý den i noc jsme odhalili celkem 62 přestupků, z nichž se 46 týkalo opět překročení rychlostních limitů.

mjr. Magdaléna Vlčková
9.4.2021

----------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 8. 4. 2021

Za středu 7. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 24 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř tři a půl tisíce osob či objektů (3.427), při nichž zjistili celkem 100 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 71 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 26 případů vyřešili domluvou a 3 oznámili k dořešení správním orgánům.

Vzhledem k velmi proměnlivému počasí policisté apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby udržovali maximální míru pozornosti a předvídavosti k dění na silnicích a v jejich okolí.

kpt. Eva Prachařová
7. 4. 2021

--------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 7. 4. 2021

Za úterý 6. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 14 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než tři a půl tisíce osob či objektů (3.583), při nichž zjistili celkem 133 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 78 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 53 případů vyřešili domluvou.

Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se věnujeme i po velikonočních svátcích. První den po svátcích jsme na silnicích v Královéhradeckém kraji odhalili celkem 63 přestupků, z nichž 32 se opět týkalo překročení rychlostních limitů. Dopravní policisté se pohybují po celém Královéhradeckém kraji na všech typech komunikací. S ohledem na aktuální a průběžně měnící se klimatické podmínky doporučujeme řidičům nepřeceňovat své síly, jezdit maximálně opatrně, ohleduplně a dodržovat všechna pravidla silničního provozu.

mjr. Magdaléna Vlčková
6.4.2021

-------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 6. 4. 2021

Za velikonoční pondělí 5. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 42 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než tři tisíce osob či objektů (3.111), při nichž zjistili celkem 117 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 73 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 40 případů vyřešili domluvou. 

V průběhu celého prodlouženého víkendu se policisté navíc zaměřili i na dopravu. Ze zkušeností minulých dní totiž vyplynulo, že některé řidiče volnější silnice lákají k podstatně rychlejší, a tedy velmi nebezpečné jízdě. Za pravdu jim bohužel daly i výsledky dopravních kontrol, kdy během dní 2. až 5. 4. 2021 dopravní policisté zjistili celkem 389 přestupků, za něž motoristům souhrnně uložili sankce v celkové výši 240.100 korun. Z tohoto počtu víc než tři stovky (303) přitom náleželo překročení nejvyšší povolené rychlosti (214.800 korun).

Vzhledem k této nechvalné sváteční bilanci, budou policejní hlídky i nadále ve zvýšené míře dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Apelují přitom na všechny jeho účastníky, aby byli k sobě navzájem ohleduplní.

Více k dopravě v Nohu z plynu! - Aktualizace

kpt. Eva Prachařová
5. 4. 2021

-------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 5. 4. 2021

Za neděli 4. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 40 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř tři a půl tisíce osob či objektů (3.448), při nichž zjistili celkem 243 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 143 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 92 případů vyřešili domluvou. 

I v průběhu dnešního svátečního dne doporučujeme s ohledem na čerstvé informace ČHMÚ (https://www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/kraje/kralovehradecky) při jízdě maximální opatrnost a ohleduplnost. Nadále pokračujeme v celém kraji v kontrolních činnostech všech aktuálně platných opatření a také v dohledu nad bezpečností v dopravě.

mjr. Magdaléna Vlčková
5.4.2021

------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 4. 4. 2021

Za sobotu 3. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 40 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než tři a půl tisíce osob či objektů (3.510), při nichž zjistili celkem 181 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 127 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 36 případů vyřešili domluvou. 

I v sobotu 3. 4. 2021 byl provoz na silnicích v horských střediscích minimální. V kontrolních činnostech všech platných opatření však pokračujeme i nadále, stejně tak se intenzivně věnujeme i oblasti dopravy.

mjr. Magdaléna Vlčková
4.4.2021

-----------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 3. 4. 2021

Za pátek 2. 4. 2021 jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 36 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř tři tisíce osm set osob či objektů (3.798), při nichž zjistili celkem 182 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 114 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 66 případů vyřešili domluvou. 

V pátek 2. 4. 2021 byl provoz na silnicích v horských střediscích Krkonoš i Orlických hor minimální. V kontrolních činnostech všech platných opatření však pokračujeme i nadále, stejně tak se intenzivně věnujeme i oblasti dopravy.

V souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami a v návaznosti na informace ČHMÚ (https://www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/kraje/kralovehradecky) doporučujeme maximální opatrnost a ohleduplnost při jízdě na silnicích v celém kraji, zejména pak v horských oblastech. 

mjr. Magdaléna Vlčková
3.4.2021

------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 2. 4. 2021

Za čtvrtek, první dubnový den, jsme v souladu s platnými vládními usneseními zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 31 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.561), při nichž zjistili celkem 219 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 115 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 40 případů vyřešili domluvou. 

O nadcházejícím víkendu se opět ve zvýšené míře zaměříme na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek, na kontrolu všech aktuálně platných opatření a nadále se věnujeme intenzivně i oblasti dopravy. Cílíme na nezodpovědné řidiče, kteří usedají za volanty svých vozidel pod vlivem alkoholu či drog, dále samozřejmě i na ty řidiče, kteří porušují rychlostní limity anebo nedodržují jakákoliv další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tito řidiči jsou hrozbou pro ostatní účastníky silničního provozu i pro sebe samotné. Za březen (viz níže) jsme takových řidičů odhalili každý den za volantem několik desítek, v drtivé většině šlo o porušení rychlostních limitů. 

Jezděte nejen o Velikonocích na silnicích opatrně, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Hlavním účelem našeho zvýšeného dohledu je zajištění bezpečnosti a plynulosti na našich silnicích, což ve výsledku povede ke snížení dopravní nehodovosti. Cílem těchto opatření je zajistit bezpečný a šťastný návrat z cest do svých domovů. 

Přitom stále platí, že policisté se kromě kontrolování dodržování vládních opatření věnují všem jim svěřeným úkolům v oblasti ochrany života, zdraví, majetku i veřejného pořádku celého Královéhradeckého kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
2.4.2021

---------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 1. 4. 2021

Za středu 31. 3. 2021 jsme v souladu s platnými vládními usneseními zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 28 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.525), při nichž zjistili celkem 212 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 138 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 66 případů vyřešili domluvou. O nadcházejícím víkendu se opět ve zvýšené míře zaměříme na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek.

V rámci kontrolní činnosti dopravní policisté odhalili i 67 přestupkových jednání, z nichž 47 se týkalo překročení rychlostních limitů. V kontrolách všech aktuálně platných opatření budou policisté pokračovat samozřejmě i v následujících dnech. Pozornost policistů bude zacílena i nadále na oblast bezpečnosti v silničním provozu.

I letos se o velikonočních svátcích zase intenzivně zaměříme na nezodpovědné řidiče, kteří usedají za volanty svých vozidel pod vlivem alkoholu či drog, dále samozřejmě i na ty řidiče, kteří porušují rychlostní limity anebo nedodržují jakákoliv další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Ze statistik kontrol z předchozích dní v oblasti dopravy vyplývá, že tato činnost má smysl. Na silnicích se neustále objevuje velké množství nezodpovědných a neukázněných řidičů, jejichž jednání by v důsledku mohlo mít fatální následky.

Přitom stále platí, že policisté se kromě kontrolování dodržování vládních opatření věnují všem jim svěřeným úkolům v oblasti ochrany života, zdraví, majetku i veřejného pořádku celého Královéhradeckého kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
1. 4. 2021

---------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 31. 3. 2021

Za úterý 30. 3. 2021 jsme v souladus usnesením Vlády ČR č. 299 a usnesením Vlády ČR č. 315  zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 25 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.658), při nichž zjistili celkem 147 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 95 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 45 případů vyřešili domluvou. 

Přitom stále platí, že policisté se kromě kontrolování dodržování vládních opatření věnují všem jim svěřeným úkolům v oblasti ochrany života, zdraví, majetku i veřejného pořádku celého Královéhradeckého kraje.

Před nacházejícími velikonočními svátky chystáme posílení výkonu služby dopravní policie, kdy se policisté zaměří na rychlost, alkohol či jiné nedovolené látky. V této souvislosti připomínáme zvláště cyklistům, že jako účastníci silničního provozu a řidiči nemotorového vozidla jsou povinni řídit svůj dopravní prostředek zcela střízliví.

kpt. Eva Prachařová
31. 3. 2021

------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 30. 3. 2021

Za pondělí 29. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 26 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.556), při nichž zjistili celkem 159 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 114 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 39 případů vyřešili domluvou. 

V kontrolách všech aktuálně platných opatření budou policisté pokračovat samozřejmě i v následujících dnech. Pozornost policistů bude zacílena i nadále na oblast bezpečnosti v silničním provozu. I letos se o velikonočních svátcích zase intenzivně zaměříme na nezodpovědné řidiče, kteří usedají za volanty svých vozidel pod vlivem alkoholu či drog, dále samozřejmě i na ty řidiče, kteří porušují rychlostní limity anebo nedodržují jakákoliv další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ze statistik kontrol z předchozích dní v oblasti dopravy vyplývá, že tato činnost má smysl. Na silnicích se neustále objevuje velké množství nezodpovědných a neukázněných řidičů, jejichž jednání by v důsledku mohlo mít fatální následky.

Například vloni bylo o Velikonocích na silnicích v Královéhradeckém kraji dopravními policisty odhaleno celkem 361 přestupků, přičemž v drtivé většině se jednalo o překročení rychlostních limitů. Dopravní policisté vloni o velikonočních svátcích odsloužili ve výkonu služby v rámci dopravně bezpečnostní akce celkem 2015 hodin.

mjr. Magdaléna Vlčková
30.3.2021

---------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 29. 3. 2021

Za neděli 28. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 25 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.571), při nichž zjistili celkem 182 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 124 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 49 případů vyřešili domluvou. 

Policisté stále pokračují v kontrolách všech omezení a s nimi souvisejících výjimek, tak jak to vyplynulo z prodloužení nouzového stavu a stávajících opatření do 11. 4. 2021.

Zároveň ale policisté dále pokračují v běžném výkonu služby při ochraně zdraví a majetku občanů, kdy se zaměřují například na kontrolu chatových oblastí, ale také na jarní změny v silničním provozu, protože se na vozovkách stále více začínají objevovat motocyklisté a cyklisté, s nimiž musí ostatní motoristé opět počítat a přizpůsobit jim i styl jízdy.

Během celého víkendu policejní hlídky při kontrolách věnovaných bezpečnosti a plynulosti silničního provozu znovu přistihly velké množství řidičů, kteří si příliš nelámali hlavu s dodržování pravidel silničního provozu, a to zejména rychlostních limitů. Za 257 přestupků uložili v příkazním řízení pokuty za celkem 167.000 korun, z toho téměř dvě stě (190) za překročení nejvyšší povolené rychlosti (130.000 korun). Z celkového počtu všech dopravních pochybení 10 přestupku vzhledem k povaze a závažnosti oznamovali do správního řízení. Jednoho řidiče přistihli za volantem pod vlivem alkoholu a u jednoho odhalil test Drug-Wipe přítomnost jiných nedovolených látek. Čtyři cizinci za své dopravní prohřešky museli na místě složit kauce v celkové výši 48.000 korun.

kpt. Eva Prachařová
29. 3. 2021

-----------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 28. 3. 2021

Za sobotu 27. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 26 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 tisíce sedm set osob či objektů (3.723), při nichž zjistili celkem 213 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 142 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 68 případů vyřešili domluvou. 

Posíleny nadále zůstávají hlídky na příjezdech do horských oblastí. Policisté se nadále zaměřují i na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu. (Připomínáme, že aktuálně platné usnesení Vlády ČR č. 299 například nedovoluje provozovat volnočasové aktivity mimo okres, v němž má občan trvalý pobyt či bydliště.)

Zvýšenou pozornost stále věnujeme také oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci celého kraje. I nadále je třeba v souvislosti s proměnlivými klimatickými podmínkami dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti a dodržovat všechna pravidla silničního provozu a bezpečné jízdy. Policisté intenzivněji rovněž dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování rychlostních limitů, na jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, či držení hovorového zařízení, ale také na jízdu pod vlivem alkoholu či návykových látek.

mjr. Magdaléna Vlčková
28.3.2021

------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 27. 3. 2021

Za pátek 26. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 40 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 4 tisíce osob či objektů (4.152), při nichž zjistili celkem 148 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 99 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 39 případů vyřešili domluvou. 

Zaměřujeme se opět ve větší míře na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek, zejména pak na dodržování usnesení Vlády ČR č.299 k zamezení cestování mimo okresy, na které se nevztahují výjimky. (Připomínáme, že aktuálně platné usnesení Vlády ČR č. 299 například nedovoluje provozovat volnočasové aktivity mimo okres, v němž má občan trvalý pobyt či bydliště.)

Policisté se samozřejmě zaměřují i nadále v namátkovém režimu kontrole všech aktuálně platných opatření. Policejní hlídky se rovněž intenzivně věnují i zvýšenému dohledu nad silničím provozem a kontrolám zaměřeným na dodržování rychlostních limitů a všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

mjr. Magdaléna Vlčková
27.3.2021

---------------------------------------------

AKTUALIZACE k 26. 3. 2021

Za čtvrtek 25. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 26 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.750), při nichž zjistili celkem 177 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 120 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 56 případů vyřešili domluvou.

V oblasti dopravy jsme odhalili 68 přestupků, z nichž se 54 týkalo nedodržení nejvyšší povolené rychlosti. Na tuto oblast se budeme zaměřovat ve zvýšené míře  i v dalších dnech, protože nesprávný způsob jízdy je jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. 

O nadcházejícím víkendu se opět intenzivněji zaměříme na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek, zejména pak na dodržování usnesení Vlády ČR č.299 k zamezení cestování mimo okresy, na které se nevztahují výjimky. V souvislosti s tím připomínáme, že aktuálně platné usnesení Vlády ČR č. 299 například nedovoluje provozovat volnočasové aktivity mimo okres, v němž má občan trvalý pobyt či bydliště.

Policisté se samozřejmě zaměřují i nadále v namátkovém režimu na kontrolu všech aktuálně platných opatření.

mjr. Magdaléna Vlčková
26.3.2021

---------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 25. 3. 2021

Za středu 24. 3. 2021 jsme v souladu s nově platným usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 22 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.550), při nichž zjistili celkem 130 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 86 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 36 případů vyřešili domluvou.

Opět se policejní hlídky setkávaly i s častou nekázní v dopravě, kdy za uplynulých 24 hodin napříč celým krajem vyřešili 125 přestupků, z nichž téměř stovka (97) se týkala nedodržení nejvyšší povolené rychlosti.

O nadcházejícím víkendu se opět ve zvýšené míře zaměříme na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek, zejména pak na dodržování usnesení Vlády ČR č.299 k zamezení cestování mimo okresy, na které se nevztahují výjimky.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
25.3.2021

---------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 24. 3. 2021

Za úterý 23. 3. 2021 jsme v souladu s nově platným usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 36 vozidlům. V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř 3 a půl tisíce osob či objektů (3.458), při nichž zjistili celkem 153 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 76 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 77 případů vyřešili domluvou.

Policisté rovněž odhalili za včerejší den i noc 40 přestupků v dopravě, přičemž 26 z nich se opět týkalo překročení rychlostních limitů.

O nadcházejícím víkendu se opět ve zvýšené míře zaměříme na kontrolní činnost i na příjezdových cestách do horských středisek, zejména pak na dodržování usnesení Vlády ČR č.299.

mjr. Magdaléna Vlčková
24.3.2021

------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 23. 3. 2021

Za pondělí 22. 3. 2021 jsme v souladu s nově platným usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 20 vozidlům. Z klesajících počtů obrácených vozidel je tak více, než zřejmé, že v drtivé většině lidé respektují aktuální opatření a překračující hranice okresů v souladu s platnými výjimkami.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více, než 3 a půl tisíce osob či objektů (3.577), při nichž zjistili celkem 92 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 45 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 44 případů vyřešili domluvou a 3 případy předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
23.3.2021

-----------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 22. 3. 2021

Za neděli 21. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 platným do půlnoci z neděle na pondělí a současně v souladu s novým usnesením Vlády ČR č.299 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 59 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než tři tisíce třista osob či objektů (3.343), při nichž zjistili celkem 136 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 89 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 40 případů vyřešili domluvou a 7 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu uplynulého víkendu byl provoz na silnicích směřujících do horských středisek v Královéhradeckém kraji minimální. Policisté se nadále zaměřují i na zamezení cestování mezi okresy, (dle usnesení Vlády ČR č. 299) které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu.

V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci celého kraje jsme v rámci víkendu odhalili 211 přestupků, přičemž 153 z nich se týkalo překročení rychlostních limitů. V celém uplynulém týdnu (od 15.- 22.3.) evidují dopravní policisté v našem kraji 467 přestupků, z nichž 323 se týká překročení rychlostních limitů. Detailnější informace s vybranými případy jsou k dispozici zde.

Na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování rychlostních limitů, na jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, či držení hovorového zařízení, ale také na jízdu pod vlivem alkoholu či návykových látek se budeme zaměřovat ve vyšší míře i v následujících dnech.

mjr. Magdaléna Vlčková
22.3.2021

----------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 21. 3. 2021

Za sobotu 20. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 67 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než tři a půl tisíce osob či objektů (3.663), při nichž zjistili celkem 163 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 84 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 49 případů vyřešili domluvou a 30 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu prvního víkendového dne (20.3.2021) byl provoz na silnicích směřujících do horských středisek v Královéhradeckém kraji minimální. Posíleny nadále zůstávají hlídky na příjezdech do horských oblastí. Policisté se nadále zaměřují i na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu a také na intenzivní kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci celého kraje. Přestože byl první víkendový den provoz na silnicích v kraji minimální, je třeba i nadále v souvislosti s proměnlivými klimatickými podmínkami dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti a dodržovat všechna pravidla silničního provozu a bezpečné jízdy.

I nadále se zaměřujeme v těchto dnech ve větší míře také na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování rychlostních limitů, na jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, či držení hovorového zařízení, ale také na jízdu pod vlivem alkoholu či návykových látek.

mjr. Magdaléna Vlčková
21.3.2021

---------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 20. 3. 2021

Za pátek 19. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 50 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 4 tisíce osob či objektů (4.399), při nichž zjistili celkem 174 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou 83 případů vyřešili příkazním řízením na místě, 73 případů vyřešili domluvou a 18 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

I o tomto víkendu posilujeme hlídkovou činnost na komunikacích vedoucích do horských oblastí a dohled provádíme i na vjezdech/výjezdech z jednotlivých okresů. Řidiče žádáme i v souvislosti s proměnlivými klimatickými podmínkami o opatrnost a ohleduplnost na silnicích a zejména o dodržování všech pravidel silničního provozu a bezpečné jízdy.

Stále se zaměřujeme ve větší míře i na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování rychlostních limitů, na jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, či držení hovorového zařízení, ale také na jízdu pod vlivem alkoholu či návykových látek.

mjr. Magdaléna Vlčková
20.3.2021

---------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 19. 3. 2021

Za čtvrtek. 18. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 25 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 4 a půl tisíce osob či objektů (4.450), při nichž zjistili celkem 186 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou rovnou stovku případů vyřešili příkazním řízením na místě, 83 případů vyřešili domluvou a 3 případy předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu nadcházejícího víkendu se opět ve větší míře zaměříme na zamezení nedovoleného cestováni mezi okresy. Opět budou policisté posilovat hlídkovou činnost na komunikacích vedoucích do horských oblastí a budou hlídkovat i na výjezdech z jednotlivých okresů. Věříme přitom, že se i tentokrát setkáme s pochopení většiny obyvatel, které tímto žádáme, aby se věnovali rekreačním aktivitám v rámci své obce..

Společně s těmito kontrolami se budou policisté souběžně věnovat i dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, neboť jak ukazují naše zveřejněné statistiky z uplynulých dní, viz např. https://www.policie.cz/clanek/nohu-z-plynu-aktualizace.aspx, stále přetrvává nekázeň motoristů v dodržování pravidel silničního provozu, a to zejména při nedodržování rychlostních limitů, jízdě bez zapnutých bezpečnostních pásů, či držení hovorového zařízení, nebo jízdě pod vlivem alkoholu či návykových látek.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
19.3.2021

---------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 18. 3. 2021

Za středu 17. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 27 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali přes 5 tisíc osob či objektů (5.162), při nichž zjistili celkem 164 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou celkem 93 případů vyřešili příkazním řízením na místě a 8 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

Za uplynulých 24 hodin jsme na silnicích v Královéhradeckém kraji odhalili i 53 přestupkových jednání neukázněných řidičů. Ve 44 případech překročili rychlostní limit. Z dosavadních statistik z posledních dnů a týdnů (viz níže) vyplývá, že dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je opodstatněný. Věříme, že restrikce v podobě řešení přestupkového jednání, přiměje dotčené řidiče k obezřetnějšímu a ohleduplnějšímu chování, což ve finále může vést k ochraně lidských životů, zdraví a majetku.

mjr. Magdaléna Vlčková
18.3.2021

-------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 17. 3. 2021

Za úterý 16. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 30 vozidlům.

V rámci veškeré kontrolní činnosti i ostatních aktuálně platných opatření policisté, buď vlastními namátkovými kontrolami, nebo v rámci oznámení občanů zkontrolovali přes 4 a půl tisíce osob či objektů (4.541), při nichž zjistili celkem 136 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnou legislativou celkem 83 případů vyřešili příkazním řízením na místě a 12 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu obce či kraje.

Kromě kontrolních činností v souvislosti s aktuálně platnými proticovidovými opatření se policejní hlídky stále ve větší míře zaměřují na bezpečnost a plynulost silniční dopravy, kdy se opět na pozemních komunikacích více objevují cyklisté, koloběžkáři, bruslaři i chodci, a je nutno s nimi počítat i v běžném provozu a být k sobě vzájemně ohleduplní.

Stejně tak se i nadále věnují ostatním policejním činnostem, zahrnujícím ochranu obyvatel, jejich majetku i veřejného pořádku.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
17.3.2021

---------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 16. 3. 2021

Za pondělí 15. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 77 vozidlům.

V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté, buď vlastní kontrolní činností, nebo v rámci oznámení občanů zkontrolovali přes pět tisíc osob či objektů (5.343), při nichž zjistili celkem 193 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Drtivou většinu zjištěných porušení, celkem 112 případů, vyřešili příkazním řízením na místě, 8 případů pak předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

I přesto, že se v těchto týdnech ve zvýšené míře zaměřujeme na silnicích v Královéhradeckém kraji na kontrolní činnost ve vztahu k dodržování rychlostních limitů, denně odhalíme vysoké počty řidičů překračujících nejvyšší dovolenou rychlost. Například za uplynulých 24 hodin překročila rychlostní limit téměř třicítka řidičů. Přitom právě vysoká rychlost bývá nejčastější příčinou tragických dopravních nehod. I s ohledem na tuto skutečnost se budeme nadále velice intenzivně kontrolám zaměřeným na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, věnovat. Zaměří se v souvislosti s tím na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Policisté se kromě kontrol zaměřených na bezpečnost na silnicích zaměřují i nadále samozřejmě namátkově také na kontroly všech aktuálně platných opatření na celém území kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
16.3.2021

-------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 15. 3. 2021

Za neděli 14. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 53 vozidlům.

V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté, buď vlastní kontrolní činností, nebo v rámci oznámení občanů zkontrolovali téměř 4 tisíce osob či objektů (3.987), při nichž zjistili celkem 188 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Drtivou většinu zjištěných porušení, celkem 122 případů, vyřešili příkazním řízením na místě, 5 případů pak předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

Stejně tako jako předchozího dne, byl i v neděli provoz směrem do horských středisek Královéhradeckého kraje minimální a parkoviště na horách byla celý den prázdná.

Hlídky na stanovištích v rámci kontrolních činností však rozhodně nezahálely, společně s hlídkami dopravní policie totiž odhalily poměrně vysoký počet osob, a to celkem 226, které během víkendu 12. až 14. 3.2021 porušovaly i další zákony, 164 řidičů například nerespektovalo ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích o nejvyšší povolené rychlosti, 14 osob nemělo při jízdě ve vozidle zapnuté bezpečnostní pásy, 7 řidičů při jízdě drželo hovorové zařízení (mobilní telefon) a 6 chodců porušilo ustanovení o přecházení či nebylo vybaveno mimo obec žádnými reflexními prvky a riskovalo srážku dopravním prostředkem, 1 osoba řídila vozidlo bez patřičného oprávnění. Policisté za toto jednání na místě uložili 226 pokut v celkové výši 166.400 korun, další přestupky postoupili k dořešení příslušným správním orgánům a případu podezření maření úředního rozhodnutí se dále věnují.

Stejně tak se budou i nadále věnovat ostatním policejním činnostem, zahrnujícím ochranu obyvatel a jejich majetku.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
15.3.2021

----------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 14. 3. 2021

Za sobotu 13. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 61 vozidlům. V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 4 tisíce osob či objektů (4.272), při nichž zjistili celkem 218 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Z nich 133 porušení vyřešili příkazním řízením na místě a 25 případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu prvního víkendového dne byl provoz na silnicích směřujících do horských středisek v Královéhradeckém kraji minimální. Posíleny nadále zůstávají hlídky na příjezdech do horských oblastí. Policisté se nadále zaměřují i na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu a také na intenzivní kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci celého kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
14. 3. 2021

-----------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 13. 3. 2021

Za pátek 12. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 33 vozidlům. V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více než 5 a půl tisíce osob či objektů (5.526), při nichž zjistili celkem 191 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Z nich 113 porušení vyřešili příkazním řízením na místě a jeden případ předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

I v průběhu tohoto víkendu se ve větší míře zaměřujeme na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu. Posíleny jsou opět hlídky jak na příjezdech do horských oblastí, ale také ty na samotných výjezdech z jednotlivých okresů. V průběhu dnešního dopoledne byl provoz na silnicích směřujících do horských středisek v Královéhradeckém kraji minimální. 

Fotodokumentace z Krkonoš a Orlických hor pořízená dnes v dopoledních hodinách je níže pod textem ke stažení.

mjr. Magdaléna Vlčková
13. 3. 2021

--------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 12. 3. 2021

Za čtvrtek 11 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 60 vozidlům. V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř pět tisíc osob či objektů (4.912), při nichž zjistili celkem 203 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Z nich 145 porušení vyřešili příkazním řízením na místě (lidé, kteří nerespektovali aktuální pravidla, už byli konfrontováni s postihy v řádech i několika tisíc korun) a šest případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu

Policisté se stále věnují i kontrolám bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích našeho kraje, kdy jen za včerejšek museli řešit 46 porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní hlídky za uplynulých 24 hodin uložily pokuty v hodnotě přesahující 22 tisíc Kč. Více než polovina z výše uvedených přestupků se týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Stejně jako uplynulý víkend se policejní hlídky ve zvýšené míře opět zaměří na kontrolní činnost na komunikacích vedoucích do horských oblastí. V hledáčku policistů však zůstává v rámci celého kraje i nadále intenzivní kontrolní činnost bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to s ohledem na přetrvávající nekázeň některých řidičů spočívající převážně v nerespektování rychlostních limitů a v řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

mjr. Magdaléna Vlčková
12. 3. 2021

-----------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 10. 3. 2021

Za středu 10 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 56 vozidlům. V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali více, než pět tisíc osob či objektů (5.317), při nichž zjistili celkem 255 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Z nich 190 porušení vyřešili příkazním řízením na místě (lidé, kteří nerespektovali aktuální pravidla už byli konfrontováni s postihy v řádech i několika tisíc korun)  a pět případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu

Policisté se stále věnují i kontrolám bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích našeho kraje, kdy jen za včerejšek museli řešit více než stovku porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní hlídky uložily celkem 108 pokut za 64 tisíc korun, nejčastějšími přestupky bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti (v 60 případech), a jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů (ve 20 případech).

O neblahých následcích nekázně na silnicích hovoří samy za sebe i některé z dopravních nehod, jako ta z Hradce Králové, při níž utrpěli 4 lidé zranění.  O nehodě informujeme blíže zde:

kpt. Mgr. Eva Prachařová
11. 3. .2021

-----------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 9. 3. 2021

Za úterý 9. 3. 2021 jsme v souladu s usnesením Vlády ČR č. 216 zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji celkem 53 vozidlům.

V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policisté zkontrolovali téměř pět a půl tisíce osob či objektů (5.420), při nichž zjistili celkem 209 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Z nich 135 porušení vyřešili příkazním řízením na místě a dvanáct případů předali k dořešení věcně příslušnému správnímu orgánu.

Policisté se ve zvýšené míře v uplynulých dnech zaměřují i na bezpečnost silničního provozu na silnicích v celém kraji. V této dohledové a kontrolní činnosti, v jejímž rámci již odhalili řadu porušení pravidel silničního provozu i trestné činnosti, nepoleví. Na silnicích je menší provoz, který může nezodpovědné řidiče svádět k porušování pravidel, nejčastěji k překračování nejvyšší povolené rychlosti, což bývá jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod.

Medializované případy uplynulých dní:


mjr. Magdaléna Vlčková
10.3.2021

----------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 8. 3. 2021

První pracovní den po víkendu, v pondělí 8. 3. 2021 jsme v našem kraji během 24 hodin zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů 36 vozidlům, z klesajících čísel statistik otočených vozidel je tak zřejmé, že zbytečných cest ubylo a vesměs lidé míří do jiných okresů v souladu s platným opatřením vlády č. 216.

V rámci všech kontrol i ostatních aktuálně platných opatření policejní hlídky zkontrolovaly téměř pět a půl tisíce osob či objektů (5.495), při kontrolách policisté zjistili celkem 132 porušení krizových usnesení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví, z nichž 78 vyřešili příkazním řízením na místě a dvě předali do správního řízení. Kontrolám se budou v neztenčené míře věnovat i nadále.

kpt. Eva Prachařová
9.3.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 8. 3. 2021

Za neděli 7. 3. 2021 jsme zamezili vjezdu či výjezdu přes hranice okresů v našem kraji 121 vozidlům. Na celém území Královéhradeckého kraje policisté v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření během dne i noci provedli téměř 4.500 (4.423) kontrol, při kterých zjistili 84 přestupků.

Od 1. 3. 2021 byl v rámci kontrolní činnosti příslušníků policie společně s vojáky a celníky zamezen vjezd či výjezd v součtu 657 vozidlům. Za celou dobu pak policisté v rámci ostatních kontrol všech aktuálně platných opatření provedli více, než třicet dva a půl tisíce (32.637) kontrol, při nichž zjistili víc, než tisícovku (1.128) porušení krizových opatření vlády a opatření ministerstva zdravotnictví. Podle povahy a závažnosti zjištěných porušení jich část vyřešili domluvou (899), ale museli přistoupit i řešení příkazem na místě (189) či oznámením příslušnému správnímu orgánu (40).

V průběhu celého víkendu se hlídkující policisté kromě již zmíněných kontrolních činností dodržování všech platných opatření věnovali i dohledu nad bezpečností silničního a plynulostí provozu, kdy naše hlídky kontrolovaly dodržování nejvyšší povolené rychlosti, alkohol či drogy za volantem a další ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. A ačkoli byl na silnicích našeho kraje citelně nižší provoz, policisté přistihli poměrně dost hříšníků, kterými bylo několik osob bez platného řidičského oprávnění, osoby pod vlivem omamných látek i řidiči, kteří své okolí ohrožovali nepřiměřeně rychlou jízdou.

kpt. Eva Prachařová
8.3.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 7.3.2021

Za sobotu 6. 3. 2021 jsme zamezili vjezdu či výjezdu přes hranice okresů v našem kraji 137 vozidlům. Za sledované období od 1. 3. 2021 byl v rámci kontrolní činnosti zamezen vjezd či výjezd v součtu 490 vozidlům. Na celém území Královéhradeckého kraje v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření policisté během dne i noci provedli více, než 4.700 kontrol, při kterých zjistili 104 přestupků.

V průběhu víkendu se ve větší míře zaměřujeme na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu. Posíleny jsou hlídky jak na příjezdech do horských oblastí, ale také ty na samotných výjezdech z jednotlivých okresů. Ve srovnání s uplynulým víkendem byl včera provoz na silnicích směřujících do horských středisek v Královéhradeckém kraji citelně menší. Většina vozidel vjíždějících do těchto lokalit splňovala jednu z výjimek vládního usnesení č. 216. Občanům v souvislosti s tím děkujeme, že respektují omezení daná tímto vládním usnesením.

Policisté se však věnují i nadále kontrolám všech aktuálně platných vládních opatření nejen ve vztahu k cestování mezi okresy, ale i uvnitř nich.

S ohledem na nižší provoz na silnicích v našem kraji se zaměřujeme i na dodržování pravidel silničního provozu, kontrolujeme v celém kraji dodržování nejvyšší povolené rychlosti, která bývá jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod.

Níže pod textem je přiložená fotodokumentace z uplynulých dní z Krkonoš a z Orlických hor ke stažení.

mjr. Magdaléna Vlčková
7.3.2021

-------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 6.3.2021

Za pátek 5. 3. 2021 jsme zamezili vjezdu či výjezdu přes hranice okresů v našem kraji 90 vozidlům. Za sledované období od 1. 3. 2021 byl v rámci kontrolní činnosti zamezen vjezd či výjezd v součtu 353 vozidlům.

Na celém území Královéhradeckého kraje v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření policisté během dne i noci provedli více, než šest tisíc kontrol (6.355), při kterých zjistili 152 přestupků.

Policisté se nestále věnují kontrolním činnostem v souvislosti se všemi aktuálně platnými opatřeními vlády proti pandemii onemocnění Covid-19. V průběhu víkendu se policisté ve větší míře zaměří na zamezení cestování mezi okresy, které je s aktuálně platnými opatřeními v rozporu. 

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR naleznete v přehledné formě odpovědi na nejčastější dotazy týkající se omezení pohybu osob mezi okresy na základě usnesení Vlády ČR č.216

Níže pod textem je přiložená fotodokumentace ze dne 6.3.2021 z Krkonoš a z Orlických hor ke stažení.

mjr. Magdaléna Vlčková
6.3.2021


AKTUALIZACE k 5.3.2021
----------------------------------------------------------------

Za čtvrtek 4. 3. 2021 jsme zamezili vjezdu či výjezdu přes hranice okresů v našem kraji 96 vozidlům. Za sledované období od 1. 3. 2021 byl v rámci kontrolní činnosti zamezen vjezd či výjezd v součtu 263 vozidlům.

Na celém území Královéhradeckého kraje v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření policisté během dne i noci provedli více, než šest tisíc kontrol (6.109), při kterých zjistili 225 přestupků.

Policisté se stále věnují kontrolním činnostem v souvislosti se všemi aktuálně platnými opatřeními vlády proti pandemii onemocnění Covid-19, před nacházejícím víkendem i v jeho průběhu se však policisté ve větší míře zaměří na zamezení cestování mezi okresy, které je s těmito opatřeními v rozporu.

Posíleny budou hlídky jak na příjezdech do horských oblastí, ale také ty na samotných výjezdech z jednotlivých okresů.

Konkrétní životní situace spojené s cestováním mezi okresy jsou přiblížené zde.

kpt. Mgr. Eva Prachařová
5.3. 2021

------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 4.3.2021

Za včerejší denní směnu (3. 3. 2021) jsme zamezili vjezdu či výjezdu přes hranice okresů v našem kraji rovné stovce vozidel, za noční službu (do ranních hodin 4.3.2021) pak jedenácti vozidlům. Za sledované období od 1. 3. 2021 byl v rámci kontrolní činnosti zamezen vjezd či výjezd v součtu 167 vozidlům.

Na celém území Královéhradeckého kraje v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření policisté během dne i noci provedli více než 6.200 kontrol (6.251), při kterých zjistili 270 přestupků. Většina z nich byla vyřešena domluvou.

V souvislosti s tím připomínáme, že aktuálně platné usnesení Vlády ČR č. 216 nedovoluje provozovat volnočasové aktivity mimo katastr obce, v níž má občan trvalý pobyt či bydliště. V rámci kontrolní činnosti, které se policisté věnují od počátku platnosti všech vládních opatření, se budou policejní hlídky i nadále zaměřovat například na horské oblasti.

I přesto, že v posledních dnech je provoz na silnicích klidnější a plynulejší, stále se objevují nezodpovědní řidiči, kteří svou riskantní jízdou omezují a ohrožují další účastníky silničního provozu (například zde). Policisté se zaměří ve vyšší míře i na dodržování pravidel silničního provozu, tedy i na kontrolu nejvyšší povolené rychlosti, která bývá jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. 

Konkrétní životní situace spojené s cestováním mezi okresy jsou přiblížené zde.

mjr. Magdaléna Vlčková
4. 3. 2021

-------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE k 3.3.2021

Za úterý 2. 3. 2021 policisté, společně s příslušníky Armády České republiky a příslušníky Celní správy povolanými k plnění úkolů policie, které jsme již v ranních hodinách začlenili do našich hlídek, na kontrolních stanovištích odmítli vjezd či výjezd přes hranice okresů více než stovce (102) vozidel.

Na celém území Královéhradeckého kraje v rámci i ostatních kontrolních činností všech aktuálně platných opatření policisté během dne i noci provedli více, než 4.000 kontrol (4.798), při kterých zjistili 221 přestupků, z nichž většinu zatím řešili domluvou.

Kontrolující policisté se převážně setkávali s vstřícností a pochopením občanů, kteří měli ve velké míře všechny potřebné doklady již připravené. I včera měli na všech stanovištích k dispozici potřebné formuláře, pokud by někomu chyběly, byly to však už jen výjimky.

K otázkám stran podoby předkládaných dokumentů se Policie ČR vyjádřila zde:
"Povinnost občana prokázat účel cesty “písemnou formou” má rozměr právní, ale i hygienický. Z hlediska právního lze účel cesty bezesporu doložit oběma způsoby. Předkládání dokumentu uloženého v mobilním telefonu je však problematické z hlediska dodržení hygienických opatření. Listinná podoba umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje riziko šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinu preferujeme, akceptujeme však oba způsoby."

kpt. Mgr. Eva Prachařová
3.3.2021

------------------------------------------------------

V souvislosti s kontrolní činností, kterou policisté prováděli za první den (1. 3. 2021) tohoto opatření jsme zamezili vjezdu či výjezdu v součtu 56 vozidel, která překračovala hranice okresů v rámci Královéhradeckého kraje v rozporu s usnesením Vlády ČR č. 216. Ze stejných důvodů jsme odepřeli vjezd i dvěma cyklistům. Do ranních sedmi hodin jsme odepřeli vjezd či výjezd z okresů 9 vozidlům. Celkem tedy za prvních 24 hodin byl odepřen vjezd či výjezd do okresů nebo z nich v rámci našeho kraje 65 vozidlům. Kontrolní činnost na stanovištích se obešla bez vážnějších porušení.

V rámci kontrolní činnosti se rovněž policistům podařilo odhalit včera i tři řidiče pod vlivem alkoholu a také jsme zajistili i tři cizince, kteří pobývali na našem území v rozporu s platnou legislativou. Tři osoby jsme eskortovali k dalším úkonům a případem se aktuálně zabývají kolegové z odboru cizinecké policie.

V průběhu dnešního dne se do kontrolní činnosti zapojí i příslušníci AČR a Celní správy, kteří budou s našimi policisty sloužit i ve smíšených hlídkách v rámci celého kraje. Policisté mají rovněž k dispozici pro občany potřebné formuláře a vzory pro vyplnění a případné uplatnění využití výjimky.

V rámci dalších kontrolních činností všech aktuálně platných opatření, kterých jsme provedli v kraji téměř 600, jsme za denní i noční službu evidovali celkem 34 přestupků, z nichž jsme 20 vyřešili domluvou, 11 blokově v příkazním řízení a 3 jsme oznámili místně a věcně příslušnému orgánu k dořešení.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji byl 1. 3. 2021 citelně nižší provoz, a to zejména automobilové dopravy, u kontrolních stanovišť nedocházelo ke zdržení ani k jinému významnějšímu omezení souvisejícímu s kontrolami.

Policisté však s ohledem na zkušenosti z prvního dne kontrol doporučují mít připravené potřebné doklady, což v důsledku zajistí rychlejší odbavení a tím pádem menší zdržení.

mjr. Magdaléna Vlčková
2.3.2021

-----------------------------------------------------------

.S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, kterým dochází k omezení volného pohybu osob od 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., se Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje podílí na jeho naplňování.

V Královéhradeckém kraji jsou do tohoto opatření zapojeny od 1.3.2021 stovky policistů, s nimiž bude poté ve smíšených hlídkách působit 20 příslušníků Celní správy a více než stovka příslušníků AČR. Tyto hlídky budou mobilní, budou průběžně měnit svá stanoviště.

Policejní hlídky v silničních provozech budou pokud možno kontrolní činnost vykonávat v místech, která poskytnou bezpečnost pro zastavovaná vozidla, ale i pro zasahující policisty. 

Policisté se zaměřují zároveň s tím i na kontrolu dodržování všech platných vládních opatření, a to na území všech pěti okresů v celém Královéhradeckém kraji.

Kontroly usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 budou namátkové, ale plošné. Znamená to, že v silničním provozu se pohyblivé hlídky například zaměří jednak na páteřní komunikace, ale i na nižší třídy silnic, kde lze předpokládat, že bude docházet k porušení zmíněného usnesení. Policejní hlídky budou rozmístěné tak, abychom dosáhli účelu opatření a usnesení bylo v co nejmenší míře obcházeno. 

Krizové opatření nařizuje kromě jiného osobám povinnost prokázat důvodnost využití výjimek v něm uvedených, což znamená, že důkazní břemeno v případě provedení namátkové kontroly bude na dané osobě. Ta by měla prokázat, že splňuje danou výjimku, což bude vždy na posouzení daného policisty.

Nejčastější dotazy spojené s různými životními situacemi a vzory formulářů pro vyplnění a následné prokázání se při kontrole, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Odůvodnění usnesení Vlády ČR je zde. Sankce za porušení opatření jsou uvedeny v tomto textu.

Informace k omezení pohybu osob na Trutnovsku, které trvalo od ranních hodin 12.2.2021 do půlnoci 28.2.2021 naleznete v přehledné podobě zde.

Je samozřejmostí, že i za tohoto stavu zajišťujeme na území celého Královéhradeckého kraje veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňujeme trestnou činnost a jsme připraveni i nadále plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek.

mjr. Magdaléna Vlčková
1. 3. 2021

vytisknout  e-mailem