Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policejní bilance Plzeňského kraje za první pololetí roku 2014

PLZEŇSKÝ KRAJ – Na našich silnicích zahynulo více lidí, trestných činů je o deset procent méně. 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 
Za prvních šest měsíců letošního roku zaevidovali policisté dopravní služby celkem 1340 nehod. Při těchto nehodách zemřelo na komunikacích Plzeňského kraje 21 osob, těžce zraněno bylo 41 účastníků nehod a lehce 732. Celkové škody, které při nehodách vznikly, byly posouzeny na celkovou částku, která překročila 117 milionů korun. Z hlediska srovnání s předcházejícím rokem došlo ke snížení v počtu nehod o necelé dvě stovky.  Vzrůstající údaje však byly zaznamenány u následků nehod. Počet nejzávažnějších nehod, kdy na silnici vyhasl lidský život, se zvýšil o 6. Požití alkoholických nápojů bylo odhaleno při šetření nehod u 127 řidičů a drogy sehrály roli u 7 nehod. Největší počet nehod pod vlivem návykové látky – alkoholu byl v době, kdy řidičům „kolovalo“ v těle množství vylučující způsobilost, jelikož nad 1 promile měla skoro stovka řidičů, která havarovala.
 
 
1.pol.roku 2014
1.pol.roku 2013
Porovnání
Počet dopravních nehod
1340
1518
- 178
Usmrceno osob
21
15
+ 6
Těžce zraněno
41
66
- 25
Lehce zraněno
732
668
+ 64
Odhadnuté škody
117.376.800,- Kč
127.151.000,- Kč
- 9.774.200,- Kč
Viník pod vlivem alkoholu
127
131
- 4
Viník pod vlivem drog
7
10
- 3
Viník pod vlivem drog a alkoholu
2
3
- 1
 
Skoro 90% nehod bylo zaviněno řidičem motorového vozidla. Nejčastěji šetřili dopravní policisté kolize osobních automobilů bez přívěsu (786x) a nákladních vozidel bez přívěsu, či návěsu (109x). Na nehodách se však podíleli i řidiči nemotorových vozidel, chodci, lesní a domácí zvířata. Svůj podíl sehrála v několika případech i technická závada vozidla a závada komunikace.
 
Zavinění nehod:
1.pol.roku 2014
1.pol. roku 2013
Porovnání
Řidiči motorových vozidel
1169
1358
- 189
Řidiči nemotorových vozidel
54
57
- 3
(- z toho děti)
8
6
+ 2
Chodci
47
34
+ 13
(z toho děti)
13
10
+ 3
Lesní, domácí zvěř
37
40
- 3
Závada komunikace
3
2
+ 1
Technická závada vozidla
13
7
+ 6
 
Po linii dopravní nehodovosti jsou dlouhodobě sledovány i další ukazatele. Patří mezi ně mimo jiné příčiny dopravních nehod. Dlouhodobě je nejčastější příčinou nehod uváděn nesprávný způsob jízdy (= nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly, nezvládnutí řízení), nepřiměřená rychlost (= nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace, kdy ke kolizím dochází často při změnách počasí, snížené viditelnosti, mlze, námraze apod.) a nedání přednosti v jízdě.
 
Hlavní příčiny nehod:
1.pol.roku 2014
1.pol. roku 2013
Porovnání
Nepřiměřená rychlost
362
487
- 125
Nesprávné předjíždění
47
31
+ 16
Nedání přednosti
180
192
- 12
Nesprávný způsob jízdy
580
648
- 68
 
Dny v týdnu, kdy se odehrálo nejvíce nehod, jsou pondělí a pátek. V pondělí došlo k 217 nehodám a v pátek k 219. Následují je s 211ti nehodami středa, 186ti nehodami čtvrtek,  185 nehodami úterý, 183 nehod bylo v sobotu a 139 v neděli.
 
Vzhledem k závažnosti následků dopravních nehod přijali policisté řadu opatření a v co nejširším měřítku je realizována řada dopravně bezpečnostních akcí. Přesto je nereálné zcela vyloučit případnou kolizi. Proto bychom všem účastníkům silničního provozu rádi připomněli, aby byli na našich komunikacích opatrní, nepřeceňovali své schopnosti, dbali předpisů, v maximální míře se soustředili na jízdu, byli připraveni a předpokládali případné kolizní situace. Každý by si měl uvědomit, že dopravní nehoda může každému v setině sekundy změnit celý život.
 
 
KRIMINALITA
Ve sledované oblasti počtu trestných činů lze konstatovat, že na území Plzeňského kraje došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 ke značnému poklesu počtu trestných činů (o 704 případů). K poslednímu červnu roku 2014 je evidováno celkem 6174 trestných činů a jejich objasněnost dosáhla skoro na 56 procent (55,6% - což znamená, že policisté odhalili pachatele u 3433 případů).
 
Z celorepublikového hlediska se ve čtrnáctce krajských ředitelství nachází plzeňští policisté na šestém místě s nejnižším počtem trestných činů a na druhé pozici z hlediska dosažené míry objasněnosti. Níže uvedená data ukazují přehled ve srovnání s předchozím rokem.
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Počet trestných činů
6174
6878
- 704
Objasněnost trestné činnosti
55,6%
53,98%
+ 1,62%
Způsobená škoda
148.729.000,- Kč
298.619.000,- Kč
- 149.890.000,- Kč
 
Jako každoročně je nejvíce případů šetřeno v oblasti majetkové trestné činnosti. Z celkového počtu trestných činů je v této problematice zastoupeno 3413 případů, což odpovídá nadpoloviční většině (přes 55%). V rovině krádeží spáchaných vloupáním se pachatelé nejvíce „zaměřují“ na krádeže vloupáním do různých objektů jako například obchodů, bytů, rekreačních chat a rodinných domů. Mezi krádežemi „prostými“ se pak nevíce vyskytují krádeže dvoustopých vozidel, jízdních kol, krádeže na osobách (kapsáři), nebo věcí z automobilů.
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Počet majetkových trestných činů
3413
4012
- 599
Krádeže vloupáním
1307
1644
- 337
Krádeže prosté
1777
2042
- 265
Další majetkové trestné činy (např. zatajení věci, poškození cizí věci, podvod a zpronevěra v oblasti majetkových deliktů …. )
329
326
+ 3
 
Násilných trestných činů je na území Plzeňského kraje evidováno oproti loňsku o sedmnáct méně, což je 474 případů. V rámci objasněnosti této trestné činnosti se policisté Plzeňska „drželi“ dobrého standardu minulých let, jelikož opět překročili 70%. Ve statistických ukazatelích je zaznamenáno nejvíce násilných trestných činů úmyslné ublížení na zdraví a naopak po jednom pak trestný čin únosu, útisku a týrání svěřené osoby. Vraždy jsou evidovány zdejší součástí policie dvě. Jedná se o vraždu dokonanou, ke které došlo v červnu v Plzni (http://www.policie.cz/clanek/vrazda-v-plzni.aspx) a jako pokus vraždy je ve statistikách zaznamenán březnový případ, ke kterému došlo v obci Slatina (http://www.policie.cz/clanek/ozbrojeny-muz-obratil-zbran-i-proti-sobe.aspx).
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Úmyslné ublížení na zdraví
160
146
+ 14
Loupež
75
93
- 18
Porušování domovní svobody
72
86
- 14
Nebezpečné vyhrožování
56
50
+ 6
Vydírání
43
47
- 4
Nebezpečné pronásledování 
13
17
- 4
 
V oblasti mravnostní kriminality letos počet skutků oproti roku 2013 rovněž klesl. Ponížení bylo ve statistických údajích zaznamenáno celkem o 14 případů. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo šetřeno celkem 55 případů mravnostních deliktů. Nejčastěji se jedná stejně jako v loňském roce o trestné činy pohlavního zneužívání a znásilnění.
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Pohlavní zneužívání
11
27
- 16
Znásilnění
17
24
- 7
Kuplířství
2
2
 0
Šíření pornografie
0
1
- 1
Soulož mezi příbuznými
2
2
 0
 
V problematice hospodářské kriminality jsme v tomto roce kromě mírného poklesu v jejich počtu nezaznamenali výrazných změn. Evidováno je v této oblasti 506 případů, v loňském roce bylo těchto případů 536. Nejvíce „hospodářských“ deliktů je šetřeno stejně jako v loňském roce pro spáchání trestného činu podvodu, zpronevěry, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a úvěrového podvodu.
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Podvod (v oblasti hospodářské trestné činnosti)
71
120
- 49
Neoprávněné opatření, padělání a pozm.plat. prostředku
121
93
+ 28
Zpronevěra (v oblasti hospodářské trestné činnosti)
43
67
- 24
Úvěrový podvod
74
77
- 3
Zkreslování údajů o stavu hospodaření
22
20
+ 2
Oblast ochrany měny
50
35
+ 15
Padělání a pozměn. veřejné listiny
30
10
+ 20
 
Mezi „zbývajícími“ trestnými činy, které nejsou přiřazeny k jednotlivým problematikám je nutno zmínit zejména ty nejčastější. Jedná se například o trestné činy proti rodině a dětem, či obecně nebezpečné trestné činy. Velkou část z „ostatní“ kriminality zaujímají drogové delikty jako například nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jejich přechovávání, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, či šíření toxikomanie.
Výraznou částí se na celkovém počtu trestných činů podílí i trestné činy výtržnictví, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, či ohrožení pod vlivem návykové látky.
 
 
Pololetí roku 2014
Pololetí roku 2013
Porovnání
Výtržnictví
117
103
+ 14
Drogové delikty
144
150
- 6
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
487
506
- 19
Ohrožení pod vlivem návykové látky
354
327
+ 27
Zanedbání povinné výživy
321
339
- 18
Ohrožování výchovy mládeže
7
18
- 11
 
Trend v jednotlivých oblastech kriminality je shodný pro všechna teritoria našeho kraje. Problematickou oblastí kriminality zůstává plošně po celém kraji majetková kriminalita. Přestože se policisté věnují v rámci výkonu služby nejenom represivním metodám, ale zaměřují se mimo jiné i na prevenci, nedaří se vždy pachatele těchto trestných činů vypátrat. Proto je důležitá i pomoc ze strany veřejnosti. Základní opatření k ochraně majetku jsou zcela nenáročná. Je dostačující věnovat svému majetku náležitou pozornost a zajistit alespoň minimální zabezpečení, jelikož stále platí, že „příležitost dělá zloděje“.
 
por. Bc. Jana Tomková
17. července 2014
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem