Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zbraňová amnestie byla ukončena

PLZEŇSKÝ KRAJ - Amnestie využilo přes šest stovek zájemců. 

     Novela zákona o zbraních umožnila od 1. července do 31. prosince 2014 mimo jiné zlegalizovat zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo. V Plzeňském kraji využilo možnost této legalizace zbraní celkem 606 osob. Odevzdáno bylo 58 zbraní kategorie A (mezi těmito se nacházely např. granáty, vojenské pušky, kulomety, samopaly, noktovizory, ale i hlaveň leteckého kanonu MG 151), 300 zbraní kategorie B, 196 zbraní kategorie C a 15522 kusů střeliva (nábojů). Celkem tak bylo v Plzeňském kraji odevzdáno 554 zbraní všech kategorií, což vypovídá o necelých 10% z celorepublikového množství. Při minulé zbraňové amnestii v roce 2009 bylo v našem kraji odevzdáno přes 600 zbraní všech kategorií.
 
     Na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ale i na jednotlivá obvodní oddělení, přišla se zbraněmi řada sběratelů a lidí, kteří zbraně objevili při opravách na svých pozemcích a ve svých domech, na půdách „za komínem“, nebo je nalezli v pozůstalosti po svých blízkých.
 
     Mnoho z nás však může tyto nebezpečné předměty nalézt náhodně při procházce v lese, nebo při houbaření a podobně. Většinou se jedná o zbraně a munici, které nám i po desetiletích připomínají druhou světovou válku. Je nutné, aby tyto podezřelé
předměty vždy posoudil specialista z pyrotechnické služby. Vzhledem k jejich nebezpečnosti s nimi nelze neodborně manipulovat, či je kamkoli transportovat. V minulosti policisté zaznamenali i případy, kdy je „poctivý“ nálezce donesl přímo na policejní služebnu. V případě, že naleznete takový nebezpečný předmět, ihned volejte na linku 158. Předmětu se nedotýkejte a nijak s ním nemanipulujte. Náhodné kolemjdoucí osoby, které by mohly přijít do kontaktu s municí, upozorněte a vyčkejte na příjezd policistů. Ti na místo přivolají specialisty z pyrotechnické služby, kteří munici posoudí a zajistí její bezpečnou likvidaci.
 
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu stanoví následující kategorie zbraní a střeliva:  
 
§ 3  Rozdělení zbraní a střeliva
 
            (1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b) zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie B"),
c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie C") a
d) ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen "střelivo").
            (2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
            (3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§ 74 odst. 6).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 4  Zbraně kategorie A
 
            Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;
b) střelivo
1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
3. které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, a
4. munice;
c) doplňky zbraní
1. tlumiče hluku výstřelu,
2. zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a
3. laserové zaměřovače.
 
§ 5   Zbraně kategorie B
 
            Zbraněmi kategorie B jsou
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
 
§ 6   Zbraně kategorie C
 
            Zbraněmi kategorie C jsou
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a
d) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.
 
§ 7  Zbraně kategorie D
 
            Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
j) neaktivní střelivo a munice a
k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
 
 
Již zveřejněné informace k „zbraňové amnestii“:
http://www.policie.cz/clanek/zbranova-amnestie-je-v-polovine.aspx
http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-zbranova-amnestie.aspx
http://www.policie.cz/clanek/neprenasejte-vybusniny-ani-kvuli-amnestii.aspx
http://www.policie.cz/clanek/zbranova-amnestie-960849.aspx
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-sprava-zapadoceskeho-kraje-zpravodajstvi-zbranova-amnestie.aspx
 
 
por. Bc. Jana Tomková
9.1.2015
 
 
 

vytisknout  e-mailem