Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

 • Projekty Krajského ředitelství
 • Projekt "Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí"
 • Kontaktní a koordinační centra
 • Lokalizační a záznamová zařízení
 • Integrované operační středisko
 • Rozvoj systému PEGAS
 • Mobilní kontaktní a koordinační centra
 • Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU
 • Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU
 • Projekt "SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNOST"
 • Projekt „Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko – českém příhraničí“
 • Cybercrime

Projekty Krajského ředitelství

Projekty spolufinancované z finančních prostředků EU

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL

ViewImage (1).jpeg

      


 - Integrovaný regionální operační program

Logo EU

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 
           Po vstupu ČR do Evropské unie se otevřely nové možnosti získávat zdroje pro investiční i neinvestiční aktivity z fondů EU.  Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se snaží tyto nové možnosti spolufinancování projektů využívat a připravovat tak co nejkvalitnější projekty pro získání podpory z EU.

Byly získány dotace na následující projekty v programovém období 2007-2013
I. Integrovaný operační program
        Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj (viz jednotlivé kapitoly).

  

Projekt "Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí"

Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí

Dne 11. února 2019 byla podepsána smlouva o financování mikroprojektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí” v rámci Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fond Mikroprojektů Nisa-Nysa.

Partneři mikroprojektu jsou: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské ředitelství policie ve Wrocławi – hlavní partner.

Projekt bude realizován v letech 2019-2020.

Oblast realizace projetu:

na české straně: Liberecký kraj

na polské straně: okres bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki a złotoryjski

Cílem projektu je:

- zvýšení úrovně spolupráce mezi polskou a českou policií,

- zvětšení kompetencí příslušníků policie v oblasti přeshraniční spolupráce,

- zvýšení účinnosti a efektivity spolupráce policií obou zemí k prospěchu místních obyvatel a turistů v polsko-českém pohraničí.

Realizace projektu povede k zavedení následujících změn ve vzájemné spolupráci obou partnerů projektu:

- zrychlení výměny informací v problematice, na kterou je projekt zaměřen;

- úprava koordinace a hospodárnosti společných činností policií obou států;

- rychlejší, přesnější a efektivnější realizace společných činností dolnoslezské a liberecké policie;

- zvýšení profesních znalostí účastníků projektu, prostřednictvím společných školení a cvičení;

- navázání přímých kontaktů mezi příslušníky/pracovníky institucí v polsko-českém pohraničí.

Náklady na celý mikroprojekt jsou 42 816,84 euro, z toho spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 36 394,31 euro.

Náklady projektu na české straně činí 19 793,00 euro, z toho spolufinancování činí 16 824,05 euro.

Náklady projektu na polské straně činí 23 023,84 euro, z toho spolufinancování činí 19 570,26 euro.

Projekt s názvem. „Zvýšení bezpečnosti na polko-českém pohraničí” č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Nysa – Nisa.

Zápis z I. setkání

Zápis z II. setkání

Zápis ze setkání týmu - Řízení a obecné výdaje

Společné polsko-české cvičení

Kontaktní a koordinační centra

Logo EU


 

Kontaktní a koordinační centra, CZ.1.06/3.4.00/05.07007

Realizace projektu byla zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních center, tzv. "front office" (v prostorách stávajících služeben KŘP Lib. kraje), která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací. Jednalo se o vybudování 9 plně funkčních KKC s moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a technologií a s účelně zařízenými bezbariérovými prostorami (recepce, čekárna, sociální zařízení, jednací místnost, prostory stálé služby).
Důvod realizace: KKC na policejních služebnách podstatně zkvalitní a zefektivní podmínky při prevenci a řešení mimořádné události, poskytnou občanům v kontaktním místě nezbytný informační a koordinační servis.
Období realizace: červen 2010 – červenec 2013
Celkový rozpočet: 18 047 699,- Kč
Počet a umístění KKC : 9 (ÚO Česká Lípa, ÚO Liberec, Pastýřská ul., OOP Turnov, OOP Liberec, H. Růžodol, OOP Frýdlant, OOP Nový Bor, OOP Rokytnice n. Jizerou, OOP Smržovka, OOP Harrachov)
V rámci realizovaných výběrových řízení bylo pořízeno toto vybavení: kancelářský a sedací nábytek, radiostanice Matra, elektrocentrály, propagační předměty, drobné vybavení (hodiny, koše, schránky důvěry, státní a policejní znaky, kliprámy, chladničky), ICT (výpočetní a komunikační technika, kamerový systém), zabezpečovací systémy EZS a EKV.
Vazba na projekty:
 -     projekty „Integrace operačních středisek PČR“ - zajištění vyšší účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a zajištění interoperability na úrovni jednotlivých krajů,
-     projekty „Lokalizační a záznamová zařízení" – zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí.
-     projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě i za zhoršených klimatických podmínek a s možností dlouhodobé působnosti k zajištění koordinace řešení vzniklé situace.

 

Lokalizační a záznamová zařízení

Logo EU
 
Lokalizační a záznamová zařízení, CZ.1.06/3.4.00/12.07949
Projekt je zaměřen na pořízení 105 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události.
Důvod realizace: Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik. Tato reakce souvisí se zaručením vysoké akceschopnosti, mobility a efektivity působení Policie ČR v rámci IZS prostřednictvím moderní technologie pořízené do služebních vozidel Policie ČR.
Období realizace: 2011 – 2015
Celkový rozpočet: 14 487 743 Kč
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Vazba na projekty:
 -     projekty „Integrace operačních středisek PČR“ - zajištění vyšší účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a zajištění interoperability na úrovni jednotlivých krajů,
-     projekty „Kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného centra,
-     projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě i za zhoršených klimatických podmínek a s možností dlouhodobé působnosti k zajištění koordinace řešení vzniklé situace.

Integrované operační středisko

Logo EU

Integrované operační středisko, CZ.1.06/3.4.00/11.07558

Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na národní informační systém IZS umožňující zajistit vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů. Projekt je integrální součástí obdobných projektů v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ (IS IZS) s cílem dosažení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení, modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS a zajištění vyšší úrovně interoperability základních složek IZS.
Důvod realizace:  Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS, zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události.
Období realizace: 2010 – 2015
Celkový rozpočet: 35 632 181 Kč
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Vazba na projekty:
-     projekt “Národní informační systém IZS" (NIS IZS) v rámci IS IZS,
-     krajské standardizované projekty integrující operační střediska HZS a ZZS krajů
v rámci IS IZS,
-     projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN), týkajícího se propojení (konektivity) jednotlivých integrovaných operačních středisek základních složek IZS,
-     projekt „Rozvoj systému Pegas“ zaměřeného zejména na modernizaci HW prvků stávající infrastruktury systému Pegas pro základní složky IZS,
-     projekty „Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC,
-     projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace,
-     projekty „Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí.

__________________________________________________________________________________________________________________

Logo EU

 Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU:

Název projektu:
Integrované operační středisko -  Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07558
Realizace projektu: 01/2011 - 11/2015

Rozpočet projektu:

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 35 174 335,3 Kč
CELKOVĚ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 30 433 174 Kč 100%
Z TOHO VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE
- státní rozpočet
4 564 976 Kč 15%
Z TOHO STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
25 868 198 Kč 85%

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil dílčí/ specifické cíle – zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události, zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události, zvýšit účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšit přehled o operační situaci, zkrátit přepravní časy sil a prostředků, zajistit interoperabilitu na úrovni krajů, zajistit podporu přesunu a nasazování sil a prostředků, zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení, zálohování operačních středisek, zajistit operátorská pracoviště a technologické zázemí.

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část byla financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Zpracovala: Ing. Lucie Ducháčková

Projekt byl připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČRtýkající se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti integrace operačních středisek jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR z územního a technologického hlediska. Zároveň je dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS).

Cíle a obsahové zaměření projektu byly v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje stanovenou podporovanou aktivitu písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.

Publicita projektu
pořízení trvalé informační desky s umístěním na viditelném místě budovy KŘP Libereckého kraje a před vstupem do prostor operačního střediska a zajištění tiskové konference.

Rozvoj systému PEGAS

Logo EU

Rozvoj systému PEGAS, CZ.1.06/3.4.00/21.09352

Projekt je zaměřen na rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí, a to především pořízením modernější techniky a techniky dosud chybějící pro hlídky Služby pořádkové a dopravní policie, Služby cizinecké policie a Služby kriminální policie a vyšetřování, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR.
Důvod realizace: Důvodem vzniku projektu je potřeba zabezpečit dostatečné pokrytí hlídek KŘP Libereckého kraje technickým vybavením, které umožní rychlou odezvu a akceschopnost na území KŘP Libereckého kraje, tj. zajistí efektivnější reakci na ohlášení vzniku mimořádné události, neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci činností a postupů při vzniku kalamitních situací.
Období realizace: červen 2014 – říjen 2015
Celkový rozpočet:  10 181 782,- Kč
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Výstup: V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Libereckého kraje: Služba pořádkové a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků jako jsou ruční radiostanice (dále jen „RDST“) nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, vozidlové RDST nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, ovládací panely k vozidlovým RDST, nezávislý digitální opakovač (mobilní „outdoorové“ provedení), mobilní radiová brána (mobilní „outdoorové“ provedení). Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Libereckého kraje, v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).
Vazba na projekty:
 -     projekty „Integrace operačních středisek PČR“ - zajištění vyšší účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a zajištění interoperability na úrovni jednotlivých krajů,
-     projekty „Kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného centra,
-     projekt „Lokalizační a záznamová zařízení" - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí,
-     projekt „Moderní technika a technologie Policie ČR" - pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků pro rychlejší a efektivnější vysílání sil a prostředků Policie ČR na místo mimořádné události a jejich efektivnější zásah - více zde.

Mobilní kontaktní a koordinační centra

Logo EU


 

Informace k tomuto projektu naleznete na těchto odkazech:

- prezentace

- článek

Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU

 Logo EU

Název projektu: Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/12.07949
Identifikační číslo: 214V111001007
Zdroj financování: 15% státní rozpočet, 85% mimorozpočtové zdroje (prostředky EU)
Věcný gestor projektu: Odbor informačních a komunikačních technologií KŘP Libereckého kraje
Celkové výdaje: 12 512 837,- Kč
Kdy byla předložena projektová žádost: 9. 8. 2011
Kdy nám byla schválena: 29. 11. 2011
Kdy jsme uzavřeli právní akt: 28. 12. 2011
Kdy se začalo s realizací projektu: 2. 1. 2012

Stručný obsah celého projektu: Projekt je součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti pořízení lokalizačních a záznamových technologií pro potřeby služebních vozidel Policie ČR působících v rámci územních obvodů krajského ředitelství k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí. V rámci projektu bylo pořízeno 105 lokalizačních (PC Car, monitor, GPS modul, navigace, vozidlová radiostanice) a záznamových (videoserver, kamery) zařízení do služebních vozidel PČR za účelem zvýšení rychlosti zásahu PČR při řešení MU.

Cíl projektu: Hlavním cílem je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu PČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.  

Přehled pořízeného vybavení:
105 ks lokalizačních a záznamových zařízení

Kdo se na projektu podílel v rámci realizace:
ředitel projektu plk. Mgr. Vladislav Husák
projektový manažer plk. Ing. Vladimír Libnar
zástupce věcného gestora Ing. Petr Bartoníček
koordinátor KŘP Ing. Lucie Ducháčková
vedoucí automobilního oddělení Ing. Lubomír Petr
zadávání veřejných zakázek Ing. Jana Kondášová

Zpracovala: Ing. Lucie Ducháčková

           

Zpráva o ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků EU

Logo EU

Název projektu: Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/21.09352
Identifikační číslo: 114V071004012
Zdroj financování: 15% státní rozpočet, 85% mimorozpočtové zdroje (prostředky EU)
Věcný gestor projektu: Odbor informačních a komunikačních technologií KŘP Libereckého kraje
Celkové výdaje: 10 179 706,85,- Kč
Kdy byla předložena projektová žádost: 22. 5. 2014
Kdy nám byla schválena: 22. 8. 2014
Kdy jsme uzavřeli právní akt: 25. 9. 2014
Kdy se začalo s realizací projektu: 30. 9. 2014

Stručný obsah celého projektu: V rámci projektu byly vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Libereckého kraje: Služba pořádkové a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků jako jsou ruční radiostanice (dále jen „RDST“) nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, vozidlové RDST nové generace (3. generace) a příslušenství k nim, ovládací panely k vozidlovým RDST, nezávislý digitální opakovač (mobilní „outdoorové“ provedení), mobilní radiová brána (mobilní „outdoorové“ provedení).

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní působení a vysokou mobilitu Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) pořízením moderních koncových zařízení sítě PEGAS a příslušenství k nim. Pořizovaná technika přispěje ke zvýšení kapacity a spolehlivosti radiokomunikační sítě IZS prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace mezi jejími složkami a zvýšení propustnosti a spolehlivosti sítě v oblastech s nepříznivým terénem pro šíření radiového signálu pomocí mobilního opakovače.

Přehled pořízeného vybavení:
129 ks ručních radiostanic včetně příslušenství - 129 ks ručních ovladačů TPH 700
                                                                               85 ks náhlavních souprav TPH 700
                                                                             129 ks poutka na opasek
                                                                               65 ks brašen
                                                                              15 ks nabíječ testerů
                                                                              60 ks nabíječů TPH 700

- 105 ks ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím
-  10 ks vozidlových radiostanic
-  2 ks outdoorových kufrů (nezávislý digitální opakovač a mobilní radiová brána)

Kdo se na projektu podílel v rámci realizace:
ředitel projektu plk. Mgr. Vladislav Husák
projektový manažer plk. Ing. Vladimír Libnar
zástupce věcného gestora Ing. Petr Bartoníček
koordinátor KŘP Ing. Lucie Ducháčková

Zpracovala: Ing. Lucie Ducháčková

                   

                                                              

Projekt "SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNOST"

SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNOST - SPOLEČNÝ PROJEKT EU A EUROREGIONU NISA

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000560

V rámci projektu „Společně pro bezpečnost“, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000560 spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa, se na několika společných setkáních sešli zástupci polské policie z Okresního ředitelství policie ve Zhořelci a české policie z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Setkáním si strany vzájemně předaly své znalosti, zkušenosti a prohloubily spolupráci na území česko-polské hranice našeho regionu.

Na základě těchto setkání byl vytvořen dvojjazyčný leták informující o základních dopravních předpisech na obou stranách hranice, dále probíhalo školení zaměřené na legislativu obou států, upřesnění společných přeshraničních postupů spolupráce při hledání pohřešovaných osob, krádežích vozidel a přeshraničním pronásledování.

Polská strana zajistila proškolení příslušníků z před lékařské první pomoci. Jednou z hlavních aktivit bylo společné cvičení policejních složek, vycházející ze získaných znalostí a také školení z právních předpisů sousedících stran státní hranice, které se konalo v listopadu roku 2017.

Projekt byl zaměřen na problematiku přeshraničního pronásledování a kurz první pomoci. Díky tomuto projektu policejní složky obou partnerů obdržely potřebné vybavení k zefektivnění vzájemné spolupráce. Pořízeno bylo drobné vybavení typu čelových svítilen, lékárniček a záchranných házecích pytlíků do vody.

Realizace projektu začala v březnu roku  2017 a byla ukončena v únoru 2018.

_______________________________________________________________________________________________________________

Ważne numery telefonów/

Tísňové linky

Flaga_polska

czechy

Europejski nr alarmowy /

Evropské číslo tísňového volání

112

112

Pogotowie ratunkowe /

Zdravotnická záchranná služba

999

155

Policja /

Policie

997

158

Straż Pożarna /

Hasiči

998

150

Projekt „Společně pro bezpečnost“ je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
 

Projekt pt. „Razem dla bezpieczeństwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu

Projekt „Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko – českém příhraničí“

                Logo EU a SNCZ.JPG

Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí (100338963).

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Gőrlitz
 • PP1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 • PP2 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje


Obsah projektu: 

 • Zvýšení odborné kvalifikace dopravní Policie ČR,
 • Společné koordinované kontroly projektových partnerů v podporovaných oblastech
 • Pořízení  materiálně technických předpokladů pro přeshraniční spolupráci s projektovými partnery
 • Stálá výměna informací k policejně relevantním událostem
 • Prezentace spolupráce veřejnosti  a účast na prezentačních akcích projektových partnerů nap. Setkání dálkových řidičů a Den s policií

_____________________________________________________________________________________________________________

Kooperační program k podpoře přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (CCI kód: 2014TC16RFCB017) - Interreg VA.

„Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko – českém příhraničí“

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti v sasko - českém příhraničí realizací společných dopravně policejních opatření k potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy, vytvořením jednotného kontrolního standardu a prohloubením policejní spolupráce zúčastněných stran.

Jedním z cílů je speciální vzdělávání policistů dopravní policie k potírání nových fenoménů kriminality v silniční dopravě ve spojení s technickým zásahem do přístrojů vozidel (manipulace s tachografy, elektronikou vozidla a emisními hodnotami), nedodržováním předepsané doby řízení, špatného technického stavu vozidel, paděláním dokladů apod. 

Zvýšení odborné kvalifikace dopravní policie bude probíhat formou školení na téma manipulace s tachografy s účastí na spolkové konferenci přímo u výrobce, seminářů k zajištění nákladu a technice vozidel, asistenčních systémů řidičů a workshopů k falšování dokumentů a dopravnímu právu v partnerských zemích. Dalším cílem projektu je uskutečňování společně koordinovaných kontrol všech projektových partnerů v podporovaných oblastech Libereckého  i Ústeckého kraje a sousedních zemských okresů Görlitz a Bautzen.

Z projektu bude pořízeno materiálně technické vybavení pro přeshraniční spolupráci, vzdělávací a školící technika (např. školící kufr pro tachografy, technika pro prověřování dokumentů), jež bude ve stejné míře používána všemi projektovými partnery, speciální kontrolní technika pro prověřování tachografů a platnosti dokladů, termokamery.

Díky projektu leadpartner pořídí mobilní kontrolní vozidlo se skříňovou nástavbou ke speciálním technickým prohlídkám a zjišťování neoprávněných manipulací na vozidlech. Partner 1 pořídí dodávkový automobil s dlouhým podvozkem, skříňovou nástavbou se speciálním zpracováním a přístroji k prověřování tachografů Partner 2 pořídí nákladní vozidlo s mobilními váhami a přístroji pro prověřování tachografů se speciálním využitím Policie ČR. 

Projekt se principiálně zaměřuje na všechny účastníky silničního provozu, kteří využívají veřejný dopravní prostor. Tímto nezbytně přispívá ke zvýšení dopravní bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel v celé podporované oblasti. Projekt bude realizován policisty obou zemí, cílovou skupinou budou policisté z příslušných lokalit dopravního dohledu. Za pomoci představení veřejnosti a prezentace provedených programových opatření by mělo být osloveno veškeré obyvatelstvo ve společné projektové oblasti na německé i české straně.

Období realizace: 1. 6. 2018  – 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu:

 • Hlavní partner - Görlitz:                     656.873,85 €
 • Partner 1 – Liberec:                           186.460,00 €
 • Partner 2 – Ústí nad Labem:             176.293,00 €
 • Celkem:                                           1.019.626,85 €

Zdroj spolufinancování: Evropský fond pro regionální rozvoj

Informace k projektu naleznete na těchto odkazech:

Projektová žádost.pdf

Zahajovací konference EU.png

- Prezentace

Ahoj Sousede.png

Partneři projektu.png

Cybercrime

vytisknout  e-mailem