Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“

Předpokládaný termín realizace: 2015-2018

Celkový schválený rozpočet projektu: 2 457 545,50 EUR

Schválený rozpočet projektu pro KŘP Khk: 428 888 EUR - zaregistrováno pro rozpočet KŘP Khk - 11 777 920 Kč
Z toho 85% spolufinancování EU: 10 011 232
Z toho 15% vlastní zdroje: 1 766 688

Popis projektu:
V rámci realizace projektu jsou plánována společná setkání a školení pracovníků zabývajících se odhalováním a bojem s drogovou kriminalitou, preventivní a propagační kampaň a nákup specializovaného vybavení sloužícího k odhalování drogové kriminality a ke shromažďování důkazního materiálu, s cílem implementace novodobých technik k rychlé identifikaci drog bezprostředně po zadržení pachatele trestné činnosti. Jedná se o zařízení založené na Ramanově spektroskopii.
Účastníky projektu budou osoby, které se věnují drogové problematice po všech stránkách, a které jsou odpovědné za předmětné níže uvedené aktivity, tj. odpovědné za aktivity prevence, propagace, odhalování a stíhání. Díky tomu je možné navázání komplexní spolupráce a vypracování kompatibilních řešení v drogové problematice na každém stupni definovaného problému. Bude vypracována a zavedena společná metodika spolupráce, vytvořeny nástroje výměny informací - společné dvoujazyčné formuláře a postupy týkající se zakázaných látek, určeny kontaktní osoby. Informace budou předávány nejen mezi partnery, ale zároveň mezi jinými institucemi.
Na projektu se podílí 8 partnerů, 3 na polské straně (Wroclaw, Opole, Katowice) a 5 na české straně (KŘP Královéhradeckého kraje, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Libereckého kraje a Pardubického kraje). Zatím byl předložen koncept, zaslání projektové žádosti bude následovat po vyhlášení výzvy.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Dne 11.12.2015 byl projekt ze strany Monitorovacího výboru doporučen k dofinancování z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Projekt byl schválen s maximální výší příspěvku EU ve výši 2 088 913 EUR.

Hlavní cíl:
Hlavní cíl projektu je vypracování společného informačního systému výměny klíčových informací o nově odhalených drogách za využití elektronické pošty a společně vypracovaných formulářů a postupů a dále spolupráce institucí v boji s kriminalitou a její prevencí v souvislosti s drogami a psychotropními látkami v polsko-českém pohraničí.

vytisknout  e-mailem