Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Společné polsko-české cvičení

KRAJ/LIBEREC - Rychlým nalezením pohřešovaných turistů vyvrcholil společný polsko-český projekt spolupráce policejních složek. 

Svou poslední částí, společným cvičením polských a českých policistů, na téma pátrání po pohřešovaných osobách, vyvrcholil projekt „Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí“.Polská policie 1
Ve dnech 3. a 4. října 2019 tak proběhlo společné cvičení, jehož cílem bylo nalezení skupiny pohřešovaných turistů, kteří se ztratili v obtížném lesnatém terénu v podhůří Jizerských hor. Milošovský les na polském území byl vhodným prostorem pro efektivní nácvik náročné pátrací akce, které se zúčastnilo na šest desítek polských a českých policistů.
V pozdních odpoledních hodinách scénář předpokládal přijetí oznámení o pohřešování skupiny čtyř osob, která ztratila v hustém lesním porostu orientaci a do místa určení nedorazila. Aby policisté měli situaci ztíženu, skupinka osob se rozdělila a navíc byly zjištěny také informace o jejich možných zdravotních problémech.
Několik skupin policistů, složených shodně vždy jak z českých tak polských strážců zákona, využilo technické prostředky zakoupené v rámci projektu. Jednalo se zejména o GPS zařízení, která podávala hlavnímu štábu okamžité informace o propátraném prostoru a výskytu hlídek, ale také počítačové sestavy, svítilny, termokamery či další vybavení, která napomáhají v pátrání v těžko přístupných terénech. Nad celou operací dohlíželi velitelé za využití štábního vozidla a dokonale tak navigovali a mapovali propátraný terén. V pozdních večerních hodinách, pod příkrovem tmy, byly dvě skupinky nezvěstných turistů vypátrány. Zraněným osobám byla poskytnuta okamžitá první pomoc vyškolenými zdravotníky z řad policistů a došlo také k jejich transportu speciální čtyřkolkou na místo velení. Policistům se za využití technických prostředků podařilo cePolicie ČR vozidlolý scénář taktického cvičení naplnit.

Partnery projektu jsou Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské ředitelství policie ve Wroclavi. Policejní složky obou zemí podepsaly vzájemnou spolupráci v rámci Programu Interreg VA Republika Česká – Polská 2014-2020 Fondu Mikroregionů Nisa - Nysa na počátku února roku 2019. Cílem projektu bylo zvýšení úrovně spolupráce mezi polskou a českou policií, zvýšení kompetencí příslušníků policie v oblasti přeshraničního spolupráce, zvýšení účinnosti a efektivity spolupráce policií obou zemí ku prospěchu místních obyvatel a turistů v polsko-českém pohraničí. Základními předpoklady v realizaci projektu bylo zavedení změn ve vzájemné spolupráci obou partnerů projektu. Výrazně přispění ke zrychlení výměny informací, úpravám koordinace a hospodárnosti společných činností, ale také k rychlejšímu, přesnějšímu a efektivnějšímu realizování společných činnosti dolnoslezské a liberecké policie. Kromě jiného měl projekt přinést také znatelné zvýšení profesních znalostí účastníků projektu prostřednictvím společných školení a cvičení a navázání přímých kontaktů na pracovníky institucí na polsko-českém pohraničí. V rámci spolupráce byly vytvořeny dvoujazyčné informačně – preventivní letáky pro osoby, turisty a návštěvníky příhraničních oblastí lesů a hor s radami v případech, kdy se ztratí. Jako další etapou projektu bylo zrealizováno několik jazykových školení pro policisty a byl vypracován také tematický polsko-český a česko-polský slovník zaměřený na policejní tématiku pátrání po osobách a věcech.

Dosavadní spolupráce polské a české policie nejednou prokázala velmi dobré výsledky.  Avšak uskutečněná cvičení poukázala také na to, že je i nadále nutné pokračovat v dalších společných cvičeních a v prohlubování spolupráce, zejména ve výměně praktických zkušeností a v řešení konkrétních problémů.

V budoucnosti, na základě této spolupráce, budou realizovány další projekty týkající se pracovních činností policejních složek v polsko-českém pohraničí.

Více o projektu se můžete dočíst zde.

11. října 2019
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem