Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oddělení dokladů a specializovaných činností

Ms kraj: Nejsou výjimkou padělky osvědčení o rekvalifikaci či rejstříků trestů 

Oddělení dokladů a specializovaných činností je jedním ze čtyř oddělení odboru cizinecké policie krajského ředitelství. Samozřejmostí je tedy nejužší součinnost s oddělením dokumentace, dále s oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort a oddělením pobytových agend

Policisté tohoto specializovaného pracoviště zodpovídají v rámci Moravskoslezského kraje za problematiku v oblasti dokladů nejenom u cizích státních příslušníků, ale také provádí kontrolu pravosti dokladů a listin pro potřeby policie. Primárně zkoumají pravost dokladů a listin, zabývají se také profilací osob a portrétní identifikací z důvodu odhalení případů zneužití pravých dokladů tzv. „na podobu“. Policisté v případě zjištění neregulérního dokladu zpracovávají odborná vyjádření pro trestní, přestupkové či správní řízení.

Co je to neregulérní doklad? Jedná se o celou škálu dokladů. Nejsou to jen doklady padělané kompletně vyrobené padělatelem, ale také doklady pozměněné, ve kterých byla např. provedena výměna fotografie, výměna stran dokladu, vložení, vymazání, přepsání, překrytí písemných záznamů, také bianco doklady, kdy pravý nevyplněný formulář dokladu, který byl odcizen nebo ztracen je personalizován neoprávněným subjektem. Mezi další neregulérní doklady můžeme zařadit smyšlené a neuznávané doklady, což jsou doklady neexistujících států a organizací či doklady, které nejsou uznávány jako platné cestovní doklady pro vstup a pobyt na území České republiky.

Policisté oddělení od počátku letošního roku zkontrolovali téměř 900 cizích státních příslušníků, u kterých provedli kontrolu více než 1 450 dokladů a písemností, ze kterých přes 80 vyhodnotili jako neregulérních.

  • Za letošní rok můžeme mezi nejzajímavější ověřování pravosti zařadit případ, kdy policisté zkoumali předloženou bankovku, tzv. „státovku“ v nominální hodnotě jedna koruna československá. Policisté oddělení zjistili, že na bankovce byla odstraněna z data vydání 15. dubna 1919 číslice „1“ a tím byla vytvořena bankovka mnohem cennější, v řádech desetitisícikorun a snad i více. V roce 1919 totiž byly vydány dvě emise těchto bankovek a pouze ta vydaná 5. dubna 1919 je sběratelsky významně oceňovanou.
  • Policisté oddělení zkontrolovali v kraji na osm desítek živnostenských provozoven, kde zkoumali osvědčení o rekvalifikaci předložené cizinci z Asie. Více než desetina byly padělky a osoby, které neabsolvovaly povinný kurz s časovou dotací minimálně 200 hodin a samozřejmě nezanedbatelnou cenou, se vystavily trestnímu stíhání pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny.
  • Samostatnou kapitolou jsou rejstříky trestů a další písemnosti vydané v cizích zemích a předkládané při žádostech o pobyt či pracovní vízum v České republice. Policisté oddělení provádějí ověřování na žádost Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, kde cizinci podávají žádosti o vízum či jiný pobytový status a rejstřík je jeden z povinně předkládaných dokumentů. Někdy bývají zfalšované…

Stejně jako kolegové z řad cizinecké policie v republice, také moravskoslezští policisté oddělenídokladů a specializovaných činností disponují speciálním vybavením a technikou. Jedná se například o vozidlo Schengenbus, které slouží ať už jako „pojízdná laboratoř“ určená ke zkoumání dokladů, tak kancelářské zázemí. Vozidlo Termovize umožňuje dohled a sledování v denní i noční době, a to pomocí kamer, za každých povětrnostních podmínek. Technologie umožňují použití vozidla nejen pro účely cizinecké policie, ale pro mnohé policejní činnosti a služby, například při pátracích akcích po pohřešovaných osobách.

Aby bylo možno co nejlépe a včas reagovat na stávající i vznikající trendy v předkládání padělků dokladů, je rovněž zapotřebí spolupráce. Policisté oddělení spolupracují s Národním centrem pro kontrolu dokladů, s Odborem azylové a migrační politiky a mnohými dalšími. Při součinnostních akcích se pak jedná o Celní správu ČR nebo oblastní inspektoráty práce.

Práce cizinecké policie je specifická a policisté musí být schopni co nejlépe reagovat na trendy v předkládání neregulérních dokladů. Nedílnou součástí je tedy předávání zkušeností a informací těm, kteří se s cizinci mohou setkat. Z tohoto důvodu policisté provádí přednáškovou činnost a školení zabývající se jak problematikou neregulérních dokladů, tak možností vzájemné spolupráce. Od roku 2017 doposud bylo provedeno přes 150 školení a přednáškových akcí, kterých se zúčastnilo téměř 2 500 policistů, strážníků městské policie, úředníků státní správy a samosprávy a pracovníků mnoha dalších institucí a subjektů. Účelem je předat absolventům potřebné množství teoretických informací a praktických zkušeností potřebných k samostatné orientaci v dané problematice tak, aby tato činnost v budoucnu přinesla kýžený výsledek v podobě odhalených neregulérních dokladů a listin.

Z podkladů oddělení dokladů a specializovaných činností zpracovala
por. Mgr. Soňa Štětínská, oddělení tisku, 13. listopadu 2020

Odkazy do noveho okna

smyšlený mezinár. ŘP, bez ochranných prvků pod UV

smyšlený mezinár. ŘP, bez ochranných prv... 

Detailní náhled

termovize, osoby, trestná činnost

termovize, osoby, trestná činnost 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem