Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pobytová kontrola cizinců

Ostrava: Policisté se zaměřili také na dodržování opatření Covid-19 

Dnes dopoledne uskutečnili policisté z odboru cizinecké policie krajského ředitelství v Ostravě v místě s vyšší koncentrací prodejců jednu z dalších kontrolních akcí.

Akce byla pod taktovkou oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Policisté se zaměřili primárně na problematiku jim svěřenou, tedy pobytovou kontrolu přítomných cizích státních příslušníků. Kromě této standardní kontroly ověřovali dodržování aktuálních ochranných opatření souvisejících s Covid-19. Na místě byli také kolegové z oddělení dokladů a specializovaných činností a v neposlední řadě policisté speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství.

Akce, která nebyla v žádném případě ojedinělá, se zúčastnilo přes dvacet policistů. Zkontrolovali více než 250 osob, v převážné většině cizích státních příslušníků. Všichni cizinci měli oprávnění k pobytu na území ČR. Policisté zjistili jen jedno porušení zákona, které vyřešili příkazem na místě – cizinec neprokázal totožnost předložením dokladu.   

Obdobné kontroly proběhly i tento týden v pátek například v Bruntále, na Karvinsku či v Ostravě. Policisté zjistili několik cizinců, kteří nerespektovali při vstupu do republiky a pohybu po našem území zde přijatá ochranná opatření v oblasti Covid-19 (nedisponovali potvrzením o provedeném testu, nekontaktovali hygieniky) nebo pracovali bez platného oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání. Policisté zahájili s osobami správní řízení.

Bližší informace k činnosti oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort:

Policisté oddělení zkontrolovali od počátku letošního při pobytových kontrolách téměř 6800 cizích státních příslušníků. Zjistili řadu deliktů – jak je řešili? Letos zahájili a vedli přes 140 správních řízení, z toho téměř 50 v oblasti neoprávněné výdělečné činnosti (zaměstnáni bez platného povolení) a 25 pro neoprávněné pobyty. Nejvyšší počet, 70, byla řízení na úseku porušení ochranných opatření, na jejichž dodržování ze strany cizinců se policisté při pobytových kontrolách rovněž zaměřují. Policisté v rámci těchto správních řízení vydávají rozhodnutí o správním vyhoštění se stanovením doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území republiky (až na dobu 10 let).

Výše uvedený běžný výkon služby doplňují součinnostní akce, kdy se jedná o součinnost s Celní správou ČR, oblastními inspektoráty práce a dalšími dotčenými subjekty a orgány.

Výše uvedená zjištění v podstatě korespondují se situací z roku 2019 (samozřejmě vyjma opatření Covid-19). Tak například, loni vypátrali policisté oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort téměř 40 hledaných osob, řešili téměř 1550 přestupků (zejména vzhledem  k pobytu cizinců, silničnímu provozu, ale i poškození hraničního značení). Zahájili 270 správních řízení. Téměř 40 cizinců muselo opustit republiku na základě realizace mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.

Dalším oddělením odboru cizinecké policie krajského ředitelství se budeme věnovat v následném období.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 11. října 2020

vytisknout  e-mailem