Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Exponované oddělení pobytových agend

Ms kraj: Policisté jsou připraveni zajistit svěřené činnosti a agendy pro cizince 

Před pár dny jsem informovala o kontrolní akci a detailněji o činnosti policistů oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Dnes se zaměřím na oddělení pobytových agend krajského odboru cizinecké policie, přičemž opakovaně informujeme o změně úředních hodin pro veřejnost.

Obecně, služba cizinecké policie je specializovanou složkou Policie ČR. Policisté služby v posledních letech přizpůsobovali výkon několika zásadním změnám, zejména souvisejícím se vstupem ČR do Evropské unie a dále s přistoupením k Schengenským dohodám. Policisté pracují se speciální, moderní technikou (vozidla, přístroje) a využívají moderní technologie a postupy. Samozřejmostí je mezinárodní spolupráce. Primární právní normou je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.

Krajské ředitelství, odbor cizinecké policie

Policisté odboru cizinecké policie krajského ředitelství koordinovali vzhledem ke Covid-19 výkon služby při jarních opatřeních na hranicích a samozřejmě i v rovině cizinecké problematiky obecně. Jednalo se o mimořádnou situaci, která kladla na policisty vysoké nároky. Totožně je tomu i v aktuální době. Připomenu rovněž v listopadu 2019 realizované cvičení Sektor Beskydy

Pod naším odborem cizinecké policie fungují čtyři oddělení. Jedním z nich je také oddělení pobytových agend s dislokací v Ostravě - Vítkovicích a ve Frýdku-Místku. Za přepážkami nalezneme policisty připravené zajistit svěřené činnosti a agendy pro cizince. Policisté například:

  • Prodlouží schengenské vízum cizinci (tzn. turistovi ze třetích zemí, který nemůže odcestovat například z důvodu hospitalizace v nemocnici);
  • Ověřují pozvání k cestě cizince do ČR;
  • Plní funkci ohlašovacího orgánu pro cizince, tzn. že cizinci po vstupu do ČR (s rozdílem u cizinců ze zemí z Evropské unie a mimo ni) mají stanovenou ohlašovací povinnost;
  • Vydávají výjezdní příkazy cizincům. Výjezdní příkaz (v podstatě obdoba víza) opravňuje cizince „legálně“ do doby vycestování pobyt v republice a samozřejmě samotné vycestování. V některých případech policisté s cizincem zahájí správní řízení pro porušení zákona, ale jindy toto není třeba, neboť cizinec nemohl vycestovat z důvodu například dopadů Covid-19 (rušení leteckých spojů). Letos vydali policisté téměř 75 výjezdních příkazů, v drtivé většině právě pro druhou uvedenou nemožnost vycestovat (Covid-19).
  • Pro potřeby uzavírání manželství nebo registrovaného partnerství se na těchto pracovištích vydává „Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území České republiky za účelem uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství“.  Letos policisté vydali 46 takových potvrzení pro příslušné matriky obecních úřadů.

Policisté ale „nesedí“ jen v kancelářích. Vyráží denně do terénu. Mezi jejich stěžejní činnost patří správa agendy ubytovatelů (cizinců), kterých na území Moravskoslezského kraje aktuálně působí téměř 2 900. S ubytovateli spolupracují a současně aktivně vyhledávají nové, které proškolují o jejich povinnostech. Letos realizovali policisté oddělení téměř 450 pobytových kontrol ubytovatelů, při nichž zjistili 20 přestupků právnických osob.

Policisté oddělení letos realizovali téměř 400 kontrol vzhledem k žádostem Ministerstva vnitra ČR. Jedná se o pobytové kontroly žadatelů o udělení nebo prodloužení přechodného, dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území ČR (odhalení fingovaného jednání, tzn. zda cizinci nesdělují nepravdivé informace) či získání českého občanství. Dále policisté prověřují sídla a pracoviště (u tzv. agentur práce) v souvislosti s žádostí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání na území našeho kraje.

Plní rovněž úkoly v pobytovém středisku a zpracovávají informace k pobytu cizinců na základě žádostí orgánů státní správy a samosprávy (soudů, státních zastupitelství, dalších policejních složek, magistrátů obcí či exekučních úřadů). Letošní vyřídili přes 320 dožádání.

Policisté komunikují s cizinci nejen na pracovišti nebo v terénu, ale vyřizují denně množství telefonických dotazů. Samozřejmostí je vzhledem k jisté jazykové bariéře součinnost s tlumočníky a na úseku problematiky pak součinnost s odborem azylové a migrační politiky MV. A například při ověřování totožnosti cizinců při vedeném správním řízení spolupracují s kolegy z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, kteří disponují speciální technikou vyhodnocující otisky prstů osob.

Konkrétní řešené případy:

  • Policisté oddělení pobytových agend vedli správní řízení ve věci správního vyhoštění z území správního vyhoštění z území států EU s 24letým cizincem, který si přišel vyřídit pobytové oprávnění na území naší republiky. Přijel do naší republiky, avšak v rozporu s v té době účinným ochranným opatřením, neboť se na něj nevztahovala výjimka. Policisté udělili muži v příkazním řízení pokutu ve výši tisíc korun, vydali rozhodnutí o správním vyhoštění na dobu tří měsíců a současně výjezdní příkaz.
  • Totožný postup uplatnili policisté u 23letého cizince, který před pár dny přišel na pracoviště do Frýdku-Místku. Neměl totiž oprávnění k pobytu v ČR. Výše pokuty byla i v tomto případě 1 000 korun, cizinec čelí správnímu vyhoštění a výjezdní příkaz mu platí do prvního listopadového týdne.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 16. října 2020

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem