Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bilance roku 2021 v kraji pohledem Policie ČR

KRAJ – Pokles kriminality, podíl na naplnění krizových opatření i nové zkušenosti. 

Uplynulý rok kladl na policistky, policisty i občanské zaměstnance napříč Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje mnoho zcela nových nároků. „Policisté se museli vypořádat v roce 2021 s mnoha novými okolnostmi, s nimiž se nikdy před tím nesetkali. Ve výkonu služby čelili nad rámec běžných denních služebních povinností i nelehkým situacím, kdy byla Policie ČR i v našem kraji součástí naplňování krizových opatření a jako jeden ze dvou krajů v České republice jsme museli „uzavřít“ jeden z okresů a následně omezit pohyb i mezi jednotlivými okresy. Policistky a policisté museli ve výkonu služby rovněž pružně reagovat na všechny změny v pravidlech a opatřeních a přenášet je do praxe,“ vysvětluje náročnost výkonu služby loňského roku brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

V oblasti kriminality došlo v loňském roce k meziročnímu poklesu. „Páchání trestné činnosti, s jejímž objasňováním jsme se v loňském roce v Královéhradeckém kraji potýkali, se podobně jako v předchozím roce přesouvá citelněji do virtuálního prostoru. Pachatelé v tomto anonymním prostředí používají sofistikovanější způsoby, které jsou obecně obtížněji objasnitelné,“ vysvětluje plk. Mgr. Jiří Karásek, náměstek ředitele krajského ředitelství za oblast SKPV. „Přes všechna úskalí vyšetřování těchto typů případů se našim kriminalistům podařilo v loňském roce rozkrýt mezi jinými i případ podvodů páchaných ve virtuálním prostředí s přesahem do celé České republiky, v němž figurovalo ve finále až 800 poškozených a škoda se vyšplhala až k pěti milionům korun. O náročnosti několika set dní trvajícího vyšetřování vypovídá fakt, že celý spis má zhruba 17 tisíc stran,“ dodává k objasňování této problematiky plk. Karásek. Policie se proto velice intenzivně věnuje i prevenci, od níž si slibuje maximální šíření informací o páchání těchto skutků a způsobech, jaké pachatelé používají k manipulaci s obětí. Bez ohledu na specifické podmínky ovlivněné opatřeními se kriminalistům podařilo v loňském roce rozkrýt mj. i další nevšední a svým způsobem významný případ. „Ten se týká několik sezón sériově páchané majetkové kriminality po celé republice, kdy je skupina šesti cizinců obviněna z krádeží věcí ze stanů, karavanů umístěných v kempech na festivalech a podobně. Objasněný případ se týká celkem 104 skutků,“ hodnotí kladně práci mnoha kriminalistů z celého kraje plk. Mgr. Jiří Karásek.

Výkon služby přinesl v loňském roce nespočet nových zkušeností ze situací, s nimiž se museli policisté vypořádat. „Nad rámec běžného výkonu služby a naplňování krizových opatření vlády spočívajících zejména v omezení volného pohybu osob ať už na Trutnovsku či následně mezi okresy, jsme se i nadále zaměřovali na záchrany životů, pátrání po osobách či věcech. V průběhu roku policisté prováděli i řadu pátracích akcí při ohrožení života a zdraví, u nichž se díky včasnému zásahu policistek a policistů se podařilo deseti osobám zachránit život. Další úspěšné zásahy při záchraně života provedli policisté díky AED,“ říká plk. Mgr. Miloslav Kaplan, náměstek ředitele krajského ředitelství za oblast vnější služby a dodává, že přestože byl loňský rok ovlivněn vládními opatřeními, přijali operační důstojníci na tísňové lince celkem 51474 hovorů, což je téměř srovnatelný počet jako v předloňském roce. „Na úseku zbraní a střeliva jsme se vloni vypořádali i se zbraňovou amnestií. Cizinecká policie vloni uskutečnila v porovnání s předchozím rokem o 583 pobytových kontrol více a jen ve vnitrozemí zkontrolovala o 8215 cizinců více,“ shrnuje výkon služby plk. Kaplan.

Policisté museli i vloni ve zvýšené míře zejména v turisticky exponovaných obdobích hlídat bezpečnost na silnicích v rekreačních oblastech. Zvýšený výkon a dohled tam má primárně za úkol zajistit průjezdnost komunikací nutných pro příjezd techniky IZS v nouzi či vozidel údržby, neboť někteří neukáznění řidiči svým nezodpovědným chováním mohou způsobit i fatální následky. „V turisticky exponovaných časech v sezónách musí být na usměrňování dopravy a bezpečnosti vyčleněno v jeden čas více policejních hlídek,“ vypočítává plk. Kaplan.

Vloni platná vládní opatření, která s sebou přinesla omezení volného pohybu osob či další restrikce, se promítla zejména v první polovině roku do nižšího provozu na silnicích v celém kraji.

„Častěji jsme se v tomto období setkávali s nekázní řidičů spočívající zejména v překračování stanovených rychlostních limitů, v řízení pod vlivem zakázaných látek a samozřejmě v nesprávném způsobu jízdy. Tito řidiči se stávali reálným nebezpečím pro ty zodpovědné. To bylo důvodem, proč jsme se vloni téměř ve dvacítce dopravně bezpečnostních akcí na tyto nešvary zaměřovali. V přímém výkonu služby byli policisté na silnicích v součtu 174 226 hodin, zkontrolovali 14 215 vozidel a zjistili celkem 4 680 přestupků,“ přibližuje plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie. Doplňuje, že řadu dalších přestupků či trestných činů, které by mohly být v důsledku hrozbou pro zodpovědné řidiče, odhalují policisté nad rámec takových akcí denně. Příkladem dalšího zvýšení dohledu nad bezpečností silničního provozu je i vloni nově zřízené dálniční oddělení v Hořicích.

„Policisté museli být v loňském roce samozřejmě za každých okolností také připraveni plnit úlohu Policii ČR danou zákonem, tedy chránit zdraví či životy osob, ale samozřejmě objasňovat trestnou činnost či reagovat na všechna nám učiněná oznámení. Služby našich policistek i policistů v loňském roce nebyly vůbec jednoduché. Je na místě zdůraznit, že i přes specifika, která nejen policistkám, policistům či našim občanským zaměstnancům přinesl loňský rok, jim patří velké a upřímné poděkování za práci, kterou odváděli a odvádějí,“ uzavřel brig. gen. Ing. Petr Petřík

V Královéhradeckém kraji došlo v roce 2021 k poklesu kriminality o 9,1 %, objasněnost se za loňský rok držela na zhruba stejné úrovni, jako v roce 2020. Klesla o 0,46 %, tedy ani ne o půl procenta.

Hlavní důvody, proč je z dlouhodobého pohledu kriminalita na historicky nejnižší úrovni, jsou zejména:

  • Opatření proti pandemii covidu-19 a s tím související snížení mobility osob a omezení veřejných či veřejnosti přístupných aktivit.
  • Optimalizace statistického vykazování a s tím související pohyby v jednotlivých subkategoriích.
  • Novelizace trestního zákoníku, kdy došlo ke změně dolní hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč (důležitý faktor při sledování víceletých trendů).
  • Zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, důraz na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
25.1.2022; 13 h

    vytisknout  e-mailem