Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zbraňová amnestie

PLZEŇSKÝ KRAJ - V období od 30. ledna 2021 do 31. července 2021 lze beztrestně předat nelegálně držené zbraně a střelivo. 

Konkrétně se jedná o zbraně a střelivo, které jejich vlastník dosud držel v rozporu se zákonem a nyní má možnost držení takové zbraně beztrestně legalizovat. Mimo období vyhlášené amnestie má občan za povinnost „nalezenou“ zbraň či střelivo odevzdat policii, avšak bez jejich následné registrace na svoji osobu. V době amnestie tak může občan odevzdanou zbraň po řádném zaregistrování nadále vlastnit, což za běžné situace možné není.

Co se děje se zbraní, když ji odevzdáte policistům. Policisté od občana zbraň převezmou, aniž by se ptali na její původ. Majiteli zbraně vystaví „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“. Poté je zbraň podrobena balistické expertíze, kde policisté zjišťují, zda s konkrétní zbraní nebyl spáchán nějaký trestný čin či přestupek, případně, zda není evidovaná jako odcizená. Rovněž policisté zkoumají funkčnost zbraně. V případě, že jsou všechna šetření negativní, považujeme osobu, která zbraň odevzdala za jejího vlastníka. Ten může ve lhůtě dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení této zbraně či hlavní části zbraně. Po vyřízení všech potřebných dokladů převezme držitel zaregistrovanou zbraň zpět. Pokud zbraň nechce, má možnost ji přenechat do vlastnictví státu. V tomto případě budou policisté se zbraní postupovat dle zákona.  To stejné platí samozřejmě i o střelivu. Jinak je to však u výbušnin či munice. Tyto artikly směřují k okamžité likvidaci. Policisté upozorňují, že takovéto předměty nelze brát na lehkou váhu. Nález každého takového podezřelého předmětu je nutné okamžitě nahlásit na policii a v žádném případě s ním nemanipulovat a nedotýkat se jej. Žádoucí je místo nálezu pouze přiměřeně z bezpečné vzdálenosti zabezpečit, zamezit přístup dalším osobám  a vyčkat na místě do příjezdu policie.

Minulých amnestií využilo tisíce majitelů nelegálně držených  zbraní. Zbraně mohou až do 31. července 2021 občané odevzdat na kterékoliv policejní služebně.

Od počátku amnestie bylo do této chvíle odevzdáno 111 zbraní a 4022 kusů střeliva. Jednou z těch zajímavějších kousků policisté považují opakovací pistoli značky Bär z počátku dvacátého století.

Každý by měl mít doma jen řádně zaregistrovanou zbraň či střelivo, uloženou na příslušném a bezpečném místě a hlavně z dosahu dětí.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS. 
6. května 2021

vytisknout  e-mailem