Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistické ukazatele za rok 2023

PLZEŇSKÝ KRAJ - V roce 2023 jsme v Plzeňském kraji zaevidovali celkem 9 562 trestné činy, což je ve srovnání s rokem předchozím o 645 skutků méně. 

Evidované trestné činy na jednotlivých územích Plzeňského kraje

V roce 2023 jsme v Plzeňském kraji zaevidovali celkem 9 562 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 645 skutků méně. Objasněno bylo celkem 4 194 skutků, což v procentuálním vyjádření představuje 43,86 procent. Přestože registrovaná kriminalita poklesla, zaznamenali jsme nárůst škod způsobených trestnou činností, a to o více než 300 milionů korun. Souhrnná škoda činila v loňském roce  776 436 000 korun, v roce 2022 to bylo 466 567 000 korun.

Z celkového počtu 9 562 skutků jich nejvíce zaevidovali policisté z Městského ředitelství policie Plzeň, konkrétně 4 389 trestných činů (v roce 2022 to bylo 4 963 skutků), nejméně jich pak bylo zaevidováno na Rokycansku, a to 616 skutků (584 případů v roce 2022). Na územním odboru Plzeň – venkov bylo zaregistrováno celkem 1 620 trestných činů (1 548 trestných činů v roce 2022), na Klatovsku 1161 skutků (1 212 v roce 2022), na Domažlicku 823 trestných činů (951 trestných činů v roce 2022) a na Tachovsku 953 (v roce 2022 to bylo 949 zaregistrovaných trestných činů).

Z celkového počtu registrovaných trestných činů zaujala obecná kriminalita 78 procent, hospodářská kriminalita 7 procent a zbývající kriminalita 15 procent. Pod obecnou kriminalitu spadají majetkové trestné činy (66 procent), násilné trestné činy (10 procent), mravnostní skutky (2 procenta) a ostatní.

Majetková trestná činnost

Majetkovou trestnou činnost tvořily téměř shodně trestné činy krádeže vloupáním a krádeže prosté. Krádeže vloupáním jsme zaevidovali v 1647 případech (v roce 2022 jsme zaevidovali celkem 2 198 případů). U krádeží prostých se jednalo o 1 604 případů (v roce 2022 se jednalo o 1 840 trestných činů) a v 1 643 případech šlo o ostatní majetkovou trestnou činnost. Objasněnost majetkové trestné činnosti se pohybovala okolo 25 %, což je stejná hodnota jako v roce 2022.

Násilná trestná činnost

V roce 2023 jsme zaevidovali celkem 755 případů násilné trestné činnosti oproti loňským 695 případům. Z toho se policistům podařilo objasnit 395 skutků, což je v procentuálním vyjádření 52,32 procent. Dodatečně bylo objasněno 123 případů a celkem tedy 518 případů během loňského roku. Mezi násilnou trestnou činnost řadíme zvlášť závažný zločin vraždy, který jsme v uplynulém roce evidovali v 13 případech. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 4 trestné činy dokonané a 9 případů vraždy ve stádiu pokusu. Kriminalistům se do současné doby podařilo objasnit 12 ze 13 těchto evidovaných trestných činů.

Hospodářská trestná činnost

Na území Plzeňského kraje v roce 2023 policisté zaevidovali celkem 651 skutků hospodářské trestné činnosti, což je v porovnání s rokem 2022 o 215 případů méně. Objasněno bylo celkem 275 případů hospodářských trestných činů.

IT kriminalita

V roce 2023 zaevidovali policisté 1 357 skutků IT kriminality, z toho 945 případů spáchaných internetem a počítačovými sítěmi. Největší podíl z počtu těchto registrovaných skutků tvořily v loňském roce podvody, dále neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému nebo dětská pornografie a zneužití dítěte k ní.

Drogová kriminalita

V roce 2023 byly v 203 případech zahájeny úkony trestního řízení v oblasti drogové kriminality
a připravili jsme a uskutečnili 138 realizací. Policisté zadrželi v souvislosti s tím 138 osob, trestní stíhání zahájili u 207 osob. Objasněnost této problematiky zde dosáhla 77,5 %. Při realizacích jsme zajistili 360 gramů metamfetaminu, 52 kilogramů marihuany, 2 215 kusů rostlin konopí a desítky gramů hašiše, kokainu, extáze a tisíce tablet léčiv. Zajistili jsme také 1 167 000 korun, 8 950 euro, ale i nelegální střelné zbraně, mobilní telefony, elektroniku, vybavení pěstíren a varem,
a to v milionových hodnotách.

Porovnání zajištěných a odčerpaných hodnot

Policisté v rámci celého Plzeňského kraje zajistili v roce 2023 částku 315 768 300 korun, což je oproti roku 2022, kdy bylo zajištěno 797 743 123  korun, pokles o téměř 482 milionů korun. V loňském roce bylo odčerpáno 10 milionů korun.

Dopravní nehodovost

Dopravní policisté v roce 2023 zaevidovali na pozemních komunikacích Plzeňského kraje celkem 4 610 dopravních nehod, což je o 720 událostí více než v roce 2022. Počet nehod s následky na zdraví či životě se od roku 2019 pohybuje téměř ve shodných hodnotách. V roce 2023 jsme takových událostí zaevidovali 1 388, o 103 více než v roce 2022. Zemřelých osob bylo 27, což je o 4 méně než v roce předchozím. Nejtragičtějším měsícem roku 2023 byl prosinec s 6 smrtelnými dopravními nehodami, při nichž bylo usmrceno 8 osob. Ve dvou případech došlo k usmrcení dvou osob najednou.

Nejčastější příčiny dopravních nehod jsou z dlouhodobého hlediska stejné. V roce 2023 to byl opět především nesprávný způsob jízdy (2 776 případů, nárůst o 450), dále nepřiměřená rychlost (737 případů, nárůst o 49), nedání přednosti v jízdě (488 případů, nárůst o 71) a nesprávné předjíždění (84 případů, nárůst o 22). Celková hmotná škoda přesáhla 382 miliónů korun.

Nejvíce událostí v silničním provozu pak řešili policisté z městského ředitelství Plzeň, a to konkrétně 1932 (+579 oproti roku 2022), nejméně nehod se stalo naopak v rámci územního odboru Rokycany (205, pokles oproti roku 2022 o 16).

Počet dopravních nehod, při kterých byl řidič - viník pod vlivem alkoholu, meziročně klesl. Celkem jich bylo 319, což je o 13 méně než v roce 2022. Viníků s alkoholem do 1 promile bylo 75 (-1) a nad 1 promile pak 244 (-15). Řidičů pod vlivem jiných omamných látek policisté evidují celkem 32, to je o 9 více než v roce předchozím.

V souvislosti s chodci bylo v loňském roce zaevidováno 166 nehod (+12) a je nutno dodat, že v této sledované oblasti zaznamenáváme z dlouhodobého hlediska klesající trend. Tento typ nehod má většinou bohužel nejtragičtější následky. Problematika bezpečnosti chodců byla v roce 2021 stanovena jako jedna z hlavních priorit našeho krajského ředitelství, a to zejména s ohledem na nepříznivou statistickou bilanci v daném roce, kdy na silnicích našeho kraje zemřelo 12 chodců. Bezpečnosti chodců se proto i nadále ve zvýšené míře věnujeme jak po linii represivní (zvýšený výkon služby v blízkosti přechodů pro chodce, na vytipovaných křižovatkách apod.), tak i po linii prevence. V září roku 2021 jsme spustili také novou preventivní kampaň s názvem „Všichni jsme chodci“. V uplynulém roce zemřeli v souvislosti s dopravními nehodami 2 chodci, jeden v Plzni a druhý na Domažlicku.

Z podrobnější statistické analýzy vyplývá, že v našem krajském městě bylo zraněno 72 chodců, což je ovlivněno samozřejmě velkou hustotou silničního provozu a vyšší koncentrací chodců.

Nejvíce nehod jsme v loňském roce zaevidovali v pátek (759 DN). Následovalo pondělí (730 DN) a středa (707 DN). Naopak nejméně nehod se stalo v neděli, kdy jich bylo 511.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka vozidel, kterých bylo 1 297. Nejvíce událostí se stalo v obci (2 987 DN), na železničních přejezdech došlo k 24 dopravním nehodám.

Migrace

V průběhu roku 2023 došlo díky opatření členských států Evropské unie na vnitřních i vnějších hranicích a dalších států na „Balkánské cestě“ ke značnému omezení tranzitní nelegální migrace přes Českou republiku.

Policisté odboru cizinecké policie v rámci výkonu služby zjistili v uplynulém roce V Plzeňském kraji celkem 25 nelegálních migrantů, přičemž nejzatíženějším obdobím byly podzimní měsíce, a dále pak měsíce červen a březen. Nejčastěji byl záchyt státních příslušníků z Turecka (11), Sýrie (7), Afghánistánu (3) a Kamerunu (1). Čtrnáct osob bylo zjištěno v mezinárodním vlaku, 5 osob bylo zachyceno v osobním vozidle, 4 v nákladním vozidle a 2 pěší. Vyhledávání tranzitní nelegální migrace je dlouhodobě prioritou odboru cizinecké policie, resp. prioritou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, přičemž do této oblasti zahrnujeme i pobytové kontroly na vytipovaných migračních trasách, v průmyslových zónách a ubytovacích zařízení a patří do každodenního zaměření standardního výkonu služby. V minulém roce jsme na problematiku nelegální tranzitní migrace zrealizovali celkem 79 akcí většího rozsahu. Stejný počet akcí byl proveden společně s německými kolegy v tzv. společných hlídkách.

Policisté z odboru cizinecké policie převzali v roce 2023 dle „readmisní dohody“ mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od orgánů Spolkové policie celkem 322 osob. Nejvíce jich bylo předáno v říjnu (62) a pak v letních měsících (červenec - 43 osob, srpen – 42 osob). Nejpočetnější skupinou byli státní příslušníci ze Sýrie a následovali Moldavané.

Celkový počet cizinců žijících v Plzeňském kraji v minulém roce mírně klesl na celkový počet 78307 osob oproti roku 2022, kdy byl celkový počet 80917. Stejně tak v minulém roce došlo k poklesu evidovaných státních příslušníků Ukrajiny v našem kraji na 47594 osob (v roce 2022 bylo evidováno 51667). Z celkového počtu 47594 státních příslušníků Ukrajiny je počet držitelů dočasné ochrany
v Plzeňském kraji celkem 31795, což je 66,8 % všech Ukrajinců s pobytem evidovaným v Plzeňském kraji. Tím se Plzeňský kraj řadí na čtvrté místo s nejvyšší četností držitelů dočasné ochrany v České republice, a to po Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

 

vytisknout  e-mailem