Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhodnocení preventivních projektů

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policistům "prošly pod rukama" skoro tři tisícovky adolescentů. 

Na konci roku 2013 odstartovaly v Plzeňském kraji dva preventivní policejní projekty, které byly nyní vyhodnoceny.  Oba byly věnovány mladé generaci: mladým ženám a začínajícím řidičům. Mladá generace je v dnešní době ovlivněna zejména virtuálním prostředím počítačových her a komunikací na sociálních sítích. Policisté se jim proto i z tohoto důvodu snažili přiblížit „realitu“ dnešního života a připravit je na možná rizika spojená s provozem na pozemních komunikacích a se zásadami bezpečného chování.
 
První z nich „Bezpečí ženám a dívkám“ byl věnován problematice mladých žen. Hlavním cílem projektu bylo ovlivnění chování této mladé ženské populace v běžných životních situacích, které by pro ně mohlo být nebezpečné a přinést i možné riziko spojené s násilnou, mravnostní, či majetkovou kriminalitou. Ženy popsané věkové kategorie dojíždějí do škol, navštěvují ve větší míře kulturní akce a vyhledávají i další společenské vyžití. Mohou se tak stát snadnějším terčem útoku pachatelů. Při besedách s policejními preventisty, kteří byli (dle možností) doprovázeni kolegy ze služby služební přípravy, byly žačky vyšších ročníků základních škol a středoškolačky poučeny především o možnostech, jak nebezpečným situacím předejít, jak se v případě napadení zachovat, jaké kroky po útoku učinit anebo kam se obrátit o pomoc. Díky spolupráci kolegů z oddělení služební přípravy, kteří se specializují mimo jiné na služební výcvik policistů, shlédly v některých případech i základní hmaty a chvaty sebeobrany.  Do této doby bylo realizováno 59 besed, kterých se účastnilo přes 1.400 děvčat z celého kraje. S policisty se setkaly například v ZŠ Stupno, v Klenčí pod Čerchovem, na středních školách
v Klatovech, Sušici, Stodě, Horní Bříze, Domažlicích, Plzni a mnoha dalších místech. Reakce dívek i jejich pedagogického dozoru byly na všech školách prakticky shodné. Dívky vyjadřovaly samá pozitiva typu výborné, zajímavé, velmi přínosné, poučné, skvělé, top výkon policistky, úchvatné, super, určitě poznatky využij…. . Jedna z besed se setkala i s hodnocením jako nejzajímavější přednáška, kterou děvčata absolvovala.
 
Druhý projekt „Řidiči, znáš 6P?“ byl určen motoristům s krátkou řidičskou praxí. Při besedách jsme se na školách snažili ovlivnit přetrvávající nekázeň řidičů a tím eliminovat počet dopravních nehod. Hlavně jsme se proto zaměřili na mladé řidiče, kteří s krátkou řidičskou praxí přeceňují své schopnosti. Dopravní statistiky vypovídaly v loňských letech o faktu, že řidiči motorového vozidla ve věku od 15 do 29 let bourali oproti jiným věkovým kategoriím nejčastěji (kolem 30% z celkového počtu dopravních nehod), proto byli začínající motoristé upozorněni zejména na přeceňování svých schopností, na hlavní příčiny dopravních nehod a jejich následky. Jistou váhu by těmto informacím mělo dodat sdělení z úst profesionálů – dopravních policistů, kteří se besed dle možností rovněž zúčastnili a popisovali své zážitky a poznatky z dlouholeté praxe na silnicích. V závěru besedy si účastníci vyplnili dopravní test, který obsahoval nejenom otázky ohledně pravidel silničního provozu, ale měl mladé řidiče „vyprovokovat“ i k zamyšlení se nad situacemi, se kterými se na silnici jistě setkají. Například jsou v testu otázky ohledně délky brzdné dráhy na různém povrchu komunikace, nebo viditelnosti chodců za zhoršených klimatických podmínek. I tento projekt byl z řad studentů, kterých celkem při 63 besedách absolvovalo skoro 1.500, hodnocen velice kladně. Při hodnocení zazněla slova jako excelentní, pěkné, nejvíc nejlepší přednáška, přínosné…. . Někteří pak vyžadovali takovýchto přednášek více.
 
Valná většina dětí byla z policejní akce nadšena. Jelikož se na školách setkaly projekty s velkým ohlasem nejenom u dětí, ale i pedagogického sboru a diskuze s policisty na daná témata pak většinou vyplnily kromě vyučovacích hodin i přestávky, budou v uvedených tématem policisté při svých besedách pokračovat.
 
Oba projekty vznikly za finanční podpory Plzeňského kraje. Díky příspěvku Plzeňského kraje ve výši 200 tisíc korun byly účastníci besed obdarováni osobním minialarmem a jednorázovým testrem na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. Vzhledem k nadstandardnímu zájmu o projekty však nebylo možné zejména osobní minialarmy předat všem účastníkům přednášek, proto bude zřejmě v budoucnu přistoupeno k obnovení projektu a jejich dalšímu nákupu.
 
por. Bc. Jana Tomková
3.3.2015

vytisknout  e-mailem