Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhodnocení koordinačních dohod

Policisté bilancují se starosty 

Efektivnost a účelnost koordinačních dohod, které byly v minulosti uzavřeny rokycanskou Policií ČR s představiteli několika měst a obcí na Rokycansku je v těchto dnech vyhodnocována na půdě obecních a městských úřadů.
Ke vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se v roce 2009 zavázaly města Rokycany, Hrádek, Zbiroh, Radnice a obce Strašice a Břasy.
Účelem zmiňovaných dohod je zejména dosažení příznivého stavu v oblasti místních zálažitostí veřejného pořádku. Jsou formální úpravou již několik let velmi dobře fungující spolupráce mezi Policií České republiky a představiteli měst a obcí. Dohodami  měla být tato součinnost zdokonalena a prohloubena s ohledem na zájmy občanů.
Smluvní strany se společnými silami zaměřují na řešení problematiky bezpečnosti. Zejména pak na bezpečnost osob a majetku, ochranu veřejného pořádku, předcházení páchání protiprávního jednání a sociálně patologických jevů, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, pátrání po osobách a věcech, vyšetřování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, zkvalitňování komunikace mezi občany a smluvními stranami a prevenci kriminality.
Dnešního dne se "bilancující" schůzka uskutečnila ve Strašicích za účasti starosty Jiřího Hahnera, velitele obecní policie  Ing. Luboše Frajta, vrchního komisaře Policie ČR ÚO Rokycany kpt. Bc. Pavla Vlčka a vedoucí obvodního oddělení Hrádek npor. Mgr. Markéty Cafourkové. Po vyhodnocení stávající bezpečnostní situace v katastru obce a zhodnocení všech ovlivňujícíh faktorů, které mají svůj podíl na této situaci, bylo konstatováno, že dohoda přinesla  z hlediska vzájemné spolupráce zřejmá pozitiva. Jako nadstandartní byla vyhodnocena spolupráce hrádeckých policistů s místní obecní policií, která je pro zajištění bezpečnosti ve Strašicích již neodmyslitelnou pomocí. V duchu tohoto hodnocení byly dojednány i další kroky, které budou uskutečňovány v nadcházejícím období, zejména pak v rámci zajištění akcí velkého rozsahu (Den pozemního vojska, festivaly...), nebo bezpečnostních akcích například při kontrolách podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým.
 

nprap. Jana Tomková
1.3.2011

vytisknout  e-mailem