Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklisté a alkohol

Přestupek i trestný čin 

Alkohol za volant nepatří. A co třeba za řídítka jízdního kola? Může cyklista požít alkohol? Jaké sankce nebo tresty mu hrozí? Na tyto otázky odpoví následující článek.
 
Potřebné informace najdeme v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně jiných právních předpisů. Zákon říká, že cyklista je řidič nemotorového vozidla a jako takovému vznikají povinnosti účastníka silničního provozu.
Při teplém dnu a velké námaze je třeba dodržovat pitný režim. Pokud však cyklisté vědí, že na kolo ještě sednou, neměli by do výběru nápojů zahrnovat alkohol. Alkoholem ovlivněný organismus pomaleji reaguje na podněty. Díky tomu má řidič horší reakce a odhad vzdálenosti. Při vyšších dávkách dochází k poruše rovnováhy a soustředění. Cyklista může svým stylem jízdy způsobit i smrtelnou dopravní nehodu.   
 
Sankce a tresty
Jak již bylo řečeno, cyklista nesmí požít alkohol nebo užít návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně před ní anebo v době kdy mohl být pod jejím vlivem. Na bezpečnost silničního provozu dohlíží policisté. Ti se při kontrolách zaměřují i na cyklisty. Každý účastník na pozemních komunikacích je povinen se na výzvu příslušníka Policie ČR podrobit dechové zkoušce. V případě pozitivního zjištění může být následně vyzván i k lékařskému vyšetření. Za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000,- korun.
 
Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50.000,- korun.
Může nastat i situace, kdy bude cyklista natolik opilý, že ohrozí život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku. V tomto případě mohou policisté po zvážení všech okolností nezodpovědné jednání cyklisty kvalifikovat jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
 
Určitým specifikem při trestání cyklistů je to, že nebývá ukládán trest nebo sankce zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola. Ani v případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či odejmut řidičský průkaz. Tento doklad totiž opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není.
 
por. Bc. Libor Pilař
1. července 2011 
 

 

vytisknout  e-mailem