Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Síň policejní slávy

V anketě POLICISTA ROKU 2016 byla do Síně policejní slávy uvedena antropoložka RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., která v Kriminalistickém ústavu Praha (KÚP) pracovala 41 let. V prosinci 2016 ukončila služební poměr z důvodu završení věkové hranice odchodu do důchodu. 

 

vyhlášení 08

Profesní životopis Hany Eliášové
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde vystudovala obor odborná biologie – antropologie. Na téže univerzitě rovněž úspěšně složila rigorózní zkoušku a absolvovala disertační absolutorium. Do KÚP nastoupila v roce 1975. Stála u zrodu kriminalistické antropologie v České republice, jakožto odvětví zkoumání, které využívá poznatky antropologie a soudního lékařství pro účely forenzní praxe. Za jejího přispění se oblast antropologického zkoumání výrazně rozvinula, zdokonalily se nejen stávající, ale zavedly se i nové metody a postupy zkoumání.

Celý svůj profesní život se specializovala na identifikaci kosterních pozůstatků s využitím osteologické a odontologické expertizy, prováděla superprojekční nastavení a rekonstrukce obličeje, dále portrétní identifikace živých osob pomocí fotografie (fotokomparace) a trichologické expertizy. Kromě zkoumání kosterních pozůstatků pro účely trestního řízení se doktorka Eliášová věnovala také zkoumání historických kosterních nálezů. Prováděla např. analýzu pozůstatků Jošta a Prokopa Lucemburských, analýzu zubů nalezených v terezínském ghettu, analýzu vlasů Boženy Němcové, analýzu trichologického materiálu z archeologického naleziště ve Zličíně či zkoumání tzv. Tsants, což jsou malé indiánské hlavičky pocházející z Jižní Ameriky, které jsou v depozitu Náprstkova muzea v Praze.

Nezastupitelné místo měla v oblasti výzkumné činnosti. V rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR byla např. řešitelkou či spoluřešitelkou výzkumných úkolů: Aplikace digitalizátoru Cyberware ve forenzní praxi – počítačová 3D superprojekce, Vliv exogenních a endogenních faktorů na lidský trichologický materiál či grantového projektu Faciální 3D rekonstrukce. Spolu s dalšími odborníky se podílela na vytvoření Digitálního atlasu pro taxonomickou determinaci trichologického materiálu zvířecích chlupů, který je jedinečný v Evropě a byl i kladně hodnocen odborníky Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI). Řadu let reprezentovala KÚP na mezinárodních konferencích se zaměřením na forenzní antropologii a odontologii, kde prezentovala výsledky své výzkumné činnosti, které rovněž aplikovala do kriminalistické praxe.

Za dobu své aktivní služby spolupracovala se všemi složkami Policie ČR, velice často se účastnila výjezdů na místa nálezů kosterních pozůstatků, kde nález odborně zajišťovala. Ročně uskutečnila desítky přednášek pro policisty, kterým předávala své letité zkušenosti, ale i pro pracovníky justice či jiných mimoresortních institucí. Dlouhá léta spolupracovala s odborníky ze Stomatologické kliniky v Motole, s pracovníky Národního muzea, Náprstkova muzea, vysokých škol a univerzit. V odborných kruzích patřila a stále patří k uznávaným a vyhledávaným antropoložkám.

Doktorka Eliášová je autorkou desítek odborných článků v resortních i mimoresortních periodikách a v některých zahraničních časopisech, jako je např. Forensic science International. Poskytovala rozhovory veřejným sdělovacím prostředkům, spolupracovala při tvorbě dokumentárních filmů. Za vše bychom mohli zmínit dva dokumenty České televize. V prvním dokumentu s názvem K.H.M., se jeho tvůrci snažili poodhalit tajemství podoby známého českého básníka. Druhý dokument s názvem Muži z Aleje mrtvých natáčel štáb České televize Studio Ostrava v průběhu roku 2016.  Dokument pojednává o osudu vojáků padlých v prusko-rakouské válce v roce 1866 u Hradce Králové.    

Přesto, že je Hana Eliášová již v důchodu, nepřestala s KÚP spolupracovat a i nadále předává mladším kolegům své cenné praktické zkušenosti. Je zapojena do několika vědeckých projektů. Nejnovějším výzkumným úkolem, na kterém se znalci ústavu aktivně spolupracuje, je výzkumný úkol s názvem Dentage. Ten je zaměřen na určování věku nedospělých jedinců podle chrupu. Druhý výzkum, který je v současné době na samém počátku, má odpovědět na otázku, po jak rozsáhlých změnách je možné osobu ještě identifikovat. Tento projekt souvisí s portrétní identifikací živých osob a limity plastických operací.

Hana Eliášová v médiích
Paní doktorka Eliášová poskytla za dobu svého působení v KÚP desítky rozhovorů veřejným sdělovacím prostředkům a spolupracovala při tvorbě několika televizních dokumentů.   

Dokument České televize - Muži z Aleje mrtvých
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11130713587-muzi-z-aleje-mrtvych/416235100021002/
Zdroj: Česká televize, 25. října 2016

Dokument České televize - Tajemství života KHM
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267557528-tajemstvi-zivota-khm
Zdroj: Česká televize, 14. listopadu 2010

Myslíte si, že víte, jak vypadali naši spisovatelé? Otázka české „sběratelky kostí“
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/myslite-si-ze-vite-jak-vypadali-nasi-spisovatele-otazka-ceske-sberatelky-kosti--1647842
Zdroj: Český rozhlas Dvojka, pořad Host do domu, 7. září 2016

Antropoložka KÚP získala prestižní ocenění za výzkum
http://www.policie.cz/clanek/antropolozka-kup-ziskala-prestizni-oceneni-za-vyzkum.aspx

Sběratelé kostí v Česku: Kdo dává mrtvým jména?
http://magazin.aktualne.cz/sberatele-kosti-v-cesku-kdo-dava-mrtvym-jmena/r~46fea82268f611e497f0002590604f2e/
Zdroj: Aktuálně.cz, 2. prosince 2014

Jak to vidíte?
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3024475
Zdroj: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidíte, 12. prosince 2013

Antropologie aneb Když promluví kosti
http://www.policie.cz/clanek/prevzaty-clanek-501531.aspx
Zdroj: Právo, 21. března 2013.   

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
26. září 2017

vytisknout  e-mailem