Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trezory

Slouží k ochraně předmětů (cenností, peněz, dokumentů, zbraní atd.). Úschovné objekty (dále jen US) lze rozdělit na Komorové trezory, trezory, bankomaty (ATM), ohnivzdorné trezory, sejfy a skříně na zbraně. Úschovný objekt je jednoplášťová nebo více plášťová bezpečnostní schránka pro uložení depozit. Úschovné objekty se zkouší dle EN norem a na základě výsledků se certifikují do Bezpečnostních Tříd (BT). V normách je zohledněno použité nářadí (jeho agresivita), čas pro prolomení (překonání) US, použité zámky. 

 

Trezory - rozdíl mezi trezorem a sejfem

trezor.png

1. Sejf
Je jednoplášťová nebo dvouplášťová bezpečnostní schránka, kterou lze umístit do jakéhokoliv prostoru. Sejf musíme ukotvit k podlaze či ke zdi, případně sejf zazdít dle návodu od výrobce. Z důvodu své jednoduché konstrukce se na trhu vyskytují i sejfy bez certifikace.

Rozdělujeme sejfy s certifikací v kategoriích bezpečnostních tříd S1 a S2 (podle normy ČSN EN 14450) a tříd Z1, Z2 a Z3 (podle normy ČSN 91 6012).

2. Trezor
Je dvouplášťový nebo víceplášťový certifikovaný podle normy ČSN EN 1143-1 státem akreditovanou certifikační laboratoří (zkušebnou). U trezorů je prostor mezi plášti vyplněn dalším materiálem. Například speciální betonovou směsí s ocelovými drátky (drátko-beton), která má za úkol ztížit-znesnadnit či ideálně znemožnit pokusy o násilné (destruktivní) překonání a vniknutí do úložného prostoru trezoru pachatelem. Tato průlomová odolnost se komplexně testuje příslušnými nástroji ve zmíněné laboratoři a následně certifikuje, vyhoví-li trezor předepsaným zkouškám.

Trezory musí být umístěny do prostoru s možností ukotvení do podlahy nebo ke stěně v daném objektu (rezidenční nebo komerční budovy všech možných typů).

I tak vám doporučujeme hodnoty uložené v trezoru, co nejdříve, po jeho instalaci, pojistit.

Trezory - umístění 

Před výběrem trezoru vždy dobře promyslete, kam trezor umístíte. Trezory malých rozměrů je vhodné umístit do nábytku, skříně, komody vč. jeho ukotvení do zdi či podlahy. Středně velké trezory a větší trezory je vhodné umístit do rohu místnosti. Každý trezor o menší hmotnosti než 1 000kg bez depozit/ v prázdném stavu, musí mít kotevní otvory a měl by se ukotvit podle návodu výrobce, a to odborníky. Odborné firmy a prodejce doporučujeme vybírat z řad profesionálů, např. z Cechu mechanických zámkových systémů.

Trezory - typy
Nábytkové trezory Ohnivzdorné trezory
Stěnové trezory Vhozové trezory
Trezory (skříně) na zbraně ATM trezory
Trezorové dveře Vodotěsně trezory
Komorové trezory  Archivační skříně
Trezory do podlahy Speciální trezory
Skříňové trezory

  Ukládání a zabezpečení zbraní

  Jste-li držitelem zbrojního průkazu, a tedy nositelem (majitelem a uživatelem) krátké nebo dlouhé zbraně/zbraní, pak máte z legislativy plynoucí zákonnou povinnost tyto zbraně patřičně a odpovídajícím způsobem uchovávat.

  Zabezpečení zbraní je legislativně upraveno zákonem č. 229/2016 Sb. o střelných zbraních a střelivu, jeho Zvláštním ustanovením o nakládání se zbraněmi a střelivem, v jeho aktuálně platném znění (dále jen „ prováděcí právní předpis“).

  Zbraně a střelivo se uchovávají v ocelových uzamykatelných schránkách/skříních na zbraně. Tyto schránky/skříně musí splňovat minimálně 15 RU podle normy ČSN EN 1143-1 a musí být osazeny aspoň jedním trezorovým zámkem Třídy A podle normy ČSN EN 1300. Skříně na zbraně mohou mít i certifikaci podle ČSN 91 6012 v bezpečnostních třídách minimálně Z2, Z3 (viz také poznámka ke klasifikaci sejfů v odkazu BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY TREZORŮ). S podmínkou že je osazen aspoň jedním trezorovým zámek Třídy A podle ČSN EN 1300!  Přičemž bezpečnostní třída Z2 znamená splnění 15 jednotek RU (certifikační metoda určující čas a použité nástroje k pokusu o překonání zkoušeného výrobku). Doporučujeme požadovat u prodejce výrobky určené k uchovávání zbraní, splňující výše zmíněné normy – respektive prokázání výrobku platnými certifikáty v českém jazyce.

  • Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.
  • Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen „ přechovávané zbraně“) v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů, se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně na zbraně v bezpečnostní třídě Z2, Z3 nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem (Z2, Z3).
  • Přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení – jež učiní tak, že tyto zbraně uloží do ocelové schránky nebo skříně (s certifikací Z2, Z3). Jedná se tedy o de-facto shodnou povinnost, jako v případě držení počtu do 10 kusů zbraní. Majitelé počtu do 2 kusů zbraní jsou jednou z nejrozšířenějších skupin, proto doporučujeme pořízení vhodné velikosti skříně na zbraně.
  • Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v:
   • uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
   • uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
  • Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
  • Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách obchodů musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.
  • Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové komoře hlavně (nebo v nábojových komorách válce revolveru).
  • Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavů, může příslušný útvar Policie jejímu držiteli povolit jiný způsob zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Příslušný útvar Policie může dále držiteli zbrojní licence povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Doporučujeme proto, v takových případech, obrátit se neprodleně na nejbližší příslušný útvar Policie ČR.

  Příslušný útvar Policie je oprávněn, u držitelů zbrojních průkazů, provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A, při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

  Trezory - bezpečnostní třídy

  Trezory, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle ČSN EN  1143-1 a to určenou státem akreditovanou certifikační laboratoří v České republice. Vydaný certifikační dokument v České republice má platnost pro celou Evropskou unii. Získané výsledky zkoušek se převedou do hodnot tzv. odporových jednotek (dále „RU“), přičemž je zohledněn čas a použité nástroje.

  Bezpečnostní třídy trezorů v ČR:

  1. Třída „0“
  Bezpečnostní třídu 0 doporučujeme pro uložení menších finančních částek nebo utajovaných dokumentů kategorie „D“ – důvěrné (podle Národního bezpečnostního úřadu, dále „NBÚ“), hodnocení SS 1=2 body a RU 30/30. Podmínka je mít jeden trezorový zámek podle EN 1300 třídy A.

  2. Třída „I“
  Trezory v této třídě doporučujeme pro uložení např. denní tržby, zbraní nebo tajných dokumentů (hodnocení SS 1=3 body a RU 30/50). Podmínka jeden trezorový zámek podle EN 1300 třídy A.

  3. Třída „II“
  Doporučujeme pro dokumenty NBÚ do stupně utajení „PT“- přísně tajné (hodnocení SS 1=4 body a RU 50/80) pro např. šperky, doklady, zbraně a hotovosti v řádech statisíc Kč až do 1 mil. Kč. Podmínka jeden trezorový zámek podle EN 1300 třídy A.

  4. Třída „III“
  Doporučujeme pro větší firmy s úschovou vyšších hodnot tržeb (RU 80/120) pro např. šperky, doklady, zbraně a hotovosti v řádech statisíc Kč až do 1 mil. Kč. Podmínka jeden trezorový zámek podle EN 1300 třídy B.

  5. Třída „IV“
  Doporučujeme pro banky a finanční instituce (RU 180/270). Podmínka dva trezorové zámek podle EN 1300 třídy B.

  Pozn. ke klasifikaci sejfů: Bezpečnostní třída „Z 1, Z 2, Z 3“ je určena pro sejfy podle české normy ČSN 91 6012. Bezpečnostní třída Z 1 je nejnižší možná třída sejfů (taktéž skříní na zbraně), kde odporová jednotka činí RU 10. Jedna z podmínek je alespoň jeden trezorový zámek podle EN 1300 třídy A. Bezpečnostní třída Z 2 a Z 3 je vhodná pro uložení zbraní (RU=15 jednotek).

  Trezory - trezorové zámky

  Trezorové zámky jsou testovány podle normy EN 1300. Jsou zařazeny do bezpečnostních tříd A, B, C, D. Jednotlivé bezpečnostní třídy určují, jak je zámek bezpečný a kolik času, nástrojů a techniky je potřeba pro jeho otevření/překonání. Trezorové zámky všech druhů jsou stejně bezpečné/odolné v daném zařazení bezpečnostní třídy.

  Rozdělení trezorových zámků:

  1. Klíčové zámky
  K zámku se se standardně dodávají 1 kusy klíčů o celkové délce 60-180 mm.

  2. Mechanický kombinační zámek
  Zadávání kombinace podle instalovaných lamel a to 3-místný kód nebo 4-místný kód.

  3. Elektronický zámek
  Pohodlný, rychlé otevření, 6-7 místný kód, možnost využít pro více uživatelů vč. speciálních funkcí.

  4. Elektronický motorický zámek
  Pohodlný, rychlé otvírání. Snadné zavíráním zmáčknutím libovolné klávesy.

  5. Elektronický redundantní zámek
  Pohodlný, rychlé otevření, možnost nouzového otevření.

  6. Biometrický zámek
  Velmi pohodlné otevírání pomocí otisku prstů s možností kombinace s klávesnicí a zadáním kódu.

  Pozn. k trezorovým zámkům: Trezorové zámky jsou testovány podle normy EN 1300. Trezorové zámky jsou zařazené do bezpečnostních tříd A, B, C, D. Jednotlivé bezpečnostní třídy určují, jak je zámek bezpečný a kolik času, nástrojů a techniky je potřeba pro jeho otevření/překonání. Trezorové zámky všech druhů jsou stejně bezpečné/odolné v daném zařazení bezpečnostní třídy.

  vytisknout  e-mailem