Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jedna Šumava - dvojí pravidla

PLZEŇSKÝ KRAJ - Společně s kolegy z Jihočeského kraje a našimi protějšky z Německa jsme připravili preventivní projekt pro návštěvníky Šumavy. 

Společně s jihočeskými kolegy a policisty ze Spolkové republiky Německo jsme připravili projekt zaměřený na návštěvníky a turisty Šumavy pod názvem JEDNA ŠUMAVA DVOJÍ PRAVIDLA. Tato preventivní aktivita byla podpořena Krajským úřadem Plzeňského kraje - Odborem bezpečnosti a krizového řízení, za kterou našemu tradičnímu partnerovi děkujeme.
Cílem projektu je upozornit turisty na obou stranách hranic Šumavy na pravidla, která platí na jednotlivých územích a upozornit na rozdíly v zákonech dvou sousedních zemí. To vše prostřednictvím nového informačního letáku, ve kterém jsou sdělení pro turisty v českém i německém jazyce, mapa Šumavy s vyznačenými body záchrany, čísla tísňových linek a další informace.

Přejeme všem návštěvníkům Šumavy krásné zážitky a pamatujte na zdraví své i ostatních a buďte ohleduplní i k naší krásné Šumavě.


Ein Böhmerwald – zwei Regelungen
PILSNER BEZIRK - Gemeinsam mit unseren Kollegen aus der südböhmischen Region und unseren deutschen Kollegen haben wir ein Präventionsprojekt für die Besucher des Böhmerwaldes vorbereitet.
Gemeinsam mit unseren südböhmischen Kollegen und Polizeibeamten aus der Bundesrepublik Deutschland haben wir ein Projekt vorbereitet, das sich an Besucher und Touristen im Böhmerwald richtet und den Titel EIN BÖHMERWALD - ZWEI REGELUNGEN trägt. Diese Präventivmaßnahme wurde von der Bezirksbehörde des Pilsner Bezirks - Abteilung für Sicherheit und Krisenmanagement - unterstützt, wofür wir unserem traditionellen Partner danken.
Ziel des Projekts ist es, die Touristen auf beiden Seiten der Grenze des Böhmerwaldes auf die Regeln aufmerksam zu machen, die in jedem Gebiet gelten, und auf die Unterschiede in den Gesetzen der beiden Nachbarländer hinzuweisen. All dies geschieht durch eine neue Informationsbroschüre, die Botschaften für Touristen sowohl in tschechischer als auch in deutscher Sprache, eine Karte des Böhmerwaldes mit eingezeichneten Rettungspunkten, Notrufnummern und weitere Informationen enthält.

Wir wünschen allen Besuchern des Böhmerwaldes ein wunderbares Erlebnis, denken Sie an Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer und nehmen Sie Rücksicht auf unseren schönen Böhmerwald.

     Šumava 2.png

vytisknout  e-mailem