Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality za rok 2019

Policisté v Plzeňském kraji evidují za rok 2019 celkem 10 324 případů, které byly kvalifikovány jako trestné činy. 

STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2019

Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 10324 případů, které byly kvalifikovány jako trestné činy. V porovnání s rokem 2018 jsme zaznamenali nárůst trestné činnosti o 401 skutků. Z celkového počtu trestných činů se podařilo objasnit 4930 případů, což je 47,7 % z celkového nápadu trestné činnosti.

    graf.jpg
Graf 1:Vývoj nápadu trestné činnosti v Plzeňském kraji v letech 2010 – 2019

Plzeňský kraj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plzeňský kraj – celkem zjištěno skutků

13843

13752

12822

13713

11991

10512

9679

9727

9923

10324

porovnání.jpg

Graf 2: Porovnání celkové kriminality na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství v letech 2014 - 2019

     Nejvíce trestných činů bylo jako v předešlých letech spácháno na území Městského ředitelství policie Plzeň, a to celkem 5057 skutků. Služební obvod městského ředitelství je však zatížen mnoha kriminogenními faktory, jako je vysoká anonymita, velká fluktuace osob či vysoký příliv pracovních sil z okolí města. Dalším zatíženým teritoriem jsou územní odbor Plzeň-venkov, následují územní odbory Klatovy, Tachov a Domažlice. Nejmenší nápad trestné činnosti pak má územní odbor Rokycany.

Porovnání kriminality

Plzeňský kraj

Plzeň-město

Plzeň-venkov

Domažlice

Klatovy

Tachov

Rokycany

Násilná kriminalita

2014

853

393

120

65

102

97

76

2015

872

458

138

58

66

75

77

2016

859

452

133

52

83

77

62

2017

795

369

156

72

81

63

54

2018

793

364

138

70

95

56

70

2019

764

329

147

56

76

88

68

Mravnostní kriminalita

2014

107

57

17

8

11

10

4

2015

104

44

20

14

9

9

8

2016

127

49

32

13

9

14

10

2017

116

40

23

15

16

15

7

2018

161

55

23

20

26

26

11

2019

142

52

32

7

18

20

13

Majetková kriminalita

2014

6791

3633

912

449

758

560

479

2015

5585

3268

722

356

523

438

278

2016

4510

2562

571

347

382

350

298

2017

4779

2864

541

323

411

424

216

2018

4825

2926

550

306

348

462

233

2019

4976

3063

662

245

453

298

255

Ostatní kriminalita

2014

1572

546

268

180

302

149

127

2015

1283

494

249

151

170

122

97

2016

1331

591

182

155

180

153

70

2017

1387

624

209

182

178

113

81

2018

1428

635

249

126

162

152

104

2019

1478

593

276

143

201

151

114

Zbývající kriminalita

2014

1687

514

294

244

241

222

172

2015

1581

456

303

248

238

207

129

2016

1707

529

368

209

282

202

116

2017

1375

413

293

187

209

179

94

2018

1565

459

324

196

261

207

118

2019

1819

584

365

220

289

217

144

Hospodářská kriminalita

2014

981

446

138

95

101

138

63

2015

1087

524

121

113

139

115

75

2016

1144

546

174

104

149

100

70

2017

1275

588

193

108

163

136

87

2018

1150

502

173

136

173

89

77

2019

1145

436

182

151

199

99

78

Celková kriminalita

2014

11991

5589

1749

1041

1515

1176

921

2015

10512

5244

1553

940

1145

966

664

2016

9679

4730

1460

880

1085

896

626

2017

9727

4898

1415

887

1058

930

539

2018

9923

4942

1457

       854

    1065           

    992

       613

2019

10324

5057

1664

822

1236

873

 672

Tabulka 1: Porovnání jednotlivých druhů kriminality v letech 2014 – 2019

procenta-celkem.jpg

Graf 3:Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti na celkovém nápadu v roce 2019

Majetkové trestné činy

     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti. V roce 2019 zapsali policisté do statistik 4976 případů, to je o 151 případů více než v roce 2018.vývoj majetkové.jpg

Graf 4:Porovnání celkové majetkové trestné činnosti v letech 2010-2019

Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství vidíme, že nejvíce majetkových trestných činů řeší policisté Městského ředitelství policie Plzeň. Jedná se bezmála o 62 % z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství.

Majetková kriminalita

rok 2019

rok 2018

Srovnání s rokem 2018

Plzeňský kraj

4976

4825

+151

MŘ Plzeň-město

3063

2926

+137

ÚO Plzeň-venkov

662

550

+112

ÚO Domažlice

245

306

-61

ÚO Klatovy

453

348

+105

ÚO Tachov

298

462

-164

ÚO Rokycany

255

233

+22

Tabulka 2:Majetková kriminalita dle jednotlivých územních odborů a městského ředitelství

srovnání.jpg

Graf 5: Porovnání majetkové kriminality rok 2018 a 2019

procenta.majetek.jpg

Graf 6: Podíl majetkové trestné činnosti v procentech na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství

Krádeže prosté

Z hlediska majetkové trestné činnosti byly nejčastěji v roce 2019 zastoupeny krádeže prosté, v uplynulém roce však policisté zapsali do policejních statistik o 198 případů méně než v roce 2018 (rok 2019 - 2484 skutků, rok 2018 - 2682 skutků). V roce 2019 objasnili policisté celkem 830 případů, což je z celkového počtu 33,4 %. Meziroční pokles jsme zaznamenali u krádeží kapesních, kterých bylo v roce 2019 celkem 107, což je o 62 případů méně než v roce 2018 a také u krádeží, kterých se pachatelé dopouštěli na osobách. V roce 2019 jsme zaevidovali 168 krádeží na osobách, což je o 91 případů méně než v roce 2018, kdy jich bylo 259.

 Krádeže vloupáním

     V roce 2019 jsme zaevidovali celkem 1614 případů vloupání, což je o 305 případů více než v roce 2018, kdy bylo zaevidováno případů 1309. Mírný nárůst policisté zaznamenali u vloupání do víkendových chat, rodinných domků a také bytů.

AUTOKRIMINALITA

Ve srovnání s rokem 2019 evidujeme mírný pokles krádeží věcí z automobilů. V roce 2019 je evidováno o 14 případů krádeží věcí z automobilů méně než v roce 2018 (rok 2019 - 462 skutků, rok 2018 - 476 skutků). Mírný nárůst pak policisté zaznamenali u krádeží motorových vozidel. V roce 2019 poškození nahlásili celkem 211 krádeží všech motorových vozidel (v roce 2018 se jednalo o celkem 190 případů krádeží motorových vozidel).

V oblasti krádeží motorových vozidel jsme zaznamenali zvýšenou objasněnost, ta dosáhla v roce 2019 u krádeží dvoustopých vozidel až k hodnotě 46 % a u krádeží jednostopých vozidel k hodnotě 21,2 %. Policistům z Plzeňského kraje se již dlouhodobě daří objasňovat tuto trestnou činnost, když pro srovnání uvážíme, že například v roce 2011 bylo objasněno 26% případů odcizených vozidel a v roce 2019 se kriminalisté dostali na hodnotu přesahující 46 % objasněných případů.

Krádeže

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

  • krádeže prosté celkem

2484

2682

-198

  • krádeže vloupáním celkem

1614

1309

+305

  • vloupání do rodinných domků

219

174

+45

  • vloupání do víkendových chat

167

126

+41

  • vloupání do bytů

205

160

+45

  • krádeže věcí z automobilů

462

476

-14

  • krádeže všech motorových vozidel

211

190

+21

  • krádeže jízdních kol

278

218

+60

  • krádeže kapesní

107

169

-62

  • krádeže na osobách

168

259

-91

Tabulka 3: Přehled krádeží prostých a krádeží vloupáním za rok 2019 a 2018

Násilné a mravnostní trestné činy

Za uplynulý rok 2019 evidujeme na území Plzeňského kraje o 29 případů násilných trestných činů méně než v roce 2018 (rok 2019 - 764 případů, rok 2018 - 793 případů). Policistům se v loňském roce podařilo dopadnout pachatele této trestné činnosti ve 498 případech, což znamená, že byli úspěšní v 65,1 %.

násilná.jpg

Graf 7: Vývoj násilné trestné činnosti v letech 2010 - 2019

U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce trestných činů, které byly kvalifikovány jako úmyslné ublížení na zdraví (236 případů), následovalo porušování domovní svobody (155 případů), nebezpečné vyhrožování (117 případů), vydírání (74 případů a loupeže (69 případů). Následující graf sleduje vývoj nápadu trestné činnosti u trestného činu loupeže, který má dlouhodobě od roku 2011 klesající tendenci. Kriminalisté jsou také úspěšní při jeho objasňování. V roce 2019 se podařilo v Plzeňském kraji objasnit 40 případů loupeží, což odpovídá 57,97 % z celkového počtu 69 případů loupeže.

loupež.jpg

Graf 8: Počet trestných činů loupeže v letech 2011 – 2019

vražda.jpg

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

násilné trestné činy celkem

764

793

-29

vražda

5

6

-1

loupež

69

87

-18

úmyslné ublížení na zdraví

236

291

-55

nebezpečné vyhrožování

117

110

+7

vydírání

74

68

+6

porušování domovní svobody

155

149

+6

Tabulka 4: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti násilného charakteru za rok 2019 a 2018

Co se týká mravnostních trestných činů, tak bylo zapsáno do policejních statistik v roce 2019 celkem 142 případů, což je o 19 případů méně než v roce 2018. U mravnostní trestné činnosti bylo zaznamenáno 42 případů pohlavního zneužívání a 36 případů znásilnění.

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

mravnostní trestné činy celkem

142

161

-19

znásilnění

39

36

+3

pohlavní zneužívání

43

42

+1

Tabulka 5: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti mravnostního charakteru za rok 2019 a 2018

Drogová kriminalita

V roce 2019 bylo v rámci krajského ředitelství odhaleno ve spolupráci s územními odbory a městským ředitelstvím celkem 27 pěstíren konopí a 11 varen metamfetaminu (v roce 2018 se jednalo o 19 pěstíren konopí a 13 varny).

Trestný čin

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (§ 283 TZ)

184

200

-16

Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)

2

7

-5

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

(§ 284 TZ)

43

49

-6

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

(§ 286 TZ)

4

3

+1

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

(§ 285 TZ)

5

15

-10

Tabulka 6: Přehled trestných činů v souvislosti s drogovou problematikou za rok 2019 a 2018

Ostatní trestná činnost

     V ostatní trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 764 trestných činů kvalifikovaných jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve srovnání s rokem 2018 je to o 183 případů více (v roce 2018 - 581 případů).    

Trestný čin

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

764

581

+183

sprejerství

169

234

-65

výtržnictví

186

213

-27

Tabulka 7: Vybrané trestné činy za rok 2019 a 2018

Zbývající kriminalita

Ze zbývající kriminality policisté v loňském roce prověřovali například 638 případů ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, což je o 70 případů více než v roce 2018. Dále 600 případů zanedbání povinné výživy.

Trestný čin

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství

638

568

+70

zanedbání povinné výživy

600

425

+175

Tabulka 8: Vybrané trestné činy (rok 2019, 2018)
 

Hospodářské trestné činy (padělání a pozměnění peněz, podvody…)

     Hospodářské trestné činy se na statistice za rok 2019 podílely 1145 případy, kdy z tohoto počtu bylo objasněno 615 skutků, tedy 53,7 %. Z vybrané hospodářské trestné činnosti policisté řešili celkem 274 případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (v roce 2018 se jednalo o 290 případů), dále 145 podvodů (rok 2018 – 159), 65 případů zpronevěry (rok 2018 - 88 případů).

Trestný čin

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2018

hospodářské trestné činy celkem

1145

1150

-5

podvod

145

159

-14

Pojistný podvod

9

6

+3

Úvěrový podvod

127

110

+17

Dotační podvod

5

4

+1

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

274

290

-16

zpronevěra

65

88

-23

Tabulka 9: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti hospodářského charakteru za rok 2019 a 2018

Trestná činnost – pachatelé (celkem stíháno či vyšetřováno osob –dále rozděleno na recidivisté, nezletilí, mladiství)

V roce 2019 bylo v rámci trestního řízení stíháno či vyšetřováno celkem 4528 osob, z toho v 1531 případech se jednalo o recidivisty, 48 osob bylo v nezletilém věku (0-14 let), 110 osob pak ve věku mladistvém.

stíháno, vyšetřováno osob

rok 2019

rok 2018

srovnání s rokem 2017

celkem

4528

4506

+22

„recidivisté“

1531

1282

+249

nezletilí

48

78

-30

mladiství

110

116

-6

Tabulka 10: Počet osob stíhaných či vyšetřovaných v rámci trestního řízení

kpt. Mgr. Markéta Fialová
20. ledna 2020

vytisknout  e-mailem