Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality za rok 2017

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zaevidovali v roce 2017 celkem 9727 trestných činů. 

STATISTIKA KRIMINALITY ZA ROK 2017

Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 9727 případů, které byly kvalifikovány jako trestné činy. V porovnání s rokem 2016 jsme zaznamenali mírný nárůst trestné činnosti. Přesto můžeme konstatovat a je i patrné z následující tabulky a grafu, že z dlouhodobého hlediska má kriminalita v Plzeňském kraji klesající a v posledním roce konstantní tendenci. V porovnání s rokem 2015 klesl nápad trestné činnosti o 785 případů, oproti roku 2014 dokonce o 2264 případů. Z celkového počtu trestných činů se podařilo objasnit 4664 případů, což je 47,95 % z celkového nápadu trestné činnosti. Škoda způsobená pachateli trestné činnosti byla vyčíslena na částku přesahující 390 miliónů korun.


Graf 1:Vývoj nápadu trestné činnosti v Plzeňském kraji v letech 2010 – 2017


 

Plzeňský kraj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plzeňský kraj – celkem zjištěno skutků

13843

13752

12822

13713

11991

10512

9679

9727

Graf 2: Porovnání celkové kriminality na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství v letech 2014 - 2017Nejvíce trestných činů bylo jako v předešlých letech spácháno na území Městského ředitelství policie Plzeň, a to celkem 4898 skutků. Služební obvod městského ředitelství je však zatížen mnoha kriminogenními faktory, jako je vysoká anonymita, velká fluktuace osob či vysoký příliv pracovních sil z okolí města. Z hlediska míry zatíženosti nápadem trestné činnosti následuje územní odbor Plzeň-venkov, a dále územní odbory Klatovy, Tachov a Domažlice. Nejmenší nápad trestné činnosti pak má územní odbor Rokycany.

Porovnání kriminality

Plzeňský kraj

Plzeň-město

Plzeň-venkov

Domažlice

Klatovy

Tachov

Rokycany

Násilná kriminalita

2014

853

393

120

65

102

97

76

2015

872

458

138

58

66

75

77

2016

859

452

133

52

83

77

62

2017

795

369

156

72

81

63

54

Mravnostní kriminalita

2014

107

57

17

8

11

10

4

2015

104

44

20

14

9

9

8

2016

127

49

32

13

9

14

10

2017

116

40

23

15

16

15

7

Majetkové kriminalita

2014

6791

3633

912

449

758

560

479

2015

5585

3268

722

356

523

438

278

2016

4510

2562

571

347

382

350

298

2017

4779

2864

541

323

411

424

216

Ostatní kriminalita

2014

1572

546

268

180

302

149

127

2015

1283

494

249

151

170

122

97

2016

1331

591

182

155

180

153

70

2017

1387

624

209

182

178

113

81

Zbývající kriminalita

2014

1687

514

294

244

241

222

172

2015

1581

456

303

248

238

207

129

2016

1707

529

368

209

282

202

116

2017

1375

413

293

187

209

179

94

Hospodářská kriminalita

2014

981

446

138

95

101

138

63

2015

1087

524

121

113

139

115

75

2016

1144

546

174

104

149

100

70

2017

1275

588

193

108

163

136

87

Celková kriminalita

2014

11991

5589

1749

1041

1515

1176

921

2015

10512

5244

1553

940

1145

966

664

2016

9679

4730

1460

880

1085

896

626

2017

9727

4898

1415

887

1058

930

539

Tabulka 1: Porovnání jednotlivých druhů kriminality v letech 2014 – 2017


 


Graf 3:Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti na celkovém nápadu v roce 2017


Majetkové trestné činy

     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti. V roce 2017 zapsali policisté do statistik 4779 případů, což je o 269 případů více než v roce 2016. Nejčastěji se v roce 2017 vyskytovaly krádeže prosté (rok 2017 - 2827 skutků, rok 2016 - 2704 skutků), následovaly krádeže vloupáním (rok 2017 - 1188 skutků, rok 2016 - 1118 skutků). U obou zmiňovaných ukazatelů tedy policisté zaznamenali mírný meziroční nárůst.


Graf 4:Porovnání celkové majetkové trestné činnosti v letech 2014-2017Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství vidíme, že nejvíce majetkových trestných činů řeší policisté Městského ředitelství policie Plzeň. Jedná se o bezmála 60 % z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství.

Majetková kriminalita

rok 2017

rok 2016

Srovnání s rokem 2016

Plzeňský kraj

4779

4510

+269

MŘ Plzeň-město

2864

2562

+302

ÚO Plzeň-venkov

541

571

-30

ÚO Domažlice

323

347

-24

ÚO Klatovy

411

382

+29

ÚO Tachov

424

350

+74

ÚO Rokycany

216

298

-82

Tabulka 2:Majetková kriminalita dle jednotlivých územních odborů a městského ředitelství


 


Graf 5: Porovnání majetkové kriminality rok 2016 a 2017


Graf 6: Podíl majetkové trestné činnosti v procentech na jednotlivých územních odborech a městském ředitelství

 

AUTOKRIMINALITA

Ve srovnání s rokem 2016 evidujeme nárůst krádeží věcí z automobilů. V roce 2017 je evidováno o 113 případů krádeží věcí z automobilů více než v roce 2016 (rok 2017 - 666 skutků, rok 2016 - 553 skutků). Oproti tomu zaznamenali policisté meziroční pokles u krádeží motorových vozidel. V roce 2017 poškození nahlásili celkem 180 krádeží motorových vozidel, z toho 150 automobilů a 30 motocyklů nebo mopedů (v roce 2016 se jednalo o celkem 187 případů krádeží motorových vozidel). V oblasti krádeží motorových vozidel jsme zaznamenali zvýšenou objasněnost, ta dosáhla v roce 2017 u krádeží dvoustopých vozidel až k hodnotě 39,33% a u krádeží jednostopých vozidel k hodnotě 23,33. Policistům z Plzeňského kraje se již dlouhodobě daří objasňovat tuto trestnou činnost, když pro srovnání uvážíme, že například v roce 2011 bylo objasněno 26% případů odcizených vozidel a v roce 2017 se kriminalisté blíží k téměř čtyřiceti procentům objasněných případů.

Meziroční pokles jsme zaevidovali u kapesních krádeží, kterých bylo v roce 2017 celkem 107, což je o 23 případů méně než v roce 2016. Kladně můžeme hodnotit také počet krádeží, kterých se pachatelé dopouštěli na osobách. V roce 2017 jsme evidovali 146 krádeží na osobách, což je o 89 případů méně než v roce 2016, kdy jich bylo 235.

 Krádeže vloupáním

V roce 2017 jsme zaevidovali celkem 1188 případů všech vloupání, což je o 70 případů více než v roce 2016, kdy bylo zaevidováno případů 1118. Nejčastěji se pachatelé v loňském roce dopouštěli krádeží vloupáním do ostatních objektů (619 případů), do rodinných domků (148 případů), dále do víkendových chat (133 případů), do bytů (149 případů) a v neposlední řadě vloupání do obchodů (56 případů), do restaurací a hostinců (52 případů), ubytovacích objektů (15 případů) a kiosků (4 případy).

Krádeže

Rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

 • krádeže prosté celkem

2827

2704

+123

 • krádeže vloupáním celkem

1188

1118

+70

 • vloupání do rodinných domků

148

148

0

 • vloupání do víkendových chat

133

115

+18

 • vloupání do bytů

149

111

+38

 • krádeže věcí z automobilů

666

553

+113

 • krádeže všech motorových vozidel

180

187

-7

 • krádeže automobilů

150

164

-14

 • krádeže motocyklů, mopedů

30

23

+7

 • krádeže jízdních kol

230

198

+32

 • krádeže kapesní

107

130

-23

 • krádeže na osobách

146

235

-89

Tabulka 3: Přehled krádeží prostých a krádeží vloupáním za rok 2017 a 2016

Násilné trestné činy

Za uplynulý rok 2017 evidujeme na území Plzeňského kraje o 64 případů násilných trestných činů méně než v roce 2016 (rok 2017 - 795 případů, rok 2016 - 859 případů). Policistům se v loňském roce podařilo dopadnout pachatele této trestné činnosti v 525 případech, což znamená, že byli úspěšní v 66,04 %. V roce 2017 jsme zaznamenali nejméně násilných trestných činů od roku 2011.


Graf 7: Vývoj násilné trestné činnosti v letech 2011 - 2017


U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce trestných činů, které byly kvalifikovány jako úmyslné ublížení na zdraví (249 případů), následovalo porušování domovní svobody (182 případů), nebezpečné vyhrožování (110 případů), loupeže (91 případů) a vydírání (54 případů). Následující graf sleduje vývoj nápadu trestné činnosti u trestného činu loupeže, který má dlouhodobě od roku 2011 klesající tendenci. Kriminalisté jsou také úspěšní při objasňování. V roce 2017 se podařilo v Plzeňském kraji objasnit 50 případů loupeží, což odpovídá 54,95% z celkového počtu 91 případů loupeže.


Graf 8: Počet trestný činů loupeže v letech 2011 – 2017

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

násilné trestné činy celkem

795

859

-64

vražda

14

5

+9

loupež

91

111

-20

úmyslné ublížení na zdraví

249

270

-21

nebezpečné vyhrožování

110

120

-10

vydírání

54

55

-1

porušování domovní svobody

182

197

-15

Tabulka 4: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti násilného charakteru za rok 2017 a 2016

Mravnostní trestné činy

Co se týká mravnostních trestných činů, tak bylo zapsáno do policejních statistik v roce 2017 celkem 116 případů, což je o 11 případů méně než v roce 2016. U mravnostní trestné činnosti bylo zaznamenáno 43 případů pohlavního zneužívání a 31 případů znásilnění.

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

mravnostní trestné činy celkem

116

127

-11

znásilnění

31

34

-3

pohlavní zneužívání

43

41

+2

Tabulka 5: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti mravnostního charakteru za rok 2017 a 2016


Drogová kriminalita

     V souvislosti s drogovou problematikou bylo v roce 2017 zaevidováno celkem 272 trestných činů (v roce 2016 celkem 215 případů). V roce 2017 bylo v rámci krajského ředitelství odhaleno ve spolupráci s územními odbory a městským ředitelstvím celkem 39 pěstíren konopí, 3 varny metamfetaminu. Drogová trestná činnost je v Plzeňském kraji zhruba na úrovni roku 2015, kdy bylo odhaleno 39 pěstíren konopí a 9 varen metamfetaminu.

Trestný čin

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů

251

200

+51

Šíření toxikomanie

2

4

-2

Nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL

19

11

+8

Tabulka 6: Přehled trestných činů v souvislosti s drogovou problematikou za rok 2016 a 2017


 

Ostatní trestná činnost

     V ostatní trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 611 trestných činů kvalifikovaných jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve srovnání s rokem 2016 je to o 16 případů více (v roce 2016 - 595 případů). Dále 165 případů výtržnictví, což je o 39 skutků méně, než bylo v roce 2016.

     Mírný meziroční nárůst policisté zaevidovali v Plzeňském kraji u sprejerství. Těchto případů bylo v uplynulém roce zapsáno do policejních statistik 229, což je o 31 případů více než v roce 2016.

Trestný čin

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

611

595

+16

sprejerství

229

198

+31

výtržnictví

165

204

-39

Tabulka 7: Vybrané trestné činy za rok 2016 a 2017

Zbývající kriminalita

Ze zbývající kriminality policisté v loňském roce prověřovali například 427 případů ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, což je o 206 případů méně než v roce 2016. Dále 437 případů zanedbání povinné výživy.

Trestný čin

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství

427

633

-206

zanedbání povinné výživy

437

495

-58

Tabulka 8: Vybrané trestné činy za rok 2016, 2017


 

Hospodářské trestné činy (padělání a pozměnění peněz, podvody…)

     Hospodářské trestné činy se na statistice za rok 2017 podílely 1275 případy, kdy z tohoto počtu bylo objasněno 747 skutků, tedy 58,59%. V roce 2017 byl tedy zaznamenán oproti roku 2016 (evidováno celkem 1144 hospodářských trestných činů) mírný vzestup trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality. Z vybrané hospodářské trestné činnosti policisté řešili celkem 281 případů neoprávněného držení platebního prostředku (v roce 2016 se jednalo o 239 případů), dále 171 úvěrových podvodů (rok 2016 – 184), 132 podvodů (rok 2016 – 147 případů) a 104 případů zpronevěry (rok 2016 – 117 případů). V roce 2017 také policisté šetřili tři případy podvodů z oblasti dotací.

Trestný čin

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

hospodářské trestné činy celkem

1275

1144

+131

podvod

132

147

-15

pojistný podvod

19

12

+7

úvěrový podvod

171

184

-13

dotační podvod

3

2

+1

neoprávněné držení platebního prostředku

281

239

+42

zpronevěra

104

117

-13

Tabulka 9: Přehled celkové a vybrané trestné činnosti hospodářského charakteru za rok 2016 a 2017


 

Pátrání po osobách (vyhlášeno x vypátráno osob)

      V souvislosti s problematikou pátrání po osobách bylo v roce 2017 v rámci Plzeňského kraje vyhlášeno celkem 1622 osob do celostátního pátrání (z toho 178 bylo pohřešovaných, zbytek osoby hledané). Vypátráno bylo v roce 2017 celkem 1422 osob. Pro srovnání v roce 2016 bylo vyhlášeno celostátní pátrání po 1665 osobách (z toho 188 bylo pohřešovaných), kdy z celkového počtu jich bylo vypátráno celkem 1438.

Trestná činnost – pachatelé (celkem stíháno či vyšetřováno osob –dála rozděleno na recidivisté, nezletilí, mladiství, ženy)

V roce 2017 bylo v rámci trestního řízení stíháno či vyšetřováno celkem 4607 osob, z toho v 1607 případech se jednalo o recidivisty, 72 osob bylo v nezletilém věku, 118 osob pak ve věku mladistvém, v 733 případech se trestné činnosti dopustila žena.

stíháno, vyšetřováno osob

rok 2017

rok 2016

srovnání s rokem 2016

celkem

4607

5427

-820

„recidivisté“

1607

2331

-724

nezletilí

72

84

-12

mladiství

118

135

-17

ženy

733

815

-82

Tabulka 10: Počet osob stíhaných či vyšetřovaných v rámci trestního řízení


 

Linka 158

     V roce 2017 jsme na linku tísňového volání Policie České republiky 158 přijali v Plzeňském kraji celkem 79 491 hovorů. Ne každý hovor má charakter tísňového volání a ne každý hovor se týká policejní problematiky. Za uplynulý rok policisté na operačním středisku řešili celkem 64 623 událostí, ke kterým vyjížděly policejní hlídky. Také dopravní informace vysílané na českých rádiích nebo zveřejňované na internetu pochází z velké části z operačních středisek policie. Plzeňští policisté jich do systému odeslali 8626. Nejčastěji se jedná o informace k dopravním nehodám, uzavírkám komunikací, objízdným trasám, závadám na komunikacích a podobně.

por. Mgr. Markéta Fialová
7. února 2018

vytisknout  e-mailem