Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality za rok 2014

PLZEŇSKÝ KRAJ - Ve srovnání s rokem 2013 policisté zaznamenali v roce 2014 pokles případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy o 1722 případů méně. 

     Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 11 991 případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy. Ve srovnání s rokem 2013 je to o 1722 případů méně. Policistům se podařilo objasnit přes 54 procent trestné činnosti, tedy o necelé procento více než v roce 2013. Škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na částku více než 392 miliónů korun.
      V souvislosti s nápadem trestných činů, se získanými poznatky a znalostí místního prostředí je na situaci okamžitě reagováno. Zejména jsou přijímána jednotlivými součástmi krajského ředitelství ve vytipovaných lokalitách rozsáhlá bezpečnostní opatření a zvýšený výkon služby.
 
 
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
Trestné činy - počet případů
11 991
13 713

                -   1722

 

Objasněnost trestné činnosti
                      6 520
                       7 384

                 -   864

 

Škoda způsobená trestnou činností
                392 405 000
                  444 205 000

          -   51 800 000

 

     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti a jako předloni i loni byl zaznamenán pokles tohoto typu kriminality. V roce 2014 zapsali policisté do statistik 6 791 případů, tedy o 1 418 případů méně než v roce 2013. Nejčastěji se vyskytovaly krádeže prosté a i zde zaznamenali policisté pokles oproti roku 2013, následovaly krádeže vloupáním, u kterých byl rovněž zaznamenán pokles.     
     Ve srovnání s předchozími roky opět ubylo případů krádeží věcí z automobilů. V roce 2014 je evidováno o 339 případů méně než v roce 2013. Meziroční pokles zaznamenali policisté i u krádeží motorových vozidel, konkrétně o 72 případů. Loni poškození nahlásili celkem 342 krádeží motorových vozidel, z toho 289 automobilů a 53 motocyklů nebo mopedů. U krádeží jízdních kol vykazují statistiky meziroční nárůst o 18 případů. Škody způsobené majetkovou trestnou činností dosáhly částky téměř 173 miliónů korun.
 
Krádeže
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
PROSTÉ
3 581
4298

                 -   717

 

 • věcí z automobilů

   

718
1057

                 -   339

 

 • motorových vozidel

   

289
361

                  -   72

 

 • motocyklů a mopedů

   

53
35
                      18
 • jízdních kol

   

328
310
                     18
VLOUPÁNÍM
2 517
3 257

                 -   740

 

 • do rodinných domů

   

318
441

                 -   123

 

 • do víkendových chat

   

337
385

                  -   48

 

 • do bytů

   

168
295

                -   127

 

 • do obchodů

   

107
223

                -   116

 

     Násilných trestných činů bylo na území Plzeňského kraje evidováno v roce 2014 o 51 případů méně než v loňském roce (celkem 853), pozitivní je i skutečnost, že objasněnost této závažné trestné činnosti se oproti loňskému roku zvýšila o více než jedno procento.      
     Stoprocentně úspěšní byli policisté plzeňského krajského ředitelství při objasňování vražd. V uplynulém roce evidovali 4 (stejně jako v roce 2013). Protože jsou vykazovány veškeré případy spáchané na území Plzeňského kraje, objevují se ve statistice za rok 2014 i 2 případy, které zpracovávají jiné útvary, nikoli policisté našeho krajského ředitelství. Mezi nejsledovanější patří vražda, která se odehrála 7. listopadu 2014 po 16. hodině před obcí Chrást. Tehdy měl 64letého muže zastřelit 46letý muž legálně drženou krátkou střelnou zbraní. Policisté podezřelého zadrželi několik desítek minut po činu. 
V další násilné trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce loupeží, celkem 143, následovaly trestné činy kvalifikované jako úmyslné ublížení na zdraví (288), nebezpečné vyhrožování (109), porušování domovní svobody (127) a vydírání (74), v mravnostní trestné činnosti po 30 případech pohlavního zneužívání a znásilnění.
      Ve zbývající trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 614 trestných činů kvalifikovaných jako ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, ve srovnání s loňským rokem je zde zaznamenán mírný nárůst (v roce 2013 – 593 případů). Následuje 603 případů kvalifikovaných jako zanedbání povinné výživy, zde je zaznamenán meziroční pokles o 22 případů.
V ostatní trestné činnosti u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je rovněž zaznamenán meziroční pokles.
           
Trestný čin
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
vražda
4
 
4
      0
loupež
143
 
173

                       -   30

 

úmyslné ublížení na zdraví
288
257
                           31
nebezpečné vyhrožování
109
98
    11
vydírání
74
 
78

                        -   4

 

porušování domovní svobody
127
147

                       -   20

 

znásilnění
30
 
37

                        -   7

 

pohlavní zneužití
30
 
41

                      -   11

 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
898
1043

                     -   145

 

ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství
614
593
21
zanedbání povinné výživy
603
625

                    -   22

 

     V roce 2014 řešili policisté celkem 322 případů podvodů (v roce 2013 evidováno celkem 397 případů), 178 případů zpronevěry, 108 případů padělání a pozměnění peněz.
 
Trestný čin
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
podvod
322
397

                      -   75

 

pojistný podvod
8
13

                       -   5

 

úvěrový podvod
194
157
                         37
dotační podvod
2
2
0
padělání a pozměnění peněz
108
66
42
zpronevěra
178
170
8
     V souvislosti s drogovou problematikou bylo evidováno 273 trestných činů (v roce 2013 celkem 246 případů). Nejčastějšími případy, stejně jako v předešlých letech, bylo pěstování a distribuce marihuany a výroba a distribuce metamfetaminu. V roce 2014 byl navíc zaznamenán výrazný pokles distribuce heroinu. Distribuce metamfetaminu a konopí ze strany cizích státních příslušníků docházelo zejména na příhraničních tržnicích. Rovněž stoupá výrobní kapacita varen, kdy k výrobě jsou používána léčiva zejména ze zahraničí. Policisté na teritoriu Plzeňského kraje realizovali 35 případů odhalených indoorových pěstíren, což je v porovnání s rokem 2013 o 13 případů méně.
 
Trestný čin
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy
158
155
3
Přechovávání OPL a jedu
87
61
26
Nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL
18
21

                      -   3

 

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu
8
5
                          3
Šíření toxikomanie
 
 
2
4

                      -   2

 

 (OPL) = omamné a psychotropní látky
 
     V průběhu roku 2014 bylo na území Plzeňského kraje způsobeno 1201 trestných činů pod vlivem alkoholu, ve 3 229 případech se trestné činnosti dopustili pachatelé, kteří již v minulosti měli problémy se zákonem. Nezletilí mají na svědomí 52 evidovaných případů, mladiství 121. Zbraň použili pachatelé trestné činnosti v 83 případech, z toho 4x s následkem smrti (v roce 2013 – 2x), 1x s těžkým (v roce 2013 – 3x) a 22x s lehkým zraněním (v roce 2013 – 26x).
 
Tr. činnost spáchaná
Rok 2014
Rok 2013
Srovnání s rokem 2013
pod vlivem alkoholu
1 201
1 269

                   -   68

 

„recidivisty“
3 229
3 502

                  -   273

 

nezletilými
52
64

                  -   12

 

mladistvými
121
172

                  -   51

 

cizinci
569
612

                  -   43

 

s použitím zbraně
83
88

                   -   5

 

     Z hlediska porovnání jednotlivých územních odborů a městského ředitelství lze konstatovat, že nejvíce trestných činů řeší policisté našeho krajského města, které je zatíženo mnoha kriminogenními faktory (celkem 5 589 případů). Jedná se o téměř 47% z celkového počtu trestných činů celého krajského ředitelství. V objasněnosti dosáhli policisté městského ředitelství téměř 44%. Naopak nejméně trestných činů (7, 68%) šetří v rámci Územního odboru Rokycany (921případů), kteří v objasněnosti dosáhli výborných více než 67 %.
 
 
Počet trestných činů
Podíl na celkovém počtu tr.činů
Objasněnost
ÚO Rokycany
921
7, 68 %
67, 32 %
ÚO Domažlice
1 041
8, 68 %
66, 47 %
ÚO Tachov
1 176
9, 81 %
63, 10 %
ÚO Klatovy
1 515
12, 64 %
65, 15 %
ÚO Plzeň - venkov
1 749
14, 58 %
60, 15 %
MŘ Plzeň
5 589
46, 61 %
43, 42 %

 Vykázání a krátkodobá ochrana:
     V uplynulém roce prováděli policisté celkem 43 případů vykázání osoby zespolečného obydlí, oproti roku 2013 je to o 4 případy více. Také v 9 případech realizovali opatření krátkodobé ochrany, dohromady u 9 osob v celkové délce trvání 77 týdnů. Oproti tomu v roce 2013 bylo rozhodnuto o provádění 3 případů krátkodobých ochran, při kterých byly chráněny 4 osoby v celkové délce trvání 17 týdnů.

 
Přestupky řešené pořádkovou a dopravní policií:
     V roce 2014 evidovali policisté po linii pořádkové policie celkem 43 159 přestupků, v meziročním srovnání o 946 více, na místě bylo řešeno 25 612 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 7 646 300,- Kč.
     Dopravní policisté řešili 60 500 přestupků, v meziročním srovnání o 222 přestupků více. Počet blokových pokut uložených na místě přestupku byl snížen oproti předchozímu roku o 176 (v roce 2014 bylo uloženo na místě 52 396 blokových pokut).
 
Pořádková jednotka a antikonfliktní tým:
     K zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním různých kulturních, sportovních, politických a společenských shromáždění provedli policisté v Plzeňském kraji celkem 40 policejních akcí a opatření.  Antikonfliktní tým Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje byl nasazen ve 14 případech.
 
Mezinárodní spolupráce:
     Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je garantem mezinárodní spolupráce se SRN, zejména se Svobodným státem Bavorsko. Problematiku zajišťuje především odbor mezinárodních vztahů a dislokované pracoviště Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu, které je i prostředníkem komunikace Policie ČR s Bavorskou policií a Spolkovou policií. V nepřetržitém provozu zajišťuje přeshraniční policejní spolupráci zejména v oblasti odvracení ohrožení veřejného pořádku, objasňování trestné činnosti a boje proti nelegální migraci. Policisté odboru zpracovali v uplynulém roce celkem 8 841 informací předaných z ČR do SRN a naopak. V rámci společného výkonu služby příslušníků Police České republiky s policií SRN došlo meziročně v Plzeňském kraji k mírnému zvýšení (celkem o 10) počtu společných forem nasazení, kdy v r. 2014 bylo provedeno celkem 176 společných výkonů služby.
 
Personální situace:
     V roce 2014 bylo přijato do služebního poměru celkem 75 policistů (v roce 2013 bylo přijato 105 policistů).
Početní stavy policistů v rámci personálního obsazení narostly k 31.12.2014 na celkový počet 2 195 policistů (v roce 2013 – 2 190 policistů).
V přijímání budeme pokračovat i v tomto roce. Je v našem zájmu obsadit především Rokycansko, Tachovsko a Plzeň-venkov. Předpokládáme, že v letošním roce přijmeme řádově okolo devíti desítek policistů. Budou přijati výlučně na výkonné útvary dopravních inspektorátů, obvodních oddělení a oddělení hlídkové služby.
 
 
por. Ivana Jelínková, DiS.
mjr. Mgr. Martina Kohoutová
por. Bc. Jana Tomková
5. února 2015

 

vytisknout  e-mailem