Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Správné přecházení a viditelnost chodců

KLATOVSKO - Chodci i řidiči vozidel ovládáte platná pravidla? Připomínáme užívání reflexních prvků za snížené viditelnosti na neosvětlených místech mimo obec i v intravilánu. 

Policisté v rámci bezpečnosti silničního provozu upozorňují chodce na správné přecházení komunikací a používání reflexních prvků. V pondělí a ve středu došlo v Klatovech ve večerních hodinách ke srážkám vozidel s přecházejícími chodci, kteří se v obou případech pohybovali po přechodech pro chodce. V prvním případě měla dopravní nehoda tragické následky, kdy chodec na následky zranění v nemocnici zemřel a ve druhém byly dvě chodkyně se zraněními převezeny k ošetření a následně hospitalizovány.

Upozorňujeme na zákonná ustanovení ohledně pohybu chodců v silničním provozu:

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu.

Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce a kde není chodník, chodí se po levé krajnici nebo při okraji vozovky a nejvýše dva vedle sebe.

Na přechodu pro chodce se chodí vpravo a mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Když vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Pokud chcete přecházet v blízkosti křižovatky se světelným signálem a je ve vzdálenosti 50 metrů přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech.

Za snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečném úseku, smějí jít chodci pouze za sebou.

Přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, tak chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel.

U železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít.

Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3 , psa a podobně.

Nezapomínejte, že účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

ŘIDIČI A CHODCI

Mezi povinnosti řidiče náleží: dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou a na výcvikové vozidlo.

Chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky, s výjimkou řidiče tramvaje; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.

Dále snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním.

Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním.

POHYB V OBYTNÉ ZÓNĚ

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

POVINNOST UŽÍVAT REFLEXNÍ PRVKY:

Již několik let platí ustanovení zákona: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Policisté doporučují zejména chodcům používání různých reflexních prvků, které lze umístit na tašku, oblečení, zápěstí ruky nebo nohu a vždy směrem do komunikace. Umístit reflexní pásek je důležité při chůzi mimo obec nebo na neosvětlených místech při soumraku i v nočních hodinách.

V podzimním a zimním období se ráno se rozednívá později a odpoledne se stmívá dříve i jsou mlhy. Jakýkoli reflexní prvek odráží světlo zpět ke zdroji a tím zvyšuje viditelnost za snížené viditelnosti i za tmy. Vedle reflexních pásků existují další například přívěsky, nášivky i pásky.

ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI : použít vhodnou barvu oblečení a  doplňky s reflexními materiály.

FLUORESCENČNÍ MATERIÁLY - zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku.

REFLEXNÍ MATERIÁLY - odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji - na vzdálenost až 200 metrů. Zvyšují viditelnost za tmy a snížené viditelnosti.
 

Řidič motorového vozidla uvidí nebo zaznamená chodce v oblečení v:

  • tmavém na vzdálenost 18 metrů
  • červeném 24 metrů 
  • bílém již na 55 metrů

a při použití reflexních materiálů na 200 metrů.

Když řidič zahlédne chodce tak neznamená, že okamžitě zastaví vozidlo: například na vzdálenost 30 metrů, rozeznává nebezpečí na 60 metrů, rozhoduje se o manévru 120 metrů a na vzdálenost 150-180 metrů dokončuje úhybný manévr.

  • Děti by na silnicích měly být co nejlépe vidět. Doporučujeme používat světlé oblečení, školní tašku, oblečení i obuv s reflexními doplňky.
  • Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme umístit reflexní prvek i na hole, podpora při chůzi.
  • Při tlačení dětského kočárku prvky upevněte na přední část, protože vjíždíte s kočárkem nejdříve na komunikaci.

Používání reflexních prvků je důležité pro dobrou viditelnost a chodcům doporučujeme je používat k zajištění svého bezpečí.

Uvedenými doporučeními máme za cíl - zvýšení právního vědomí občanů a bezpečnosti účastníků provozu, snížení počtu dopravních nehod a následků na přechodech pro chodce.

nprap. Ladmanová Dana

2. prosince 2021

vytisknout  e-mailem