Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Spouštíme nový projekt „Dojeď OK!“

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté se budou věnovat začínajícím řidičům – hlavním tématem budou alkohol a drogy za volantem. 

Policisté oddělení tisku a prevence zahájili s novým rokem v celém Plzeňském kraji realizaci preventivního projektu „Dojeď OK!“.  Finance na realizaci byly v roce 2015 čerpány v rámci Programu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality.

Záměrem uvedeného projektu je nadstavba v praxi již osvědčeného preventivního projektu našeho krajského ředitelství „Řidiči, znáš 6P?“, který byl realizován v uplynulých letech. V tomto projektu jsme se z hlediska Policie ČR zaměřili na hlavní chyby začínajících řidičů a z celkového pohledu na problematiku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V průběhu školního roku 2013/2014 jsme se setkali se značným zájmem středních i základních škol (více jak 60 seminářů, cca 1500 účastníků) a kladným hodnocením nejenom ze strany účastnících se žáků, ale i jejich pedagogického dozoru (v hodnocení žáků zněla slova jako např.: excelentní, nejvíc nejlepší, přínosné…). O tomto svědčí i fakt, že zájem o besedy projevují školy i nadále po vyhodnocení projektu.

Vzhledem k níže uvedeným statistickým údajům si lze v současné době dovodit, že náš cíl se eventuálně i původním projektem podařilo naplnit. V procentuálním porovnání posledních pěti let  jsme se v počtu nehod viníků do 29 let dostali na nejnižší hodnotu. V oblasti alkoholu u viníků nehod však zůstává stav setrvalý a nekázeň všech účastníků silničního provozu přetrvává. Proto bychom chtěli novým inovovaným projektem ovlivnit mladou - začínající generaci řidičů zejména ve vztahu k problematice požívání alkoholických nápojů a užívání drog.

V rámci projektu budou na středních školách a učilištích realizovány odborné semináře za účasti policisty oddělení tisku a prevence a dopravní služby (dle možností spojených s výkonem služby). Žáci si z úst policistů vyslechnou řadu důležitých informací o dopravní nehodovosti (příčiny, následky…), právní úpravě silničního provozu a sankcích. Důraz bude kladen zejména na téma alkoholu a drog za volantem (chování ovlivněných řidičů, způsob jízdy, reakce, jízda z oslav s větším počtem spolucestujících…..) a v neposlední řadě na možná nebezpečí spojená s touto problematikou. Pro prezentaci tématu budou využívány nejenom obrazové materiály, ale i preventivní videospoty. Semináře však nebudou jen o náslechu, i žáci se budou muset nad daným tématem zamyslet. Každý bude zpracovávat dopravní test, jehož otázky nutí k zamyšlení nad tématem (např. „Opilý řidič později reaguje, jaký to má vliv na brzdnou dráhu vozu?“). Po vyplnění testu pak obdrží jednorázový test na alkohol a v závěru semináře je ponechán prostor na diskuzi.

Zájemci o popsané semináře si mohou sjednat jejich realizaci s policejními preventisty jednotlivých územních odborů, či městského ředitelství. Kontakty na jednotlivá pracoviště oddělení tisku a prevence naleznete zde: http://www.policie.cz/clanek/sluzby-odbory-skupiny-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx.

Související statistické údaje dopravních nehod v Plzeňském kraji v souvislosti s alkoholem, drogami a věkem řidičů:      

Rok

Počet DN

Alkohol u viníka

Alkohol do 1promile

Alkohol nad

1 promile

Alkohol a drogy u viníka

Drogy u viníka

Zavinění DN dle věku – řidiči motorových vozidel do 29let **

 

2010

2813

294  (10,5%)*

84

208

2

23

745 (26,5%)

2011

3107

332 (10,7%)

94

235

3

7

870 (28%)

2012

3453

279 (8,1%)

75

202

2

18

926 (26,8%)

2013

3121

279 (8,9%)

68

204

7

17

830 (26,6%)

2014

2905

302 (10,4%)

65

228

9

17

725 (25%)

*   Procentuální vyjádření  z celkového počtu DN
**  Jedná se o součet čtyř statisticky vedených věkových kategorií: (do 17let) + (18 -20let) + (21 až 24let) + (25 až 29let)

por. Bc. Jana Tomková
11.1.2016

 

vytisknout  e-mailem