Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídím, piju nealko pivo i na Klatovsku

KLATOVSKO - Při dopravně preventivní akci vzorní řidiči obdrželi nealko pivo. 

     V rámci dopravně preventivní akce "Řídím, piju nealko pivo" ve středu 12. srpna 2015 v dopoledních hodinách policisté kontrolovali řidiče v obci Štěpánovice u Klatov. Do této akce byli zapojeni policisté z dopravní policie i ze skupiny tisku a prevence, zástupkyně Českého svazu pivovarů a sladoven a pracovník Besipu.

Řidiči, kteří měli dechovou zkoušku negativní, obdrželi od zástupkyně pivovarů nealkoholické pivo a alkoholtester a od policistů tabulku s časovými intervaly k odbourávání alkoholu z organismu a pracovník Besipu předával různé reflexní předměty. Uvedené dárky obdrželo celkem 24 vzorných řidičů. Při akci bylo zjištěno celkem 5 přestupků, kdy dva  řidiči měli dechovou zkoušku pozitivní, jeden měl test pozitivní na konopí, ve dvou případech nebyla platná technická prohlídka na vozidlech a jeden řidič vozidla při jízdě neužil bezpečnostní pás. 

     Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích policisté při kontrolách řidičů zjišťují osoby, které před jízdou požijí alkohol  a usednou za volant vozidla.

A/ PŘESTUPKY 

Podle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 Řidič je povinen:
 1/ podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
 
2/ podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem.
 
 Řidič nesmí :
1/ požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,
 
2/ řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 
3/ řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
 
4/  předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu.
 
                                                    __________________
 
Jízda pod vlivem alkoholu:
    Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích:
 
  •      Řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejím vlivem:
      nad 0,3 promile = 7 bodů
      sankce ve správním řízení 2 500 -20 000 Kč
 
  •      Řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky:
      sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč
      zákaz činnosti 1 až 2 roky
 
  •      Přes výzvu se řidič odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou:
       sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč  = 7 bodů
       zákaz činnosti 1 až 2 roky
 
  •     Způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví:
         sankce ve správním řízení 25 000 - 50 000 Kč
         zákaz činnosti 1-2 roky
        
 Zabránění v jízdě
     Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla  nebo odtažením vozidla, jestliže řidič je podezřelý, že "
 
A/ požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
B/ řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
C/  se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření  ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
 
      Policista je oprávněn z uvedených důvodů zadržet řidičský průkaz.            
Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.
 
          
 B)  TRESTNÝ ČIN

Ohrožení pod vlivem návykové látky - Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost považujeme hladinu alkoholu v krvi nad 1 promile.

Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestánt odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. 

                                                                                                                                                               
                                   REAKCE ŘIDIČŮ OVLIVNĚNÝCH ALKOHOLEM:    
 

Soustředěnost je zhoršená (snížená schopnost věnovat pozornost více dějům)

Schopnost rozeznat pohybující se světla je zhoršená

Nepřesnosti při řízení v prostoru

Prodloužení reakčního času

Obtížné přizpůsobení přechodu ze světla a tmy

Nastupuje horší vnímání barev

Zorné pole se zužuje (řidič nevidí okraje zorného pole) 

Odhad vzdálenosti se zhoršuje

Poruchy rovnováhy

Orientace je oslabená (řidič použije plyn místo brzdy)

Ospalost, nevolnost a další potíže

 
 
 
nprap. Ladmanová Dana

12. 8. 2015

vytisknout  e-mailem