Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rekreační objekty v zimním období

Doporučení majitelům 

     Rekreační objekty bývají mnohdy obývány pouze sezónně a lákají zloděje, protože jsou situovány na odlehlých místech nebo v obcích, kde trvale žije méně osob.  Na teritoriu Klatovska je mnoho rekreačních chalup a chat, které jsou využívány ve větší intenzitě od jara do podzimu.  Stereotyp, kdy většina obyvatel pracuje od pondělí do pátku ve městě a na víkend odjíždí na chaty nebo chalupy, vyhovuje zlodějům.   Mnoho vlastníků rekreačních objektů  na Šumavě bydlí mimo Klatovsko a vloupání do objektů zjistí až po několika týdnech. Pro policii je těžké vypátrat a získat dostatečný počet kvalitních a hodnověrných stop po zloději, o kterém majitel neví, zda chatu nebo chalupu vyloupil včera či před měsícem.    

    Majitelé, kteří jsou poctěni „nezvanou návštěvou“, na policii drobné krádeže neohlašují.  Mezi nejvíce ohrožené patří příměstské oblasti se zahrádkářskými koloniemi. Na tomto území se nachází největší počet zahrádkářských chat a často se vloupání do jednoho objektu opakuje i vícekrát za rok. Majitelé nechtějí podstupovat ohlášení na policii, protože způsobené škody nejsou velké. 

      Doporučujeme jednoduché a bezplatné bezpečnostní opatření tzn. nezanechávat v okolí rekreačního objektu nic, co by mohlo pachateli usnadnit vloupání. Nejčastějším způsobem vniknutí do objektu je vypáčení a rozbití skleněné výplně v okně nebo ve dveřích, vypáčení dveří nebo rozlomení zámku ve dveřích. Při vyšetřování této trestné činnosti je zjišťováno, že  majitelé nechávají v dostupnosti různé druhy páčidel, jiných nástrojů a nářadí i žebříky.   Vzniklé škody nevzniknou jen poškozením  oken nebo dveří, odstraněním mříží či okenic, ale především odcizením různých věcí.
 
               V současné době pachatelé krádeží odnášejí především věci, které mohou dále zpeněžit  např. nářadí - elektrické pily, vrtačky, brusky, zahradní nářadí - elektrické nebo motorové sekačky, starožitnosti, různé domácí elektrospotřebiče,  jízdní kola, propanbutanové lahve i pohonné hmoty v kanystrech.  
    
 Krádeže provádějí různí pachatelé:
1/  občané bez práce a bez trvalého bydliště, nezpůsobují velké škody, pobývají v objektu i delší dobu, zkonzumují nalezené potraviny a alkoholické nápoje
2/ recidivisté, kteří se schovávají před spravedlností
3/  členové organizovaných skupin, kteří si vytipují  objekt,  využívají různé  technické prostředky k překonávání mechanických a elektronických zábran.
 
       Majitelům rekreačních chat a chalup doporučujeme, správně se pojistit nejen proti krádeži, ale i proti požáru. V minulosti mnoho vlastníků rekreačních objektů uzavřelo pojistné smlouvy za podmínek, které dnes již neodpovídají cenové a hodnotové realitě.
 
 Věnujte pozornost :
- mechanickým zábranným prostředkům
- zkontrolujte okenice, bezpečnostní zámkový systém, mříže
- využijte elektronickou ochranu a případné napojení objektu na mobilní telefon
- cenné věci neponechávejte v objektech
- udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří si  mohou všimnout pohybu neznámých osob a vozidel
- rekreační objekt kontrolujte i v zimním období nebo požádejte jinou osobu, která bydlí v blízkosti.
 
Pro případ vloupání si pořiďte evidenci i fotodokumentaci věcí :            
- evidujte si název věci, výrobní číslo, pořizovací cenu, rok pořízení:
          - obrazy, starožitnostíi
          - různé sbírky
          - elektrospotřebiče - televizor, rádio, video, satelit, vařič ...
          - nářadí - travní sekačka, vrtačka, bruska, pila ... 
          - motorové i nemotorové vozidlo - jízdní kolo, motocykl.
  Po vloupání uvedené údaje budou po vás požadovány u policie a u pojišťovny, při uplatnění náhrady škody.
 
Při podezření, že došlo k vloupání:
  • nevstupujte do objektu (pachatel může být uvnitř -  nedoporučujeme jej zadržet násilím)
  • neuklízejte po zlodějích (zničíte stopy po pachatelích, někteří majitelé se domnívají, že pro nepořádek je může někdo pomluvit)
  • neprodleně případ oznamte na Policii ČR - tísňová linka číslo 158. 
     Uvedenými doporučeními, chceme preventivně působit na majitele rekreačních chat i chalup a přesvědčit je, o vhodném zabezpečení těchto objektů. Hlídky policie v jednotlivých obvodech  kontrolují chatové oblasti a obce, ale není v silách policie, aby ochránila veškeré rekreační objekty.
      Vloupání do rekreačních chalup a chat, nelze nikdy vyloučit.
 
 
 
nprap. Ladmanová Dana
7.11.2012

vytisknout  e-mailem