Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

První pololetí roku 2017 v silničním provozu

PLZEŇSKÝ KRAJ - Přehled dopravní nehodovosti a realizovaných opatření. 

Na území Plzeňského kraje evidují policisté za první pololetí tohoto roku celkem 1 712 dopravních nehod, při kterých zemřelo 28 osob, 36 osob utrpělo těžká a 831 lehká zranění. Alkohol byl zjištěn u 142 účastníků těchto událostí v silničním provozu a celková hmotná škoda byla vyčíslena na částku cca 116 mil. korun.

Pokud se budeme zabývat podrobnějším rozborem dopravních nehod, pak byli jejich nejčastějšími viníky řidiči motorových vozidel (1 477 DN[1]), následovaly srážky s lesní zvěří či domácími zvířaty (101 DN).  Řidiči nemotorových vozidel – (např. cyklisté) zavinili 69 nehod, 44 dopravních nehod bylo zaviněno chodci (z toho v 15 případech dětmi). Nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy (831 DN), následovala nepřiměřená rychlost (403 DN) a ve 212 případech se jednalo o nedání přednosti v jízdě. Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté na pozemních komunikacích v obci (974 DN), mimo obec se stalo 738 těchto událostí a na dálnici D5, která protíná Plzeňský kraj, celkem 68 dopravních nehod. Pátek je dnem v týdnu, kdy se stalo za první pololetí tohoto roku nejvíce dopravních nehod (294 DN) a zároveň v tomto dni zemřelo v souvislosti s dopravními nehodami nejvíce osob (8 mrtvých). Naopak nejméně dopravních nehod evidujeme za toto období v neděli. Alkohol byl zjištěn u 142 viníků těchto dopravních nehod, přičemž nejčastější naměřená hodnota 1,5 promile a více byla zjištěna v 86 případech. Ve 12 případech byly u viníků zjištěny omamné a psychotropní látky, v jednom případě tyto zakázané látky s alkoholem současně. Mezi nejčastější druh dopravní nehody patřila srážka s pevnou překážkou (565 DN), následovala srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (547 DN), v 98 případech se jednalo o srážku s chodcem (z toho v 29 případech s dítětem).

Velmi nepříznivým měsícem, co do počtu dopravních nehod s tragickými následky, byl letošní červen, kdy jsme zaznamenali prudký nárůst těchto událostí v silničním provozu. Na silnicích Plzeňského kraje evidujeme za uplynulý měsíc 10 dopravních nehod, při kterých zemřelo 11 osob (při jedné dopravní nehodě přišly o život 2 osoby, bohužel děti – dopravní nehoda v Plzni U Rychtářky). Ve srovnání s červnem minulého roku, kdy na silnicích Plzeňského kraje přišly v souvislosti s dopravními nehodami o život 3 osoby, jsme zaznamenali významný nárůst v počtu smrtelně zraněných, který je o 8 usmrcených vyšší.

Nejvíce těchto dopravních nehod s tragickými následky, a to konkrétně pět, se v červnu tohoto roku stalo na území města Plzně, kde přišlo o život šest osob. Následovalo území Plzně – venkova (jižního a severního Plzeňska), kde se staly čtyři takto vážné dopravní nehody, na jejichž následky zemřeli čtyři lidé.  Na území Rokycanska evidují policisté jednu dopravní nehodu s jedním smrtelným zraněním. Na Klatovsku, Domažlicku, Tachovsku a na dálnici D5, která protíná Plzeňský kraj, neevidují policisté za předmětné období ani jednu takto vážnou dopravní nehodu.

Celkem se v červnu zabývali policisté 316 dopravními nehodami, při kterých bylo těžce zraněno 12 osob a 197 osob utrpělo lehká zranění. Alkohol byl zjištěn u 28 viníků.

Letošní červen se tak bohužel stal v Plzeňském kraji jedním z nejtragičtějších měsíců v posledních letech.

Kolegové ze služby dopravní policie věnují dlouhodobě zvyšujícímu se trendu dopravní nehodovosti na území Plzeňského kraje značnou pozornost. Od začátku roku již bylo realizováno několik dopravně bezpečnostních akcí, které se zaměřovaly na všechny účastníky silničního provozu. Za první pololetí bylo na území Plzeňského kraje zrealizováno celkem 87 dopravně bezpečnostních akcí, z toho se při 40 z těchto akcí policisté zaměřili na problematiku alkoholu a jiných návykových látek u účastníků silničního provozu, při dalších 34 kontrolovali všeobecné dodržování povinností, které vyplývají ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Další akce se týkaly např. kontroly nákladní dopravy, přepravy odpadů, dodržování tzv. sociálních předpisů. Zároveň proběhly i dny zvýšeného dohledu, kdy byl posílen výkon služby policistů v rizikových dnech – např. o Velikonocích, na svátek Josefa, na konci školního roku či začátku letních prázdnin. Při dopravně bezpečnostních akcích, do kterých bylo nasazeno 2 250 policistů, zejména pak ze služby dopravní a pořádkové policie, bylo zkontrolováno 13 301 vozidel a zjištěno 2 816 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Mezi nejčastější přestupky patřilo překročení předepsaných rychlostních limitů (674 případů) a nevyhovující technický stav vozidel (553 případů). Policisté samozřejmě dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu během výkonu služby, kdy ze strany dopravní policie bylo na území Plzeňského kraje za prvních šest měsíců tohoto roku zjištěno 23 722 dopravních přestupků. V tomto případě patřilo mezi nejčastěji zjištěné protiprávní jednání překročení předepsané rychlosti (7 119 případů) a poté následoval nesprávný způsob jízdy (2 660).

V oblasti dopravy jsme pořádali i celou řadu dopravně preventivních akcí, při kterých jsme rozdávali např. motocyklistům reflexní šle, spolujezdcům v motorových vozidlech reflexní vesty, chodcům reflexní prvky. Na území našeho kraje proběhl i tzv. „Speed maraton“, kde policisté měřili rychlost jízdy dle přání občanů, dopravně preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a „Řídím, piju nealko pivo“, která je zaměřena na problematiku požívání alkoholu v dopravě. Tato akce probíhá v průběhu letních prázdnin na našem území celkem 9x. O letních prázdninách se dopravní policisté při běžných silničních kontrolách věnují i dětem, kterým rozdávají vzdělávací kvízy z oblasti dopravní výchovy. Reakcí na nepříznivý vývoj nehodovosti, zejména pak na vysokou nekázeň účastníků silničního provozu a problematiku alkoholu, bude spuštění nového preventivního projektu „Piješ? Řídíš? Zabíjíš!“, který bude podpořen rozhlasovými spoty na vybraných rádiových stanicích a veřejnost se s ním setká i formou plakátů. Na tomto projektu spolupracujeme s Bezpečnou Plzní. Rovněž chceme dostát i v jiné rovině našemu heslu „Pomáhat a chránit“, a proto jsme začali spolupracovat s Transfuzní stanicí FN Plzeň a budeme darovat krev potřebným. Mottem naší kampaně je „Vítězem je každý, dárce i obdarovaný“.

Na závěr je nutno podotknout, že i přes veškeré úsilí a snahy policistů, se nedaří dopravní nehodovost na území Plzeňského kraje snížit. Tato nepříznivá situace na silnicích Plzeňského kraje je dána zejména vysokou nekázní účastníků silničního provozu, kteří porušováním zákona ohrožují nejen své životy a zdraví, ale i životy a zdraví ostatních osob. Nejvyšší míra zodpovědnosti je tedy na každém z nás.

por. Mgr. Pavla Burešová
21. července 2017

 

[1] DN- dopravní nehoda

vytisknout  e-mailem