Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Přehled stavu kriminality a dopravní nehodovosti za rok 2012

V Plzeňském kraji došlo v roce 2012 ke snížení počtu trestných činů 

 

   
     Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 12 822 případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy. Ve srovnání s rokem 2011 tedy klesl nápad trestné činnosti o 930 trestných činů. Policistům se podařilo objasnit 53,85% trestné činnosti, tedy o 3,31% více než v roce 2011 a s tímto výsledkem se v rámci celé republiky zařadili na třetí místo ze všech čtrnácti policejních ředitelství. Škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na částku přesahující 583 miliónů korun, což je o téměř 45 miliónů méně než v roce 2011.
 
 
 
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
trestné činy počet případů
12.822
13.752
-930
objasněnost trestné činnosti
6.905
6.950
-45
škoda způsobená trestnou činností
583.537.000
628.471.000
-44.934.000
           
 
 
     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti a stejně jako předloni, tak i v loňském roce byl zaznamenán pokles tohoto typu kriminality. V roce 2012 zapsali policisté do statistik 7646 případů, tedy o 770 případů méně než v roce 2011. Nejčastěji se vyskytovaly krádeže prosté (rok 2012 – 4161, rok 2011 – 4860), následovaly krádeže vloupáním (rok 2012 – 2850, rok 2011 – 3034), kdy u obou zmíněných ukazatelů zaznamenali policisté pokles oproti roku 2011.
 
 
MŘ PM
ÚO PJ
ÚO PS
ÚO RO
ÚO KT
ÚO DO
ÚO TC
2012
3837
588
754
496
921
454
596
2011
4119
607
867
543
1072
522
686
 
 
     Ve srovnání s předchozími roky opět ubylo případů krádeží věcí z automobilů. V roce 2012 je evidováno o 379 případů méně než v roce 2011. Meziroční pokles zaznamenali také policisté u krádeží motorových vozidel. Loni poškození nahlásili celkem 429 krádeží motorových vozidel, z toho 407 automobilů a 22 motocyklů nebo mopedů (v roce 2011 se jednalo o celkem 622 případů krádeží motorových vozidel). Objasněnost v oblasti krádeží motorových vozidel dvoustopých byla v roce 2011 celkem 26% a v roce 2012 se zvýšila na celkem 32,7%.
     Zvýšenou objasněnost v souvislosti s touto problematikou přikládáme mimo jiné i tomu, že vzájemnou spoluprací zřízeného pracovního týmu, složeného z kriminalistů krajského ředitelství a městského ředitelství policie Plzeň, se podařilo objasnit celkem 22 krádeží motorových vozidel, ke kterým došlo na území města Plzeň.
     Naopak mírný meziroční nárůst evidují policisté u krádeží jízdních kol, kdy v roce 2012 jich bylo odcizeno 272, což je o 20 více než v roce 2011.
 
 
1.1.1     Krádeže vloupáním
 
     V roce 2012 zaevidovali policisté celkem 2850 případů všech vloupání, což je ve srovnání s rokem 2011 o 184 případů méně (v roce 2011 se jednalo o celkem 3034 případů). Objasnit se policistům z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje podařilo téměř 25% této trestné činnosti. Nejčastěji se pachatelé v loňském roce dopouštěli krádeží vloupáním do ostatních objektů (1439 případů), do víkendových chat soukromých osob (340 případů), vloupání do bytů (306 případů) a rodinných domů (304 případů) a v neposlední řadě vloupání do obchodů (163 případů) a do restaurací a hostinců (151 případů).
 
Krádeže:
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
 • prosté
4161
4 860
-699
 • vloupáním
2850
3 034
-184
 • věcí z automobilů
936
1 315
-379
 • motorových vozidel
429
622
-193
automobilů

 

407
592
-185
motocyklů, mopedů

 

22
30
-8
 • jízdních kol
272
252
+20
 
 
            Násilných trestných činů bylo v uplynulém roce na území Plzeňského kraje evidováno o 34 případů méně než předloni (rok 2012 – 924, rok 2011 - 958). Policistům se loni podařilo dopadnout pachatele této trestné činnosti v 691 případech, což znamená, že byli úspěšní v bezmála 75%.
Co se týká mravnostních trestných činů, tak policisté zapsali do policejních statistik v roce 2012 celkem 73 případů, z čehož se jim podařilo 58 skutků objasnit, což je bezmála 80%  této trestné činnosti
U násilné a mravnostní trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce loupeží, celkem 221[1], následovaly trestné činy kvalifikované jako úmyslné ublížení na zdraví (220 případů), porušování domovní svobody (140 případů), nebezpečné vyhrožování (120 případů), vydírání (79 případů), pohlavní zneužívání (31 případů) a 28 případů znásilnění.
 

 

Trestný čin
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
vražda
7
8
-1
loupež
221
252
-31
úmyslné ublížení na zdraví
220
201
+19
nebezpečné vyhrožování
120
160
-40
vydírání
79
72
+7
porušování domovní svobody
140
134
+6
znásilnění
28
34
-6
pohlavní zneužití
31
34
-3
 
 
 
     U vybrané oblasti, která se týká násilné trestné činnosti – vraždy, došlo podle oficiálních statistik v uplynulém roce na území Plzeňského kraje celkem k sedmi vraždám, kdy kriminalisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje vyšetřovali a také ve stech procentech objasnili celkem 5 případů. Ke zbylým dvěma skutkům sice došlo na území Plzeňského kraje, jsou však šetřeny na jiných součástech Policie ČR, první z důvodu věku podezřelého na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje a druhý z důvodu věcné příslušnosti na útvaru s celorepublikovou působností.
     Co se týká 5ti vražd, které byly vyšetřovány zdejším krajským ředitelstvím, tak se jednalo v prvním případě o vraždu ve stadiu přípravy na Klatovsku, dále případ, který se způsobem provedení a celkovou brutalitou napadení lišil oproti ostatním případům, kdy se jednalo o dvojnásobnou vraždu, ke které došlo v  rodinném domě v obci Tymákov na jižním Plzeňsku.
     Třetím případem byl pokus vraždy na Přimdě (Tachovsko), čtvrtý případ se odehrál rovněž na Tachovsku, kde došlo na jedné z ubytoven k násilnému úmrtí 50letého cizince. Pátým případem byla vražda ve stadiu pokusu, ke které došlo v říjnu roku 2012 na území města Plzně, kde obviněný muž po předchozí slovní rozepři s poškozeným mužem, tohoto bodl nožem do oblasti hrudníku.
 
 
 
     V souvislosti s drogovou problematikou bylo v roce 2012 zaevidováno 209 trestných činů (v roce 2011 celkem 185 případů). V roce 2012 bylo v rámci krajského ředitelství odhaleno ve spolupráci s územními odbory a městským ředitesltvím celkem 29 indoorových pěstíren (v roce 2011 bylo odhaleno 21 indoorových pěstíren), kde docházelo ve většině případů ze strany cizích státních příslušníků k pěstování konopí.
Jednotlivé pěstírny čítaly v průměru 800 až 1000 rostlin konopí, vyjma jednoho případu, kde bylo zadokumentováno a zajištěno celkem 5000 rostlin konopí.
     Průběžně je dále v souvislosti s problematikou nealkoholové toxikománie prováděno šetření a prověřování v souvislosti s výrobou metamfetaminu, kdy bylo v roce 2012 shodně jako v roce 2011 odhaleno a zrealizováno celkem 7 „varen“, kdy v rámci jedné z realizací bylo zajištěno celkem 6 kg pseudoefedrinu.
Dále byl v roce 2012, stejně jako v předchozích letech, zaznamenán nárůst distribuce heroinu, metamfetaminu a konopí, ke kterému dochází ze strany cizích státních příslušníků na tržnicích v příhraničních oblastech.
 
 
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL[2] a s jedy - §283 TZ[3]
125
124
+1
přechovávání OPL a jedu - §284 TZ
53
34
+19
nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL - §285 TZ
22
22
0
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu - §286 TZ
8
4
+4
šíření toxikomanie - §287 TZ
1
1
0
 
 
 
     V ostatní trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 584 trestných činů kvalifikovaných jako ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, ve srovnání s rokem 2011 je tedy zaznamenán nárůst o 102 případů (v roce 2011 – 482 případů).
     Mírný meziroční nárůst také policisté zaevidovali v Plzeňském kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých bylo v uplynulém roce zapsáno do policejních statistik 827, což je o 32 případů více než v roce 2011.
     Následuje 679 případů kvalifikovaných jako zanedbání povinné výživy, kde je zaznamenán meziroční pokles, neboť policisté zaevidovali v roce 2012 o 38 případů méně než v roce 2011.
 
Trestný čin
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
827
795
+32
ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství
584
482
+102
zanedbání povinné výživy
679
717
-38
 
 
     Hospodářské trestné činy se na statistice za rok 2012 podílely 1012 případy, kdy z tohoto počtu jich bylo 69,07% objasněno, tedy 699 skutků. V roce 2012 byl tedy oproti roku 2011 (tehdy bylo evidováno celkem 1202 případů) zaznamenán pokles trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality.
     Z vybrané hospodářské trestné činnosti policisté řešili celkem 516 případů všech podvodů (v roce 2011 bylo rovněž evidováno celkem 516 případů), 207 případů zpronevěry a 113 případů padělání a pozměnění peněz. Pokles hospodářské trestné činnosti byl především u trestných činů proti měně.
Úspěch zaznamenali kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje především v případech:
 1. odhalení 4členné skupiny výrobců a distributorů padělaných bankovek v nominálních hodnotách 200, 500 a 1000,-Kč
 2. odhalení výrobce a distributora – 49 ks padělaných bankovek o nominální hodnotě 1000,-Kč
 3. odhalení 3členné skupiny výrobců a distributorů padělaných bankovek v nominálních hodnotách 200 a 500,-Kč.
 
Trestný čin
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
Podvod
377
368
+9
pojistný podvod
11
6
+5
úvěrový podvod
128
141
-13
dotační podvod
0
1
-1
padělání a pozměnění peněz
113
209
-96
Zpronevěra
207
199
+8
 
 
 
     V průběhu roku 2012 bylo na území Plzeňského kraje způsobeno 1116 trestných činů pod vlivem alkoholu, ve 3102 případech se trestné činnosti dopustili pachatelé, kteří již v minulosti měli problémy se zákonem. Nezletilí mají na svědomí 80 evidovaných případů, mladiství 237. Zbraň použili pachatelé trestné činnosti ve 106 případech, z toho 4x s následkem smrti (v roce 2011 - 3x), 9x s těžkým (v roce 2011 – 10x) a 23x s lehkým zraněním (v roce 2011 – 38x).
 
Trestná činnost spáchaná
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
pod vlivem alkoholu
1116
1 039
+77
„recidivisty“
3102
3 046
+56
Nezletilými
80
78
+2
Mladistvými
237
245
-8
Cizinci
686
619
+67
s použitím zbraně
106
157
-51
 
1.1    Odbor personální
 
 
 
     V letech 2010, 2011 a 2012 se také měnily personální stavy policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. V těchto letech se stále snižovaly početní stavy policistů i občanských zaměstnanců. Pouze k 1.1.2011 byl zaznamenám mírný nárůst počtu policistů vlivem reorganizace cizinecké policie, kdy do stavů krajského ředitelství byli započítáni i policisté tohoto nově vzniklého odboru.
 
rok
2010
2011
2012
2013
plánovaný stav policistů
 
2580
 
2447
 
2406
 
2204
skutečný stav policistů
 
2314
 
2392
 
2196
 
2129
plánovaný stav občanských zaměstnanců
 
680
 
630
 
528
 
528
skutečný stav občanských zaměstnanců
 
672
 
601
 
520
 
512
 
 
     Na podzim roku 2012 probíhalo přijímací řízení, kdy k 1.11.2012 bylo přijato 8 nových policistů. Další kolo přijímacího řízení pokračovalo i v prosinci 2012, kdy k 1.1.2013 byl přijat 1 policista a k datu 1.2.2013 pak policistů 7.  
 
 
 
        V loňském roce zaevidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 3 453 dopravních nehod, při kterých bylo 52 lidí usmrceno, 169 těžce zraněno a 1 565 osob utrpělo lehká zranění. Způsobená hmotná škoda přesáhla částku 275 miliónů korun. Z tohoto celkového počtu dopravních nehod byl viník nehody v 279 případech pod vlivem alkoholu, což je o 53 osob méně než v roce 2011, a v 18 případech pod vlivem drog. Ostatní sledované ukazatele zaznamenaly oproti roku 2011 nárůst.
     Rok 2011, byl z pohledu dlouhodobého vývoje dopravní nehodovosti hodnocen pozitivně. V roce 2011 bylo v rámci České republiky usmrceno i těžce zraněno nejméně osob od roku 1969. Klesající trend u usmrcených osob se podařil udržet v rámci České republiky i v roce 2012. Bohužel oproti roku 2011 došlo v Plzeňském kraji v roce 2012 k nárůstu v počtu usmrcených o 7 osob. I v ostatních ukazatelích jsme v rámci Plzeňského kraje zaznamenali nárůst. Výjimkou je pokles u dopravních nehod, kdy byl u řidiče zjištěn alkohol nebo jiné návykové látky. To ostatně bylo prioritou v činnosti služby dopravní policie v Plzeňském kraji.
 
Dopravní nehodovost
Rok 2012
Rok 2011
Srovnání s rokem 2011
celkem dopravních nehod
3453
3107
+346 nehod
usmrceno osob
52
45
+7 osob
těžce zraněno
169
99
+70 osob
lehce zraněno
1565
1535
+ 30 osob
odhadnuté škody v mil. Kč
275,2
252,5
+22,7 mil. Kč
viník nehody pod vlivem alkoholu
277
329
-52
viník nehody pod vlivem drog
18
7
+11
viník nehody pod vlivem alk. a drog
2
3
-1
 
     Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 nejčastěji zavinili nehodu řidiči motorových vozidel (3143), následovali řidiči nemotorových vozidel (108), chodci (89), lesní zvěř a domácí zvířata (77), děti zavinily 23 dopravních nehod. 
 
 
Nehody podle zavinění
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
řidiči motorových vozidel
3143
2822
+321 nehod
řidiči nemotorových vozidel
108
108
0 nehod
 • z toho dětmi
13
14
-1 nehoda
chodci
89
68
+21 nehod
 • z toho dětmi  
23
24
-1 nehoda
lesní zvěří a domácími zvířaty
77
54
+23 nehod
 
 
     Jako nejčastější příčinu dopravní nehody uvádí dlouhodobě statistiky nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost a nedání přednosti v jízdě. Nejvíce nehod zaznamenali policisté v obcích (v roce 2012 - 2114 nehod, v roce 2011 - 1877 nehod). Nejčernějším dnem v týdnu v počtu dopravních nehod je jednoznačně pátek s 582 nehodami (v roce 2011 – 509 nehod), následuje čtvrtek s 565 nehodami (v roce 2011 – 437 nehod), nejméně dopravních nehod zaznamenali policisté v uplynulém roce v neděli (rok 2012 – 396 dopravních nehod, rok 2011 – 391 nehod).  
 
 
Hlavní příčiny nehod
rok 2012
rok 2011
Srovnání s rokem 2011
nesprávný způsob jízdy
1522
1432
+90 nehod
nepřiměřená rychlost
1079
865
+214 nehod
nedání přednosti
490
457
+33 nehod
nesprávné předjíždění
52
68
-16 nehod
 
 
     V uplynulém roce zaznamenali policisté nejvíce dopravních nehod v měsíci červnu (326 nehod), následoval měsíc leden (321 nehod) a měsíce květen a prosinec s 306 nehodami. Předloni byl měsícem s největším počtem nehod prosinec (379 nehod).
 
 
     Na dálnici v Plzeňském kraji došlo v roce 2012 k 164 dopravním nehodám (v roce 2011 – 155 nehod), při kterých bylo usmrceno 5 osob (v roce 2011 – 4 lidé), zraněno bylo 37 osob (v roce 2011 – 36 lidí) z toho 5 těžce a 32 lehce (v roce 2011 – 3 těžce, 33 lehce).
V působnosti DO Svojkovice bylo v roce 2012 evidováno celkem 46  dopravních nehod, při kterých byly 3 osoby usmrceny, 4 osoby byly zraněny těžce a 12 osob bylo zraněno lehce. Hmotné škody byly odhadnuty na 15,3 mil. Kč .
V působnosti DO Ostrov bylo v roce 2012 evidováno celkem 118 dopravních nehod, při kterých byly 2 osoby usmrceny, 1 osoba byla zraněna těžce, 20 osob bylo zraněno lehce. Hmotné škody byly odhadnuty na 30,7 mil. Kč.
 
Hlavní příčiny nehod na dálnici
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
nesprávný způsob jízdy
52
76
-24
nepřiměřená rychlost
105
68
+37
nedání přednosti
0
3
-3
nesprávné předjíždění
0
0
0
viník DN pod vlivem alkoholu
1
6
-5
 
 
     V roce 2012 zjistili dopravní policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje celkem 63.826 přestupků na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční dopravy, za které byly uloženy v 55.514 případech blokové pokuty v celkové částce 23.488.300,-Kč. Bylo zjištěno celkem 622 případů požití alkoholických nápojů u řidičů vozidel a 111 případů požití jiných návykových látek (OPL). Řidičských průkazů bylo zadrženo v roce 2012 celkem 435. Dále bylo podle zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) uloženo celkem 71 kaucí v celkové částce 523.000,-Kč.
           
Výsledky práce dopravních policistů
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
počet přestupků
63.826
59.488
+4.338
počet blokových pokut uložených na místě přestupku
55.514
51.042
+4.472
 • v celkové částce  
23.488.300,-Kč
26 683 500,-Kč
-3.195.200,-Kč
počet případů požití alkoholu řidičem
622
661
-39
počet případů požití návykových látek řidičem
111
98
+13
 • uloženo kaucí podle zák. č. 361/2000 Sb.
71
47
+24
 • v celkové částce
523.000,-Kč
301 000,- Kč
+222.000,-Kč
zadrženo řidičských průkazů
435
450
-15
  
 
     Na úseku kontroly sociálních předpisů a přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě bylo v roce 2012 kontrolováno celkem 7.688 užitkových vozidel. Vozidel, u nichž byla zjištěna závada, bylo celkem 680.
 
Výsledky práce dopravních policistů
rok 2012
rok 2011
srovnání s rokem 2011
kontrolováno užitkových vozidel
7.688
8.628
-940
počet vozidel, u kterých byla zjištěna závada
680
867
-187
 • uloženo kaucí podle zák. č. 111/1994 Sb.
200
267
-67
- v celkové částce
2.871.000,-Kč
3 741 000,- Kč
-870.000,-Kč
 
 
 
Ve spojitosti s vytýčenými prioritami na rok 2013 se vedení ředitelství zaměří na stabilizaci personálních sil, výběr uchazečů o přijetí do služebního poměru k Policii ČR a obsazení volných služebních míst zejména v přímém výkonu služby.
Pro policisty krajského ředitelství bude mimo jiné prioritou vyhledávání a objasňování drogové trestné činnosti se zaměřením zejména na varny a pěstírny OPL a na distribuční místa a cesty v příhraničních oblastech. Dále zkvalitnění úrovně finančního šetření, odhalování a následného zajišťování výnosů z trestné činnosti na úseku odhalování a prověřování závažné trestné činnosti spojené s korupčním jednáním.
V rámci dohledu nad BESIP se pak policisté zaměří na maximální využití technických prostředků služby dopravní policie a organizování součinnostních akcí s cílem eliminovat dosavadní negativní vývoj v oblasti následků dopravních nehod a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 
por. Mgr. Markéta Fialová
24. ledna 2013


[1] Trestný čin Loupež – v roce 2012 došlo v Plzeňském kraji ke 221 případům loupeží, kdy evidujeme meziroční pokles oproti roku 2011, neboť tehdy se policisté zabývali celkem 252 případy loupeže.
[2] OPL = omamné a psychotropní látky
[3] TZ – trestní zákoník

 

vytisknout  e-mailem