Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Název
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy


Policie České republiky byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.

Kontaktní spojení
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2/1666
140 00  Praha 4
Telefon:  974 821 111
Fax:        974 825 275
úřední hodiny podatelny:
po - čt:   07:00 - 15:30 hodin
pá:   07:00 - 14:30 hodin
adresa internetové stránky:
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx 

ID datové schránky: rkiai5y

Kontaktní spojení elektronická podatelnakrpa.podatelna@pcr.cz 

Organizační schéma Policie České republiky 

Případné platby lze poukázat 

IČO
75151472
DIČ
CZ75151472 
 
Dokumenty 
        Seznamy hlavních dokumentů
        Rozpočet v tomto a minulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok

Žádosti o informace
Žádosti o informace týkající se činnosti Policie ČR lze podat ústně nebo písemně nejlépe k preventivně informační skupině příslušného útvaru policie, do jehož působnosti informace spadá.

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky 

Formuláře - problematika cizinců, zbraní a další 

Seznam poradních orgánů 

Popisy postupů 

Předpisy 
        Nejdůležitější používané předpisy
        Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací
        Sazebník úhrad za poskytování informací 
        Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy - v současné době těmito smlouvami Policie ČR nedisponuje
        Vzory licenčních smluv
        Výhradní licence

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. 

vytisknout  e-mailem