Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

 

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

 1. Název: Policie České republiky
 2. Důvod a způsob založení: Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
 3. Kontaktní spojení:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Policie České republiky, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7, 170 89
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Policie České republiky, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7, 170 89
  4.3 Úřední hodiny
  Podatelna Policejního prezidia ČR:
          Po:   7,30 - 16,00 hod.
          Út:   7,30 - 16,00 hod.
          St:   7,30 - 16,00 hod.
          Čt:   7,30 - 16,00 hod.
          Pá:   7,30 - 14:30 hod.
 4. Případné platby lze poukázat

 5. 00007064 - SLZ PP ČR
  75151472 - KŘP hl. m. Prahy
  75151481 - KŘP Středočeského kraje
  75151511 - KŘP Jihočeského kraje
  75151529 - KŘP Plzeňského kraje
  72051612 - KŘP Karlovarského kraje
  75151537 - KŘP Ústeckého kraje
  72050501 - KŘP Libereckého kraje
  75151545 - KŘP Královéhradeckého kraje
  72050250 - KŘP Pardubického kraje
  72052147 - KŘP kraje Vysočina
  75151499 - KŘP Jihomoravského kraje
  72052767 - KŘP Zlínského kraje
  72051795 - KŘP Olomouckého kraje
  75151502 - KŘP Moravskoslezského kraje
 6. DIČ
  CZ00007064 - SLZ PP ČR
  CZ75151472 - KŘP hl. m. Prahy
  CZ75151481 - KŘP Středočeského kraje
  CZ75151511 - KŘP Jihočeského kraje
  CZ75151529 - KŘP Plzeňského kraje
  CZ72051612 - KŘP Karlovarského kraje
  CZ75151537 - KŘP Ústeckého kraje
  CZ72050501 - KŘP Libereckého kraje
  CZ75151545 - KŘP Královéhradeckého kraje
  CZ72050250 - KŘP Pardubického kraje
  CZ72052147 - KŘP kraje Vysočina
  CZ75151499 - KŘP Jihomoravského kraje
  CZ72052767 - KŘP Zlínského kraje
  CZ72051795 - KŘP Olomouckého kraje
  CZ75151502 - KŘP Moravskoslezského kraje
 7. Dokumenty
 8. Žádosti o informace
  Žádosti o informace týkající se činnosti Policie ČR lze podat ústně nebo písemně nejlépe k oddělení tisku a prevence příslušného útvaru policie, do jehož působnosti informace spadá.
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře  - problematika cizinců, zbraní a další 
 12. Popisy postupů
 13. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   14.2 Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
 15. Licenční smlouvy - v současné době těmito smlouvami Policie ČR nedisponuje
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   16.2 Výhradní licence
 16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem