Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

 

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

1. Název: Policie České republiky

2. Důvod a způsob založení: Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.

3. Organizační struktura:
Organizační schéma Policie ČR naleznete na konci článku a v přiloženém PDF.

4. Kontaktní spojení: www.policie.cz/kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Policie České republiky, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7, 170 89

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sídlo: Policie České republiky, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7, 170 89
- ostatní úřadovny určené pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvu naleznete vždy ve webové prezentaci konkrétní úřadovny.

4.4 Telefonní čísla:
Tísňová linka - 158
Policejní prezidium ČR (spojovatelka MV) - +420 974 811 111
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - +420 974 821 111
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje -+420 974 821 111
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - +420 974 221 111
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - +420 974 321 111
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - +420 974 361 229
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - +420 974 421 111
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje - +420 974 461 229
Krajské ředitelství policie  Královéhradeckého kraje - +420 974 521 111
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - +420 974 561 111
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - +420 974 266 111
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - +420 974 621 111
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - +420 974 661 111
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - +420 974 766 111
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - +420 974 721 111

4.5 Adresa internetové stránky - www.policie.cz

4.6 Adresa podatelny
Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, poštovní přihrádka 62, PSČ 170 89 Praha 7
pondělí až čtvrtek 7.30 hod. až 16.00 hod.
pátek 7.30 hod. až 14.30 hod
- Pravidla pro příjem podání

4.7 Adresa e-podatelny -  epodatelna.policie@pcr.cz
pondělí až čtvrtek 7.30 hod. až 16.00 hod.
pátek 7.30 hod. až 14.45 hod
Další elektronické adresy: www.policie.cz/kontakty

4.8 Datové schránky:
Policejní prezidium České republiky - gs9ai55
PP ČR - Odbor mezinárodní policejní spolupráce: rfxv87u
Národní centrála proti organizovanému zločinu: eesyd9x
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě: bzijisp
Národní protidrogová centrála: v2jdr7d
Útvar zvláštních činností: asgdrju
Útvar speciálních činností: ircd7us
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: e7gd769
Ochranná služba: pyrd765
Útvar pro ochranu prezidenta České republiky: sfsd748
Útvar rychlého nasazení: yr2d762
Letecká služba: gyed7zz
Ředitelství služby cizinecké policie: ybndqw9
Kriminalistický ústav: rrpd7zw
Pyrotechnická služba: 283d744
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - rkiai5y
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - 2dtai5u
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - eb8ai73
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - 5ixai69
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - upshp5u
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - a64ai6n
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje - vsmhpv9
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - urnai6d
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - ndihp32
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - x9nhptc
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraj - jydai6g
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - w6thp3w
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 6jwhpv6
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - n5hai7v

5. Případné platby lze poukázat - Bankovní spojení Policie České republiky

6. IČ
00007064 - PP ČR (MV ČR)
75151472 - KŘP hl. m. Prahy
75151481 - KŘP Středočeského kraje
75151511 - KŘP Jihočeského kraje
75151529 - KŘP Plzeňského kraje
72051612 - KŘP Karlovarského kraje
75151537 - KŘP Ústeckého kraje
72050501 - KŘP Libereckého kraje
75151545 - KŘP Královéhradeckého kraje
72050250 - KŘP Pardubického kraje
72052147 - KŘP kraje Vysočina
75151499 - KŘP Jihomoravského kraje
72052767 - KŘP Zlínského kraje
72051795 - KŘP Olomouckého kraje
75151502 - KŘP Moravskoslezského kraje

7. Plátce daně z přidané hodnoty - DIČ
CZ00007064 - PP ČR (MV ČR)
CZ75151472 - KŘP hl. m. Prahy
CZ75151481 - KŘP Středočeského kraje
CZ75151511 - KŘP Jihočeského kraje
CZ75151529 - KŘP Plzeňského kraje
CZ72051612 - KŘP Karlovarského kraje
CZ75151537 - KŘP Ústeckého kraje
CZ72050501 - KŘP Libereckého kraje
CZ75151545 - KŘP Královéhradeckého kraje
CZ72050250 - KŘP Pardubického kraje
CZ72052147 - KŘP kraje Vysočina
CZ75151499 - KŘP Jihomoravského kraje
CZ72052767 - KŘP Zlínského kraje
CZ72051795 - KŘP Olomouckého kraje
CZ75151502 - KŘP Moravskoslezského kraje

8. Dokumenty
- Seznamy hlavních dokumentů
- Rozpočet
- Seznam automatizovaných technických prostředků

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace týkající se činnosti Policie ČR lze podat ústně nebo písemně u příslušného útvaru, do jehož působnosti informace spadá (www.policie.cz/kontakty).

10. Příjem podání a podnětů
- Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Stížnosti
- Trestní oznámení
- Informování o osobních údajích včetně SIS a VIS
- Zbraně a střelivo
- Agenda cizinecké policie
- Opravné prostředky
- Formuláře - problematika cizinců, zbraní a další
- Popisy postupů

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy - v současné době těmito smlouvami Policie ČR nedisponuje
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence - žádná data ke zveřejnění

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

15. Vnitřní oznamovací systém Policie ČR

vytisknout  e-mailem