Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Paintballové a airsoftové zbraně

Pozor při jejich používání  

 

Na konci července skončila zbraňová amnestie, při které jen v západních Čechách lidé odevzdali 840 zbraní různých kategorií.
Existují však také skupiny zbraní, k jejichž držení povolení nebo ohlášení potřeba není, protože se nejedná v pravém slova smyslu o zbraně, ale spíš o náčiní určené ke sportovním účelům. Řeč bude o airsoftu a paintballu. Tyto aktivity si v posledních letech získávají na stále větší oblibě a každým rokem výrazně přibývá zájemců o ně.

Na trhu je celá řada nejrůznějších variant plynových, vzduchových, elektrických nebo manuálních zbraní a v neposlední řadě i maket. Jejich provedení se zdokonaluje a věrně kopíruje skutečné střelné zbraně.
 Majitelé, kteří si je pořizují, se však při manipulaci s nimi často chovají nezodpovědně. Přestože se v případě paintballových nebo airsoftových  zbraní nejedná o výrobky, které by měly působit zranění, jsou to zbraně funkční a musí splňovat mnohá bezpečnostní kritéria. V krajních případech totiž také dokážou způsobit vážná poranění.
U airsoftových a paintballových přestřelek je třeba vždy používat ochranné pomůcky, zejména helmy nebo brýle a masky, které zpravidla kryjí i citlivá místa na krku. Celý zbytek těla by pak měl být chráněný pevným oděvem.
Rozhodně nespoléhejte na to, že se nejedná o smrtící zbraň. Nikdy jí nepoužívejte proti člověku bez chráničů a samozřejmě ani na místech, která k provozování těchto zábav nejsou určená nebo se na nich mohou zdržovat jiné osoby. Pokud si pořídíte nové vybavení, vždy se nejdříve podrobně seznamte s manipulací z přiloženého návodu a v případě nejasností se obraťte na odborníky z řad prodejců nebo výrobců. Potom si zbraň vyzkoušejte v bezpečném prostředí proti terči, než jí začnete používat v rámci vašich sportovních aktivit. Pokud manipulaci dokonale neovládáte, nevíte, jak se zbraň chová a co všechno dokáže, ohrožujete nejen druhé ale i sebe.
 
Volně prodejné jsou i jiné prostředky určené k osobní obraně (např. paralyzéry, obranné spreje), které povolení ani ohlášení nepodléhají. I v tomto případě je třeba být při jejich používání plně seznámený s jejich obsluhou a také účinky, které mohou způsobit. Navíc při jejich případném použití mějte na mysli, že byste je měli  použít jen pokud jste vážně ohroženi.

Při používání každého obranného prostředku nebo zbraně bez ohledu na zaměření případně skupinu k níž přísluší (tedy i paintballové a airsoftové), je potřeba dodržovat některé základní bezpečnostní zásady, které výrazně snižují riziko zranění nebo jiných vážných následků.
V první řadě je třeba s každou zbraní manipulovat, jako by byla nabitá, nebo připravená k použití v plně funkčním stavu. A to bez ohledu na to, že jsme si zcela jisti jejím vybitím při posledním použití, zajištěním nebo uvedením do takového stavu, při kterém nehrozí žádné nebezpečí. Před každým použitím bychom měli provézt kontrolu jejího stavu a funkčnosti v bezpečném prostoru k tomu určeném. Pokud se v okolí přímo takové místo nenachází, pak je třeba vybrat lokalitu, která bude přehledná a v níž bude manipulace bezpečná. Berte ohled zejména na možný nečekaný výskyt osob a samozřejmě i účinnost nebo možný dosah zbraně (například dostřel, rozptyl).
Jestliže se při kontrole nebo při používání objeví jakákoli závada, okamžitě je třeba zbraň přestat používat. Je nutné ji zajistit, vyjmout náboje nebo náplně a předat autorizovanému servisu, výrobci nebo prodejci ke sjednání nápravy.

Pokud paintballovou nebo airsoftovou zbraň nebo povolený obranný prostředek nebudeme delší dobu používat, měli bychom je zabezpečit tak, aby k ní žádné jiné osoby neměly přístup. Mohlo by dojít k jejich zneužití nebo nesprávné manipulaci s nimi. Přestože není předepsáno, že bychom tyto zbraně měli mít uložené v trezoru nebo bezpečnostní skříňce, jako je tomu u většiny skutečných zbraní ve smyslu zákona o zbraních a střelivu, nezapomínejte, že i s těmito předměty se dají napáchat značné škody. Zejména děti si s nimi mohou přivodit zranění velice snadno, v krajním případě dokonce smrt.

V neposlední řadě je třeba zmínit se i o nošení nebo převážení airsoftových a paintballových zbraní. Z důvodu jejich podobnosti s těmi skutečnými ve smyslu zákona o zbraních a střelivu, je na místě nenosit je volně na veřejnosti. V některých situacích skutečně není možné rozeznat napodobeninu od skutečné zbraně a v této souvislosti také reálnou hrozbu od nevinného žertu nebo pouhé nezodpovědnosti. Doporučujeme tedy i při přesunech z místa na místo převážet tyto předměty v ochranných nebo původních obalech a mít u sebe i potřebnou dokumentaci k nim. Ideální je nechávat tuto výbavu pouze na místech, kde je pravidelně používána, tedy na sportovištích k tomu určených a vybavených.  

nstržm. Jakub Hrubý

vytisknout  e-mailem