Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Opravný prostředek proti stanovisku České republiky, které vedlo k zamítnutí žádosti o udělení schengenského víza

V případě zamítnutí žádosti o udělení schengenského víza z důvodu uplatnění negativního stanoviska v rámci tzv. předchozích konzultací podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) obdrží žadatel formulář pro oznámení důvodů zamítnutí žádosti o udělení víza, na kterém je vyznačen jeden nebo více z následujících důvodů pro zamítnutí udělení víza: 

  • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost,
  • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 21 nařízení (EU) 2016/399 (Schengenský hraniční kodex) nebo
  • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro své mezinárodní vztahy.

Pokud je na formuláři v části „Další poznámky“ zároveň uvedena informace, že Česká republika je členským státem, nebo jedním z členských států, který takové stanovisko uplatnil, má žadatel o vízum v České republice možnost domáhat se v souladu s § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, žalobou u soudu ochrany proti takovému stanovisku nebo určení, že bylo nezákonné.

Žalovaným orgánem je v takovém případě Ředitelství služby cizinecké policie, které dle podle § 163 odst. 1 písm. u) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí konzultace při udělování víz. Žaloba musí být podána k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, tj. seznámil se s důvody zamítnutí žádosti o udělení víza. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k zásahu došlo.

Výše uvedeným nejsou dotčena práva žadatele o vízum jakožto subjektu údajů. Detailnější informace naleznete na níže uvedených odkazech:

Vyžizování žádosti o informování o osobních údajích

Dozorová a rozhodovací činnost

vytisknout  e-mailem