Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nebezpečná místa

Policisté upozorňují na místa častého výskytu dopravních nehod 

Policisté z dopravního inspektorátu územního odboru Plzeň-jih vypracovali seznam míst, kde řidiči se svými vozy nejčastěji havarují. Příčiny dopravních nehod jsou různé. Nejčastěji se jedná o nedodržení bezpečné vzdálenosti, podcenění klimatických podmínek a technického stavu vozovky a nakonec nevěnování se řízení motorového vozidla. Nezapoměňte, že o tom, zda-li dojedete do cíle v pořádku a ve zdraví rozhodujete ve většině případě vy sami. Šťastnou cestu vám přejí policisté z územního odboru Plzeň-jih.   
 
SILNICE I/26

Úsek silnice u odbočky na obec Zbůch-Starý důl

Přehledný, zdánlivě nevinný úsek je z dosud z nezjištěných příčin místem častého výskytu těžkých dopravních nehod, kdy viník dopravní nehody nejčastěji vjede do protisměru a dojde k čelnímu střetu.

Křižovatka se silnicí II/180 v obci Chotěšov

Dopravně technický stav tříramenné křižovatky je ztížen tím, že silnice I/26 se v tomto úseku stáčí, tzn. že se jedná o zatáčku. Tento fakt je komplikován silným sklonem ramene silnice II/180.

Křižovatka se silnicí III/19341 na obec Střelice

Nerespektování SDZ P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!), rychlost jízdy a bezohlednost řidičů. Tyto faktory jsou původcem smrti již několika lidí.

SILNICE I/27:
Úsek přechodů pro chodce v obci Přeštice

Často zde dochází ke střetu vozidel zezadu při dávání přednosti chodcům na přechodech. Příčinou je takřka vždy rychlost jízdy, potažmo nedodržení bezpečné vzdálenosti.

SILNICE I/20
Úsek silnice od odbočky se silnicí III/18047 k hranici obce Losiná

Častým jevem je zde střet vozidel zezadu při odbočování vlevo na silnici III/18047, kdy řidič odbočující vlevo, jedoucí od obce Losiná, dává přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a inkasuje leckdy tvrdý úder od příliš rychle jedoucího řidiče do zadní části svého vozidla. Dalším nešvarem řidičů je vysoká rychlost v zatáčce u čerpací stanice.

Křižovatka se silnicí I/19 a křižovatka se silnicemi II/183 a III/18026

Příčinou dopravních nehod zde bývá nedání přednosti v jízdě anebo rychlost jízdy.

Úsek silnice u obce Vlčtejn

Zde je vysoce nebezpečné nerespektování zákazu předjíždění před horizontem a tím vzniká riziko čelního střetu.

Křižovatka se silnicí III/11747 - odbočka na obec Klášter

Časté místo dopravních nehod. Vzhledem k dopravně technickému stavu vozovky v těsné blízkosti křižovatky (zatáčka) se zde hojně vyskytují havárie, při nichž řidiči, kteří jedou od Plzně, a nepřizpůsobí rychlost jízdy v tomto místě, nezvládnou pravotočivou zatáčku, s vozidlem přejedou do protisměru, kde se  střetnou s vozidlem jedoucím v opačném směru jízdy. Výsledkem je vysoký výskyt dopravních nehod se zraněním, které někdy končí i smrtí.

SILNICE I/19
Křižovatka se silnicemi III/1772 a III/1773

Na tomto rizikovém, ale poměrně přehledném místě dochází k nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky v zatáčce a následným haváriím mezi ramena křižovatky (silnic III. třídy) do pole, zřídkakdy dojde k nedání přednosti v jízdě.

SILNICE II/230
Křižovatka se silnicemi II/183 a III/18210 „na Zámostech“ u obce Přeštice

Na tomto místě dochází často k nedání přednosti v jízdě a k nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky v zatáčce.                                                                

SILNICE II/180
Křižovatka se silnicemi III/18019 a III/18018 u obce Letkov

 Nejnepřehlednější křižovatka na okrese Plzeň – jih. Silnice II/180, která je v tomto případě hlavní komunikací, se v místě křižovatky stáčí ve směru od obce Starý Plzenec do pravotočivé zatáčky. I přes snížení rychlosti na 50 km/h na hlavní komunikaci II/180 zde dochází k těžkým střetům, zejména díky nedodržení tohoto rychlostního limitu. Řidiči jedoucí po silnicích III. třídy pak nemají leckdy šanci reagovat na tyto spěchající řidiče vzhledem k valům – náspům v okolí křižovatky. Nejčastěji tedy dochází k nedání přednosti v jízdě anebo k nedodržení předepsané rychlosti, eventálně nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky II/180 v zatáčce.

SILNICE II/177
Úsek silnice mezi obcemi Spálené Poříčí a Štítov

Řidiči zde opakovaně podceňují ostrou zatáčku u obce Štítov. Téměř pravidelně zde nepřizpůsobují rychlost dopravně technickému stavu vozovky a havarují v některém ze silničních příkopů. Mnohdy skončí daleko v poli.

SILNICE III/18022

Úsek mezi obcemi Sedlec a Šťáhlavy – „Teplý potok“

V této lokalitě dochází k častým haváriím díky nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky v sériích ostrých zatáček. Zejména řidiči – amatéři zde podcení svoje schopnosti. Dále je zde díky vysokému výskytu cyklistů riziko střetů motorových vozidel s cyklisty.


 

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem