Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupež mají na svědomí dva nezletilí chlapci

MLADOBOLESLAVSKO - Po poškozeném chtěli peníze, když jim je nedal, napadli ho. 

Mladoboleslavští kriminalisté se od 5. září 2023 zabývali případem napadení 9letého chlapce, ke kterému došlo v odpoledních hodinách na tř. Osvobozených politických vězňů v Benátkách nad Jizerou ze strany dvou, v té době neznámých, nezletilých chlapců.

Oba nezletilci si poškozeného vyhlédli a nějakou dobu ho pronásledovali. O chvíli později ho zastavili a požadovali, aby jim vydal peníze. Poškozený u sebe žádné peníze neměl, to jim i řekl a pokračoval v cestě domů. S tím se ale nechtěli smířit a pronásledovali poškozeného dál a opakovaně ho vyzvali, aby jim peníze vydal, ten se z obavy dal na útěk.

Následovalo fyzické napadení chlapce ze strany dvou útočníků, které skončilo podkopnutím nohou, několika kopanci a údery do oblasti rukou. Poškozenému se nakonec podařilo utéct do domu a schovat se, oba útočníci se poté dali na útěk.

Kriminalistům se po několika dnech podařilo celou událost objasnit a ztotožnit i oba nezletilé útočníky. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o dva 7leté chlapce z Benátek nad Jizerou.

Skutek policisté právně kvalifikovali jako čin jinak trestný loupež podle ust.§ 173 odst.1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství, a to z důvodu věku nezletilých osob.
Vzhledem k nedostatku věku bude případ odložen, avšak dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného, lze uložit opatření, kterými jsou například výchovné povinnosti, výchovná omezení, ale také ochranná výchova. Policisté budou uložení takovýchto opatření navrhovat.

Tento skutek byl jedním z posledních impulsů ke schůzce představitelů Magistrátu Mladá Boleslav - oddělení sociálně právní ochrany dětí (sociální prevence), Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mladé Boleslavi a Policie České republiky  Územního odboru  Mladá Boleslav  na jednání se starostou Benátek nad Jizerou a panem Karlem Bendlem a vedením Městského úřadu.

Všichni účastníci jednání se jednoznačně shodli, že je třeba proti zhoršující se situaci neprodleně zakročit a přijmout taková opatření, která pomohou rychle a komplexně celou situaci včas vyřešit.  Každá z institucí se v první řadě zaměří na několik zásadních faktorů, které mají vliv na kvalitu života občanů. Stejně jako na chování nezletilců na veřejnosti, na plnění povinné školní docházky a s tím související odpovědnost jejich rodičů. Mimo jiné bude probíhat ještě intenzívnější šetření v případě příjemců nepojistných sociálních dávek nebo podpor v nezaměstnanosti. Cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci klienta. Zaměstnanci ÚP ČR mohou v jeho průběhu ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. Pokud tomu tak není, může dojít k odejmutí dávky a v případě neoprávněného čerpání vyčíslení přeplatku, který dotyčný klient musí ÚP ČR vrátit.  Byla zde diskutována i otázka zapojení neziskových organizací formou poskytování sociálních služeb komunitního a nízkoprahového charakteru pro neorganizované děti a mládež, která by jim nabídla různou zájmovou činnost a současně i poskytla podporu pro rodiny s dětmi a občany, kteří potřebují odborné sociální poradenství.

Policisté veškeré podněty od veřejnosti a oznámené události, které se dějí na území Mladoboleslavska, rozhodně nepodceňují, a každému oznámení věnují pozornost. Zajištění bezpečnosti všech občanů je jejich prioritou, proto provádí nejen pravidelné kontroly rizikových míst, ale jednají i na pravidelných schůzkách s představiteli magistrátu a dalšími zapojenými subjekty a případné problémy či bezpečnostní rizika okamžitě společně řeší.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
21. září 2023

vytisknout  e-mailem