Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Květnové preventivní přednášky

HRADECKO – Jak bezpečně na ulici či internetu  

 

V průběhu čtyř dnů (7., 11., 21. a 24. 5. 2012) měsíce května hradecký preventista zrealizoval 9 přednášek, při kterých mu naslouchalo celkem 218 dětí. Jednou policista vyrazil za studenty do Nového Bydžova, kde uskutečnil dvě přednášky, jedna preventivní akce se odehrála na hradeckém dopravním hřišti a zbývajících šest přednášek se uskutečnilo v Preventivně informačním centru hradecké policie.

V pondělí 7. května policista vyrazil do Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Nový Bydžov. Zde si žáci dvou tříd vyslechli přenášky na téma trestní odpovědnosti, trestné činnosti mládeže a chování v krizových situacích. Na základě požadavku preventista pohovořil i na vybraná témata z oborů kriminalistické techniky.
V pátek shodného týdne policista přednášel vPreventivně informačním centru hradecké policie. Jako první jej navštívili předškoláci z Mateřské školy Štechova Hradec Králové. Tito se dozvěděli informace o činnosti Policie ČR, jak správně zareagovat na oslovení cizím člověkem, který je bude například někam lákat, co dělat v případě nálezu nebezpečného předmětu a jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Přednášku na stejné téma vyslechla i druhá třída školky, která centrum navštívila 24. května. V průběhu přednášky děti zhlédly názornou ukázku nebezpečných předmětů, či vybrané filmové ukázky z policejní videogalerie Policista předal pedagogickému personálu reflexní vesty oddělení BESIP. Tyto jsou do mateřských škol distribuovány v rámci kampaně Ministerstva dopravy České republiky s názvem "Jsme vidět!.
V pátek dvě hodiny před polednem na hradeckou policii dorazili žáci páté třídy Základní školy Bezručova Hradec Králové. Tito si vyslechli přednášku na téma rizik virtuální komunikace. Hovořeno bylo především o riziku jménem kyberšikana a kybergrooming. Přítomní byli seznámeni s preventivním projektem Seznam se bezpečně.
Chvíli po obědě do centra přišli žáci 2. ročníku Odborného učiliště Hradec Králové 17. listopadu. Tito si tentokrát vyslechli přednášku na téma problematiky návykových látek. Po úvodním slovu preventisty k žákům hovořil vyšetřovatel hradecké Služby kriminální policie a vyšetřování zabývající se právě „TOXI“ problematikou.
V pondělí 21. května se policista sešel s malými žáky Mateřské školy Holohlavy na dopravním hřišti u všesportovního stadionu v Hradci Králové. S policistou na místo vyrazili i policisté z dopravního inspektorátu. Když už si malí předškoláci zařídili výlet do metropole, oslovili ve spolupráci s policií i krajského koordinátora oddělení BESIP, dobrovolné hasiče z Malšovy Lhotya pracovníky firmy IDIADA a.s. zabývající se výzkumem následků dopravních nehod. Zde si malí caparti na několika stanovištích vyzkoušeli jaké je to se pohybovat po vozovce, včetně profesionálního komentáře „dopravačky“. Dále si prohlédli hasičské vozidlo, vyslechli si základní preventivní „hasičské rady“ a byli seznámeni s výstrojí k poskytování první pomoci. U policejního vozidla se dozvěděli jak se bezpečně chovat v okolí vozovek především v roli chodce. Na posledním stanovišti se od pracovníků firmy Idiada a.s. dozvěděli, jaké výhody přináší a jak vlastně fungují dětské autosedačky.
Na závěr si děti vyzkoušely, jak rychle umí běhat, kdy výsledek běžeckého zápolení se dozvěděly od policisty obsluhující radar, kterým rychlost změřil. Nejrychlejší z nejrychlejších dosáhl rychlosti 16 km /h. V průběhu setkání předškoláci dostali reflexní vesty oddělení BESIP, které jsou do mateřských škol distribuovány v rámci kampaně Ministerstva dopravy České republiky s názvem „Jsme vidět!“.
Téhož dne odpoledne policista Preventivně informační skupiny Hradec Králové přednesl žákům 2. a 3. třídy ve družině Základní školy Úprkova Hradec Králové v Preventivně informačním centru přednášku na téma obecné bezpečnosti. Mimo bezpečnost v silničním provozu, při pohybu mezi cizími lidmi, při nutkání vzít do ruky zdánlivě zajímavý předmět co neznám, bylo krátce pohovořeno i o bezpečné komunikaci prostřednictvím mobilu, či internetu.
Ve čtvrtek 24. května na hradeckou policii zavítali čtvrťáci Základní školy Štefánikova Hradec Králové. Tématem přednášky byla rizika virtuální komunikace. V průběhu přednášky se školáci dozvěděli, jaké mohou být formy kyberšikany a v čem může být horší nežli šikana „tradiční“. Poté ihned samozřejmě následovaly rady jak se jí vyhnout, nebo co dělat, když se s ní setkám. Dále bylo hovořeno o riziku jménem kybergrooming. Při přednášce byli posluchači seznámeni s projektem Seznam se bezpečně.

fotogalerie ke zhlédnutí zde…

Více preventivních informací na úseku silničního provozu nejdete na www.ibesip.cz

Více informací k bezpečné virtuální komunikaci naleznete zde:

www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

Partner královéhradecké policie ve tvorbě informačních materiálů k rizikům virtuální komunikace je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Čtěte také:
Pokračování projektu BENAMO
– článek z preventivní akce na Jičínsku
Soutěž mladých cyklistů - článek z preventivní akce na Jičínsku
Policie za dětmi ve Vysokově - článek z preventivní akce na Náchodsku


nprap. Jan Čížkovský
26. května 2012
foto PČR
 

 

vytisknout  e-mailem