Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Revolution Train

PLZEŇSKÝ KRAJ - Veřejnost mohla opět navštívit protidrogový vlak. 

Cestující si na hlavním vlakovém nádraží v Plzni mohli všimnout ojedinělé vlakové soupravy s nápisem Revolution Train. Jedná se o preventivní vlak, který se inovativní a zážitkovou formou věnuje drogové problematice, a to jak v oblasti užívání nelegálních návykových látek, tak i těch povolených – alkoholu a nikotinu.

Pro odbornou veřejnost byla připravena prohlídka vlaku a s ní spojený tiskový briefing, kterého se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild a náměstek ředitele Národní protidrogové centrály plk. JUDr. Břetislav Brejcha. Ti ve svých projevech zmínili důležitost preventivního působení v oblasti omamných a psychotropních látek, a to zejména ve vztahu k dětem.

Protidrogový vlak – Revolution Train nepřijel do Plzně poprvé. Již v minulých letech jej mohli navštívit lidé hned na několika místech v Plzeňském kraji. Vlak je určen zejména dětem ve věku 10 -17 let, nicméně navštívit jej může široká veřejnost. Vlaková souprava je složena z několika po sobě navazujících vagónů, které se mění v multimediální sály. Návštěvníkům se při prohlídce promítá film o možných příčinách, vývoji i důsledcích drogové závislosti. Díky interaktivním technologiím se diváci stávají aktivními účastníky filmu. Promítaný příběh se v jistých sekvencích zastaví a návštěvníci jsou přímo vtaženi do děje i prostředí, ve kterém se film odehrával.

Po prohlídce vlaku a anonymním sběru dat, do projektu vstupují s jistým časovým odstupem policisté, a to s návazným programem „To je zákon, kámo!“. Ten je zaměřen na právní vědomí v oblasti drogové problematiky, žáci pracují v policejních týmech a odpovídají na zadané otázky.

Pokaždé, když Revolution Train do našeho kraje přijede, představujeme jeho zájemcům naši policejní práci. Nejinak tomu bylo i nyní, pro děti a další návštěvníky jsme si připravili ukázku policejní výstroje, výzbroje a z preventivního stánku si každý odnesl zajímavý dárek.

por. Mgr. Pavla Burešová
27. září 2020

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem