Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jsme tu s Vámi každý den

KRAJ - Rok 2022 na lince 158. 

Operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění neodkladných pIos 2.jpgolicejních úkonů nejen v mimořádných situacích. Jsou pomyslnou střechou zaštiťující koordinaci a organizování nejen sil a prostředků Policie České republiky, které jsou efektivně využívány pro plnění policejních činností. Poskytují také potřebnou podporu a pomoc policistům a policejním hlídkám v terénu a pochopitelně také obyvatelům daných regionů. Zajišťují součinnost s dílčími policejními útvary, ostatními orgány státní správy a samosprávy a organizacemi a složkami celého integrovaného záchranného systému.

Operační střediska jsou zřízena ve všech krajích České republiky a nejinak je tomu také v případě Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Policisté zařazení na operačních střediscích mimo jiné přijímají oznámení prostřednictvím bezplatné linky 158. Ve velmi krátkém časovém úseku vyhodnocují přijatá oznámení a vysílají policejní hlídky na místa, která se přijatých oznámení týkají. Efektivně koordinují dojezdy policejních hlídek na místa událostí a zajišťují pomyslný servis zasahujícím policistům na místech činů tak, aby co nejlépe využili policejní prostředky k vyřešení nastalých situací. Výčet činností operačních středisek je velmi rozmanitý. Každý den na operačním středisku a tedy i na lince 158 je jiný. Přesto, že se může zdát, že přijatá oznámení mají ve valné většině stejný obsah, vždy se v něčem liší. Práce policistů na operačních střediscích tak vyžaduje neustálou pozornost, rychlou a přesnou reakci na nastalou situaci, bryskní úsudek, ale také jistou dávku porozumění při komunikaci s oznamovateli mnohdy velmi nepříjemných situací. Policisté však musí být vybaveni také nezbytnou mírou asertivity. Ta je skoro nutností při komunikaci s osobami, které se pokouší zpestřit si den neopodstatněnými a zavádějícími hovory na tísňovou linku. Tyto osoby si vůbec neuvědomují, že svým hovorem mohou blokovat linku těm, kteří jsou v ohrožení života a zdraví nebo těm, kterým hrozí újma na majetku.

Zneužití linky tísňového volání:
Za uplynulý rok se těchto zneuživatelů linky 158 v Libereckém kraji objevilo hned několik. I přes náležité poučení ze strany policistů na tísňových linkách bezprostředně při volání, nebyly tyto osoby mnohdy schopny ani pochopit hloupost svého chování. A tak je jejich počínání zaznamenáno a posléze oznámeno k vyřešení, pod možností pokuty ve správním řízení až do výše 100 tisíc korun, Českému telekomunikačnímu úřadu. Takovýchto případů policisté za uplynulý rok předávali správnímu orgánu celkem 7.

Počty hovorů na tísňovou linku:
I přesto, že se meziročně zvýšil počet oznámení učiněných na linku 158 v Libereckém kraji o více jak dva a půl tisíce, zůstal počet oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu neměnný. Za rok 2022 přijalo Integrované operační středisko v Liberci 61685 hovorů na tísňovou linku, což v průměru činí téměř 170 hovorů denně. Každý rok tento počet narůstá. Nejzatíženějšími obdobími roku, kdy se razantně navyšují počty příchozích hovorů, jsou tradičně letní měsíce a s tím spojené období prázdnin a dovelných. Mezi nejexponovanější dny, co do počtu přijatých oznámení na linku 158 patří oslavy konce roku a oslavy pálení čarodějnic. V průběhu silvestrovských oslav roku 2022 řešili policisté prostřednictvím linky 158 více jak 230 oznámených případů. Při loňských oslavách čarodějnic pak bezmála 220 událostí oproti 166 v roce 2021. Je nutné zmínit, že rok 2021 a oslavy pálení čarodějnic, byli ve znamení dozvuků koronavirových opatření.

  • Hovory a tísňová volání na lince 158:

Záchrana života:
Velmi zkušení policisté zařazení na integrovaném operačním středisku přijímají také žádosti, k1.jpgteré se týkají okamžitého vyslání policejních hlídek na místa, kde se nacházejí osoby v bezprostředním ohrožení života. Již více jak čtyři desítky policejních vozů v kraji jsou vybaveny AED – automatizovanými externími defibrilátory a policisté těchto vozů jsou náležitě proškoleni jakožto „first responders“ k jejich použití. Záchrana života je tak nejen pro zdravotníky, ale také pro policisty na linkách 158 a v terénu významným aspektem ve výkonu jejich povolání. V roce 2022 bylo na Integrované operační středisko policie Libereckého kraje oznámeno 222 žádostí o vyslání policejních hlídek vybavených AED na místa událostí. V 18 případech se zasahujícím policistům podařilo významně přispět k záchraně života pacientů. Oproti roku 2021 se jednalo o nárůst nejen v počtu samotných žádostí o výjezdy s AED, ale i co do počtu úspěšných použití defibrilátorů. Těch bylo v roce 2021 z celkového počtu 173 žádostí 10. 

PCR_kampan_ 6MB.jpg
 

6. ledna 2023
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem