Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační středisko

os pčr.jpgOperační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích.

Jsou zřízena na krajských ředitelstvích PČR, na útvarech s celorepublikovou působností a na Policejním prezídiu České republiky. Oznámení učiněná voláním na národní tísňového číslo 158 jsou přijímána na krajských operačních střediscích.

Hlavním úkolem operačního řízení je koordinování a organizace policejních sil a prostředků daného útvaru k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Operační střediska poskytují potřebnou podporu a servis policistům „v terénu“ a zajišťují součinnost s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému.

Operační středisko NOC (dále jen „operační středisko prezidia“) má specifické postavení v systému operačních středisek Policie ČR. Jeho místo je na vrcholu pyramidové organizační struktury, což vymezuje většinu jeho úkolů a kompetencí. Působnost operačního střediska překračuje hranice působnosti krajských ředitelství Policie ČR.

Operační středisko prezidia koordinuje policejní akce a policejní opatření při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které přesahují, či se předpokládá, že budou přesahovat území jednoho kraje či vyžaduje-li řešení události taková opatření, která překračují rámec plnění úkolů jednotlivých krajských ředitelství policie. V těchto případech koordinuje nasazování sil a prostředků a rovněž rozhoduje o nasazení specifických sil a prostředků policie (např. Letecká služba, pyrotechnik).“

vytisknout  e-mailem