Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravní nehodovosti

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté v Plzeňském kraji zaznamenali meziročně pokles dopravních nehod.  

Policisté v Plzeňském kraji zaznamenali meziročně pokles dopravních nehod. Zatímco v roce 2012 zapsali do policejních statistik 3453 dopravních nehod, v roce 2013 evidovali 3121, a to je o 332 dopravních nehod méně. Způsobená hmotná škoda přesáhla částku 257 miliónů korun. Z tohoto počtu byl viník nehody ve 279 případech pod vlivem alkoholu, z toho sedm motoristů způsobilo dopravní nehodu pod vlivem alkoholu i drog. Pod vlivem drog bylo dalších 17 motoristů. Téměř u všech těchto zmíněných ukazatelů byla zaznamenána klesající tendence. Nárůst byl zaregistrován pouze u viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu a drog, kde se oproti loňskému roku zvýšil počet o pět případů. Z celkového počtu nehod došlo na dálnici D5 v Plzeňském kraji k 166 dopravním nehodám. Při nich zemřely tři osoby, čtyři byly těžce zraněny a 32 osob bylo zraněno lehce a třikrát byl viníkem dopravní nehody řidič pod vlivem alkoholu.
 
  
Dopravní nehodovost
Rok 2013
Rok 2012
Srovnání s rokem 2012
Počet dopravních nehod
3121
3453
-332
Usmrceno osob
 
43
52
-9
Těžce zraněno
 
155
169
-14
Lehce zraněno
 
1451
1565
-114
Odhadnuté škody v mil. Kč
257,5
275,1
-17,6
Viník DN pod vlivem alkoholu
279
279
0
  • viník DN pod vlivem alkoholu a drog

     

 
7
 
2
 
+5
Viník DN pod vlivem drog
17
18
-1
 
 
Alkohol u viníků nehod
 
Policisté zjistili požití alkoholických nápojů u viníků dopravních nehod celkem v 279 případech. Při těchto nehodách bylo usmrceno pět osob, šest osob utrpělo těžká zranění a 151 lehká zranění. Pod vlivem drog usedlo za volant 17 motoristů. I při těchto dopravních nehodách zemřel jeden člověk, šest lidí bylo těžce zraněno a šest lehce.
 
 
 Stejně jako předloni i v roce 2013 nejčastěji zavinili dopravní nehodu řidiči motorových vozidel (2732), následovali řidiči nemotorových vozidel (137), zvířata zavinila 109 a chodci 85 dopravních nehod.
 
  
 

Zavinění dopravních nehod
Rok 2013
Rok 2012
Dopravní nehody podle místa
Rok 2013
Rok 2012
 
Řidičem motorového vozidla
 
2732
 
3143
 
Silnice 1. třídy
 
468
 
545
 
Řidičem nemotorového vozidla
 
137
 
108
 
Silnice 2. třídy
 
606
 
716
 
chodcem
 
 
85
 
89
 
Silnice 3. třídy
 
418
 
414
 
zvířetem
 
 
109
 
77
Účelová komunikace - parkoviště
 
91
 
145
 Jako nejčastější příčinu dopravní nehody uvádí dlouhodobé statistiky nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost, nedání přednosti a nesprávné předjíždění. Nejvíce nehod zaznamenali policisté v obcích (v roce 2013 – 1899 nehod, v roce 2012 – 2114 nehod).
 
  
Hlavní příčiny nehod
2013
2012
Nepřiměřená rychlost
902
1079
Nesprávné předjíždění
66
52
Nedání přednosti
416
490
Nesprávný způsob jízdy
1348
1522
 Pokud porovnáme dny v týdnu, stejně jako předloni, byl nejčernějším dnem v týdnu pátek. Nejvíce dopravních nehod v roce 2013 se stalo v měsíci srpnu (322), následoval únor (284) a květen (284), poté září (278). Naopak nejméně dopravních nehod bylo zaznamenáno v dubnu (209).
 
 
Rok 2013
Rok 2012
neděle
339
neděle
396
pondělí
506
pondělí
499
úterý
461
úterý
447
středa
462
středa
504
čtvrtek
444
čtvrtek
565
pátek
520
pátek
582
sobota
389
sobota
460
 
 
 
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červe-nec
Srpen
Září
Říjen
Listo-pad
Prosinec
Rok 2012
321
294
287
252
306
326
275
296
261
278
251
306
Rok 2013
249
284
227
209
284
266
267
322
278
263
224
248
Rozdíl
 
-78
-9
-60
-41
-36
-44
-7
+23
+19
-15
-26
-58
 
 Druhy dopravních nehod
 
 Podle druhu dopravních nehod prvenství drží střety s pevnou překážkou (1121), následují srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (1080), s vozidly zaparkovanými, odstavenými (191) a srážky s chodcem (183). Policisté do svých statistik zapsali 351 havárií a evidují 80 srážek s lesní zvěří, 12 srážek s tramvají a 11 s vlakem. Svůj podíl na celkovém počtu dopravních nehod mají i domácí zvířata (29).
 
 V roce 2013 policisté zaznamenali nejvíce dopravních nehod v největším městě Plzeňského kraje – v Plzni (celkem 1091), tedy ve srovnání s rokem 2012 vzrostl počet dopravních nehod o 37. Následoval Územní odbor Plzeň – venkov (641), Územní odbor Klatovy (428), Územní odbor Tachov (392) a Územní odbor Domažlice (391). Nejméně dopravních nehod bylo zaevidováno na Územním odboru Rokycany, kde se stalo 178 dopravních nehod. Velmi pozitivní je skutečnost, že na všech územních odborech v Plzeňském kraji byl zaregistrován pokles počtu dopravních nehod, pouze na území městského ředitelství byl zaznamenán mírný nárůst, ale tento fakt je způsoben specifičností krajského města (např. dojíždění za prací, vysoká hustota obyvatel a s ní související vysoká hustota provozu).
 
 
 
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Rokycany
Tachov
Plzeň-venkov
Počet DN
391
428
1091
178
392
641
Nárůst
-104
-16
+37
-16
-14
-219
  Zajímavá je také skutečnost, že loni došlo k největšímu počtu dopravních nehod na suchém a neznečištěném povrchu vozovky a za nezhoršené viditelnosti. Tyto údaje naznačují, že všichni účastníci silničního provozu by měli odpovědněji přistupovat ke svému pohybu na komunikacích. V rámci preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v roce 2013 na území Plzeňského kraje provedli policisté celkem 213 různě zaměřených dopravně bezpečnostních akcí. Také byly jako každoročně prováděny „dny zvýšeného dohledu“ a „víkendová doprava“ v souvislosti se zvýšením hustoty provozu na komunikacích v době svátků, ukončením a počátkem školního roku a při přesunu obyvatel na rekreační chalupy a chaty. V měsíci dubnu a září už tradičně probíhaly preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, v letních měsících mohli řidiči zaznamenat akci „Řídím – piju nealko pivo“. Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se rovněž účastnili 9 celorepublikových dopravně bezpečnostních akcí „TISPOL“ a zřejmě také díky těmto preventivním aktivitám a dopravně bezpečnostním akcím řidiči jezdili opatrněji a proto mohla být zaznamenána klesající tendence počtu dopravních nehod.
Rovněž byl prováděn společný výkon služby s kolegy ze Spolkové republiky Německo, na kterém se podíleli policisté z oddělení silničního dohledu a dálničního oddělení, celkem se uskutečnilo 15 akcí na území SRN a 7 akcí na území České republiky.
 
 
 
Výsledky práce dopravních policistů
 
Rok 2013
 
Rok 2012
 
Srovnání s rokem 2012
 
Počet přestupků
 
 
60 278
 
66 034
 
-5756
Počet blokových pokut uložených na místě přestupku
 
52 572
 
56 437
 
-3865
 
  • v celkové částce
 
 
22 666 000,-Kč
 
24 449 200,- Kč
 
-1 783 200,-Kč
Počet případů požití alkoholu řidičem
 
 
473
 
629
 
-156
Počet případů požití jiných návykových látek řidičem
 
231
 
111
 
+120
Celkový počet uložených kaucí
 
 
260
 
271
 
 
-11
  • podle zákona č. 361/2000 Sb.
 
 
83
 
71
 
+12
 
  • v celkové částce
 
 
533 000,-Kč
 
523 000,-Kč
 
+10 000,-Kč
  • podle zákona č. 111/1994 Sb.
 
 
177
 
200
 
-23
 
  • v celkové částce
 
 
2 810 000,- Kč
 
2 871 000,-Kč
 
-61 000,-Kč
 por. Ivana Telekešová, DiS.
14. ledna 2014

vytisknout  e-mailem