Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté a regulovčíci armády při řízení provozu

KLATOVY - Umíte vyřešit řízenou křižovatku? Uvádíme několik rad, jak reagovat a správně postupovat. 

Policisté z dopravního inspektorátu v Klatovech byli požádání zástupci Armády ČR o spolupráci při organizování kurzu regulovčíků k prověření  řízení provozu na pozemních komunikacích. Společná akce proběhla ve dnech 15. a 16. listopadu letošního roku v Klatovech na jedné vybrané křižovatce ulic Podbranská, Tyršova a Vrbova.

Cílem tohoto výcviku byl praktický nácvik řízení provozu na pozemních komunikacích, tedy osvojení si postojů a pokynů používaných při řízení křižovatky.

Při praktických ukázkách dopravní policisté příslušníkům armády předvedli správné pokyny při řízení provozu. Následně se příslušníci vojenské pořádkové služby se rozdělili do dvou skupin a pod dohledem policistů řídili provoz.

Policisté při řízení křižovatek zjišťují, že převážná většina řidičů neumí správně reagovat na jejich pokyny včetně chování chodců a z tohoto důvodu uvádíme výklad i názorné ukázky.

Jak vyřešit křižovatku řízenou policistou?

  • V první řadě je potřeba připomenout, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.
  • Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty ve služebním stejnokroji také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.
  • Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Nejste-li si jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.
  • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
  • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.

Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:

  • Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo. 
  • Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
  • Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
  • Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.

Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.

Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku.

Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyobrazení

Význam

Stůj!

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zádům policisty.

Pozor!

„Pozor!“ pro všechny řidiče.

Volno!

„Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.

Stůj!/Volno!

„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty.
„Volno!“
1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo,
2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo,
3. pro chodce přecházející za zády policisty.

Zpomalit jízdu!

„Zpomalit jízdu!“

Zrychlit jízdu!

„Zrychlit jízdu!“

Pokud si nezapamatujete tato jednoduchá pravidla, pak raději zastavte nebo stůjte.

Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete jet.

Nepodceňujte naše rady, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.

Nesprávnou jízdou ohrožujete nejen svoje zdraví i život, ale i ostatních účastníků provozu..

nprap. Dana Ladmanová

npor. Mgr. Jan Kalivoda

21. listopadu 2022

Odkazy do noveho okna

Křižovažka 1

Křižovažka 1 

Detailní náhled

Křižovatka 2

Křižovatka 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem