Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní inspektorát Chrudim

Dopravní inspektorát Chrudim
adresa: Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim
telefon :  974 572 250
fax:  974 572 258
npor. Bc. Pavel Dostálek
vedoucí   inspektorátu    
npor. Ing. David Veselý
zástupce                      
npor. Bc. Marek Plitz
vedoucí skupiny dopravních nehod
por. Ing. Tomáš Krpata
dopravní inženýr         
Služba dopravní policie zejména dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém řízení a ve správním řízení v oblastech svěřené jí zákonem.
Služba dopravní policie je řízena Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České  republiky, které metodicky řídí nižší stupně dopravních inspektorátů na krajské a okresní úrovni. Dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se zabývají první skupiny okresních (městských) dopravních inspektorátů, dopravní nehody řeší druhé skupiny okresních (městských) dopravních inspektorátů.

Na základě zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích přešla evidence vozidel a veškeré úkony a kompetence s touto agendou spojené k 1. červenci 2001 z resortu Ministerstva vnitra do resortu Ministerstva dopravy a spojů. Z toho vyplývá,  že výkonným orgánem evidence vozidel Policie České republiky již není, ale spadá do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dále dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích přešla evidence řidičů z kompetence Policie České republiky na obecní úřady obcí s rozšířenou působností k datu 1. ledna 2001

vytisknout  e-mailem