Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství služby dopravní policie

plk. Ing. Tomáš Lerchplk. Ing. Tomáš LERCH ředitel ŘSDP
Služba dopravní policie zejména dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém řízení a ve správním řízení v oblastech svěřené jí zákonem.

Služba dopravní policie je řízena Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, které metodicky řídí nižší stupně dopravních inspektorátů na krajské a okresní úrovni.
 
Dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se zabývají první skupiny okresních (městských) dopravních inspektorátů, dopravní nehody řeší druhé skupiny okresních (městských) dopravních inspektorátů.
 
V Praze od 1. ledna 2004 byla sloučena jednotlivá oddělení obvodních dopravních inspektorátů v jeden celek spolu s Dopravním inspektorátem hlavního města Prahy. Vzniklo oddělení dopravních nehod působící na krajské úrovni.
 
 Na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, přešla evidence vozidel a veškeré úkony a kompetence s touto agendou spojené k 1. červenci 2001 z resortu Ministerstva vnitra do resortu Ministerstva dopravy a spojů. Z toho vyplývá, že výkonným orgánem evidence vozidel Policie České republiky již není, ale spadá do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
 
Dále dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přešla evidence řidičů z kompetence Policie České republiky na obecní úřady obcí s rozšířenou působností k datu 1. ledna 2001.

 

vytisknout  e-mailem