Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domácí násilí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka poptávala:

„1. Pokyn policejního prezidenta č. 181/2020 o postupu při řešení incidentů se znaky domácího násilí, a k provádění vykázání

2. Metodická příručka č. 1/2022 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k realizaci pokynu policejního prezidenta č. 181/2020 o postupu při řešení incidentů se znaky domácího násilí, a k provádění vykázání

3. Statistické podklady, týkající se problematiky domácího násilí za rok 2021, 2022 a 2023 (statistiky týkající se vykázání, statistiku kriminality především § 198 týrání svěřené osoby apod.)

4. Ráda bych se Vás taky zeptala, zda probíhá edukace příslušníků v problematice DN a problematice krizové komunikace s obětí DN a jakým způsobem. Pokud disponujete statistickými podklady týkající se edukace policistů, žádám o jejich zveřejnění.“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1. Pokyn policejního prezidenta č. 181/2020, o postupu při řešení incidentů se znaky domácího násilí, v aktuálně platném a účinném znění.

Ad 2. Metodickou příručku č. 1/2022 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k realizaci pokynu policejního prezidenta č. 181/2020 o postupu při řešení incidentů se znaky domácího násilí, a k provádění vykázání, v platném a účinném znění, včetně sedmi jejích příloh.

Ad 3. Statistické údaje o uplatnění institutu vykázání v členění podle krajských ředitelství policie.

2021 2022 2023
KRPA (Praha) 150 157 137

KRPB (Jihomoravský)

108

119

186

KRPC (Jihočeský)

37

44

43

KRPE (Pardubický)

30

42

53

KRPH (Královéhradecký)

89

69

77

KRPJ (Vysočina)

43

61

75

KRPK (Karlovarský)

41

42

61

KRPL (Liberecký)

67

61

81

KRPM (Olomoucký)

58

83

89

KRPP (Plzeňský)

31

31

38

KRPS (Středočeský)

66

78

92

KRPT (Moravskoslezský)

103

86

106

KRPU (Ústecký)

113

176

181

KRPZ (Zlínský)

36

48

73

PPR (Policejní prezidium)

0

1

0

Celkem

972

1 098

1 292

Ohledně požadovaných statistických údajů o počtu skutků kvalifikovaných jako trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (takticko-statistická klasifikace 185), a trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 téhož zákona (takticko-statistická klasifikace 186) povinný subjekt odkázal žadatelku podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na informace zveřejněné na webu Policie České republiky zde:
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2023.aspx

Ad 4. V rámci Policie České republiky na úrovni krajských ředitelství policie a jejich územních odborů  funguje síť metodiků specializovaných na problematiku domácího násilí a obětí trestných činů. Od roku 2017 v každém krajském ředitelství policie působí dva krajští metodici, jeden ze služby pořádkové policie a jeden ze služby kriminální policie a vyšetřování. Obdobně působí metodici specializovaní na problematiku domácího násilí a obětí trestných činů v každém územním obvodu každého krajského ředitelství policie. Podmínkou výkonu funkce metodika je absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, jehož součástí je i praktický nácvik komunikace s obětí domácího násilí a zvlášť zranitelnou obětí trestného činu ve speciální výslechové místnosti. Metodici krajských ředitelství policie a jejich územních odborů jsou v uvedené problematice pravidelně proškolováni. 

Metodici krajských ředitelství policie a jejich územních odborů dále zajišťují nejméně jednou ročně školení pro příslušníky Policie České republiky zařazené v jejích základních organizačních článcích a přicházející při výkonu služby s problematikou domácího násilí a obětí trestných činů do styku. V roce 2021 takto proškolili 4 315 policistů a v roce 2022 9 092 policistů. Nižší počet proškolených policistů v roce 2021 byl důsledkem ochranných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Údaje za rok 2023 povinný subjekt zatím nemá k dispozici.

Od dubna 2023 je pro všechny příslušníky Policie České republiky dostupný e-learningový kurz k problematice domácího násilí. Součástí kurzu i všech shora uvedených školení je rovněž oblast komunikace s oběťmi domácího násilí a dalšími zvlášť zranitelnými oběťmi podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů.     

PhDr. Jiří Vokuš, 13. února 2024

vytisknout  e-mailem