Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické přehledy kriminality za rok 2023

Analýza stavu a vývojových trendů. 

Statistické údaje naleznete pod tímto článkem (ve formátu xlsx - Excel).

Poznámka:

Policie ČR přistoupila počátkem roku 2016 k celkové rekonstrukci Evidenčně-statistického systému kriminality. Byl proveden přesun na jiné HW vybavení a přeprogramován veškerý software od vkládacího prostředí až po statistické výstupy. Byly přehodnoceny i některé zastaralé algoritmy, které statistické výstupy počítaly.

Změna se dotkla způsobu počítání věku pachatelů, kdy v minulosti byl počítán věk od data narození do doby sdělení (vznesení) obvinění, v současné době je přesněji počítán k datu spáchání trestné činnosti. To se projevilo lehkým posunem věku směrem k nižším věkovým kategoriím a tedy ke zdánlivému nárůstu trestné činnosti nižších věkových kategorií. Vzhledem k této skutečnosti nejsou počty skutků podle věku porovnatelné s předchozími obdobími.

V říjnu roku 2020 zákonodárci zvýšili hranici škody a prospěchu trestného činu. To prakticky zapříčinilo pokles počtů registrovaných skutků u všech dotčených trestných činů (zejména majetková a hospodářská trestná činnost) a tím i neporovnatelnost těchto dat před a po tomto rozmezí.

Od roku 2021 Policie ČR rozsáhle optimalizovala strukturu takticko-statistických klasifikací (TSK) za účelem podrobnějšího sledování druhů kriminality.

Vyskytuje-li se v sestavě pojem "registrovaný skutek", jedná se trestný čin, u kterého bylo zahájeno trestní řízení v předmětném období a je dosud neukončen nebo ukončen určitými způsoby.

"Objasněný skutek" je skutek, kde datum zahájení trestního řízení i datum objasnění je ve stejném období - od 1. 1. předmětného roku, prakticky se jedná o počet: registrováno => z toho objasněno.

"Objasněnost" (udává se v %) je podíl počtu objasněných skutků a počtu registrovaných skutků, je vždy menší nebo rovna 100%.

"Dodatečně objasněné" skutky jsou skutky, kde datum zahájení trestního řízení je před 1. 1. předmětného roku a datum objasnění je v období od 1. 1. předmětného roku. V rámci souhrnných řádků a celkové kriminality jsou započítány i dodatečně objasněné skutky zrušených TSK, které se již v přehledu nevyskytují a nejsou tedy uvedeny v části jednotlivých TSK.     

"Objasněné skutky celkem" je součet skutků objasněných a dodatečně objasněných.

vytisknout  e-mailem