Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bytové domy

Otázka zabezpečování společných prostor a řešení bezpečnosti vstupu do objektu bývá většinou záležitostí představenstva SVJ či bytového družstva. Přesto by všichni obyvatelé, ať už vlastníci či nájemníci, neměli zapomínat, že základem je zavírání (případně zamykání, pokud je to třeba) vchodových dveří. Důležité je také nevpouštět do domu cizí osoby. Ten kdo v domě bydlí, má klíče, a návštěvy pustí dovnitř ten, kdo na návštěvu čeká. I v bytovém domě doporučujeme udržovat dobré sousedské vztahy, alespoň s nejbližšími sousedy. Pokud jste však ochotní věnovat pozornost zabezpečení vašeho domova, nabízíme přehled doporučení různých typů bezpečnostních prvků. 

Bytový dům - mechanické zabezpečení

BD mechanické - front.png

1. Zárubeň
Tvoří pevný bezpečnostní prvek, který společně s dveřmi tvoří vstupní portál. Doporučením jsou zárubně vyrobeny dle ČSN 74 6501 v souladu se zákonem č. 22/ 1997 Sb. Dveřní uzávěr musí mít platný certifikát shody vydaný výrobcem dveří. V zárubni musí být odpovídající otvory pro uzamykací body zámkového mechanizmu, zajišťující jeho bezpečné uzamčení. Vstupní portál musí být v souladu s ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb s požadavky na únikové cesty z budov.

2. Panty
Standardně je zárubeň osazena 3 závěsy, pevné nebo stavitelné (šroubovací). Panty musí být stavěny na příslušnou váhu dveří a nesmí docházet ke svěšení dveří. Pevné panty standardní bez označení jsou do 50 kg váhy dveřního křídla. Panty s označením "Z" do 80 kg, s označením "M" a "V" do 50 kg s označením "X" a "TRIO" do 120 kg. Únosnost závěsů se řídí normou ČSN EN 1935:2002 a odolnost dle ČSN EN 1906 (165776). Panty a závěsy je třeba udržovat dle pokynů výrobce.

3. Dveře
Doporučujeme dveře vstupního portálu v bezpečnostní třídě dle ČSN EN 1627:2012 RC.2 a RC.3 v protipožárním a protihlukovém provedení min. Rw=32 dB. Dveře, které oddělují prostory s rozdílnými teplotami a vlhkostí, musí být speciálně upraveny, aby takovým podmínkám odolaly. Doporučujeme u těchto dveří odolnost vůči teplotním rozdílům do 20°C a rozdílu relativní vlhkosti zhruba do 50%. Dveře mohou mít skleněné prvky, které však nesmí narušit jejich bezpečnost. Vstupní portál musí být v souladu s ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb s požadavky na únikové cesty z budov. S tím souvisejí požadavky na vybavení dveří technickými mechanickými prostředky dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125.

4. Panikový samozamykací zámek
Doporučujeme dle požadavku normy ČSN EN 179 osadit dveře samozamykacím panikovým zámkem, který splňuje požadavky na chráněné ńikové cestě. Samozamykací zámek ve shodě s ČSN EN 1634 a ČSN EN 12209.

4. Kování dveří
Dveřní kování, stavební kování vstupních dveří se řadí mezi bezpečnostní prvky. Doporučujeme bezpečnostní kování s překrytem cylindrické vložky. Certifikace dle normy ČSN EN 1906:2012 a dle ČSN EN 1627:2012 v bezpečnostní třídě RC.3

4. Cylindrická vložka
Cylindrická vložka je srdcem celého dveřního mechanizmu. Doporučujeme instalovat bezpečnostní cylindrickou vložku v bezpečnostní třídě RC.3 dle ČSN EN 1627:2012 a bezpečnosti klíče a napadení dle ČSN EN 1303 třída 4 a třída 1. Doporučujeme u bezpečnostní cylindrické vložky vyžádat certifikát NBÚ s označením typ 2, SS4=2. Pro účely vyššího zabezpečení doporučujeme Cylindrické vložky s patentovou ochranou s platností patentu v době pořízení minimálně 5 let a více. Doporučujeme zjistit dostupnost přidělání náhradního klíče, která musí být na základě předložení bezpečnostní karty a jen u autorizovaných služeb. Cylindrické vložky společných prostor u panelových a čiňžovních domů (kočárky, sklepy, sušárny, prádelny...) doporučujeme sjednotit v rámci systému jednoho a hlavního klíče. Doporučujeme též pro vstup do společných prostor použít chráněné čipové systémy, odolné proti zkopírování, které odpovídají ČSN EN 14846 a ČSN EN 1627 v RC.2-RC.3

Elektronické zabezpečení - pulty  centralizované/centrální ochrany

Pro nejvyšší, ale také finančně náročnější, úroveň zabezpečení je možné propojit elektronické zabezpečení/alarm na pult centralizované/centrální ochrany. Docílíte tak nepřetržitého dohledu nad svým majetkem a možnosti rychlé reakce výjezdové služby na signál alarmu. Tuto možnost doporučujeme konzultovat s odborníky na elektronické zabezpečení, kteří navrhnou řešení na míru potřebám vašeho objektu. 

vytisknout  e-mailem