Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Amnestie zbraní

Majitelé nelegálně držených zbraní mají možnost získat bez postihu všechny potřebné doklady. 

„Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování“, jak zákon přesně vystihuje tzv. amnestii zbraní,  platí od 1. února do 31. července letošního roku. Hlavním cílem tohoto opatření je bez postihu snížit počet nelegálně držených zbraní. Mezi občany je ještě dost těch, kteří si v minulosti z nějakého důvodu zbraň nezaregistrovali, někteří třeba nalezli zbraně na půdách domů či zbraně po příbuzných a tyto chtějí zaregistrovat. Nelegálně drženou zbraň kategorie A, B nebo C nebo hlavní části těchto zbraní mohou občané přinést na kterýkoliv útvar policie. Policisté od občanů zbraň převezmou, aniž by se ptali na její původ. Od policistů pak dostanou „Potvrzení o převzetí zbraně do úschovy“. Všechny odevzdané zbraně jsou podrobeny balistické expertize k vyloučení podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek. Zkoumá se také, je-li vůbec funkční, zda zbraň nebyla odcizena nebo jestli ji někdo nehledá. Jsou-li výsledky šetření negativní považujeme osobu, která nám zbraň odevzdala za jejího vlastníka. Ten může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení této zbraně nebo hlavní části zbraně (zbrojní průkaz, průkaz zbraně). Po vyřízení dokladů převezme zaregistrovanou zbraň zpět. Pokud o vydání uvedených dokladů nepožádá, nebudou-li mu vydány nebo nebude mít o zbraň zájem, zbraň zůstane uložena na Krajském ředitelství policie Západočeského kraje Plzeň a bude s ní postupováno dle zákona (znehodnotí se, prodá se - výtěžek z prodeje po odečtení nákladů připadne vlastníkovi zbraně). Na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Domažlicích byla zatím odevzdána 1 malorážka - zbraň kategorie C (lovecké zbraně). Jinak v celé České republice bylo v průběhu aktuální amnestie odevzdáno 453 zbraní, v Západočeském kraji jich bylo 31. Podobné amnestie už byly vyhlášeny dvakrát a to v roce 1996 a 2003. Amnestií zbraní se tak mohou mnozí vyhnout rozporu se zákonem. Základní sazba za „Nedovolené ozbrojování“ je až jeden rok odnětí svobody. Každý by měl mít doma jen řádně zaregistrovanou zbraň a to na dobře ukrytém místě z dosahu dětí.

nprap. Vladislava Čejková

 

 

 

vytisknout  e-mailem