Podporučík

Podporučík

Hodnostní označení:
Podporučík (ppor.)
Second Lieutenant (2nd. Lt)

Služební hodnost:
Vrchní inspektor
Chief Inspector