Strážmistr

Strážmistr

Hodnostní označení:
Strážmistr (stržm.)
Sergeant (Sgt.)

Služební hodnost:
Vrchní referent
Senior Officer