Nadpraporčík

Nadpraporčík

Hodnostní označení:
Nadpraporčík (nprap.)
Warrant Officer (WO.)

Služební hodnost:
Inspektor, Vrchní inspektor
Inspector, Chief Inspector