Praporčík

Praporčík

Hodnostní označení:
Praporčík (prap.)
Warrant Officer (WO.)

Služební hodnost:
Inspektor
Inspector